Prevencia zeleného zákalu

27.4.2012 , Ondřej Volný

prevence-zeleneho-zakalu.jpg - kopie
prevence-zeleneho-zakalu.jpg - kopie
Zelený zákal čiže glaukóm je ochorenie, pri ktorom dochádza k zvyšovaniu vnútroočného tlaku s následným poškodením vnútorných štruktúr oka. Prevencia zeleného zákalu spočíva vo vyhýbaniu sa rizikovým faktorom a pri výskyte glaukómu v rodine, častými návštevami u očného lekára. Zelený zákal môže viesť až k slepote, a preto je dôležité prevenciu nepodceňovať a pri známkach glaukómu ihneď navštíviť lekára.

Zelený zákal - glaukóm

Názov tejto očnej choroby pochádza z gréckeho slova "glaukos", čo znamená v preklade "zelený ako farba mora". Toto ochorenie vzniká v dôsledku zvýšeného vnútroočného tlaku. Udržanie tvaru nášho oka je zaistené obalom, ktorý je vidieť na povrchu ako bielko a rohovka, a tiež voči okoliu vyšším vnútroočným tlakom (normálne 10 až 21 mm Hg, pre porovnanie normálny krvný tlak je 120/80 mm Hg). O stálosti rozhoduje rovnováha medzi tvorbou komorovej vody vo vráskovci a odtokom komorového moku späť do žilového systému oka. Pokiaľ dôjde k poruche odtoku alebo k nadbytočnej tvorbe komorovej vody, tlak vo vnútri oka začína narastať. Obaly oka  však pomerne pevné a oko sa len ťažko môže "viac vyklenúť". Rastúci tlak postupne začne tento veľmi zraniteľný orgán poškodzovať zvnútra. Najzraniteľnejšou štruktúrou je sietnica a zrakový nerv. Zvyšujúci sa tlak postupne nenávratne poškodzuje zmyslové bunky a dochádza k zužovaniu zorného poľa . V pokročilom štádiu zostáva sietnica funkčná len v mieste žltej škvrny a videnie takto poškodeného oka sa prirovnáva k sledovaniu okolia cez trubicu vysávača - tzv. trubicové videnie.

Glaukóm - základné typy

Glaukóm s otvoreným uhlom - jeho príčinou je nadbytok vnútroočnej tekutiny, odtoková cesta je však v poriadku. Bohužiaľ dlhodobo prebieha bez príznakov a prvým príznakom býva  zhoršenie videnia, ktoré je známkou pokročilého štádia. Jediným príznakom môže byť len mierna bolesť hlavy a nepríjemné pocity "za okom".
Glaukóm s uzavretým uhlom - u tohto typu dochádza k uzavretiu odtokovej cesty a vnútroočný tlak prudko narastá. Prejavuje sa rýchlo vzniknutým hmlistým videním, ukrutnou bolesťou a začervenaním oka. Môže sa objaviť vnem farebných terčov okolo svietiacich predmetov, prudká bolesť hlavy sprevádzaná nevoľnosťou alebo dokonca vracaním.
Vrodený glaukóm - dieťa by malo byť čo najskôr a pravidelne sledované očným lekárom. Predovšetkým, ak sa toto ochorenie objavilo u rodičov a súrodencov po narodení.

Glaukóm - rizikové faktory

Neovplyvniteľné - vek nad 40 rokov, genetická záťaž v rodine


Ovplyvniteľné - fajčenie, cukrovka, stres, emočné výkyvy, popisuje sa aj súvislosť migrénou


Aká je prevencia? Účinná prevencia zeleného zákalu neexistuje. Určitú úlohu v znížení rizika rozvoja tohto ochorenia hrá zdravý životný štýl, zdravá strava, starostlivosť o zrak a zrakový odpočinok, relaxácia a spánok. Je vhodné, ale bohužiaľ nie vždy v dnešnej uponáhľanej dobe, sa vyvarovať ovplyvniteľných rizikových faktorov uvedených vyššie. Čo je však nutné dodržiavať je starostlivé dodržiavanie lekárom stanovenej liečby interných ochorení - napr. cukrovky. Glaukóm je z 50% dedičné ochorenie, ak sa vo Vašej rodine vyskytol, možno Vám viac než odporučiť pravidelné kontroly u očného lekára, ktoré odhalia začínajúce ochorenie. Súčasné možnosti liečby sú vynikajúce a skoro začatá liečba výrazne znižuje riziko komplikácií a to aj tých najzávažnejších.

Glaukóm - liečba

Lieky zlepšujúce odtok alebo znižujúce tvorbu vnútroočnej tekutiny - tzv. miotiká, ktoré zužujú zrenicu a podporujú odtok. Beta blokátory, ktoré znižujú tvorbu vnútroočnej tekutiny. Diuretiká - znižujú tvorbu tekutiny a ďalšie lieky podporujúce odtok komorovej vody.
Laserová liečba, ktorá sa líši podľa typu glaukómu (pozri glaukóm s otvoreným uzavretým uhlom). Zákroky laserom slúžia opäť k zlepšeniu prúdenia vnútroočnej tekutiny. Jednoducho povedané, laser prepáli cestu pre odtok.
K chirurgickej liečbe sa pristupuje, ak predchádzajúce možnosti neviedli k uspokojivým výsledkom.

Glaukóm - komplikácie

Glaukóm je ochorenie veľmi zradné, jeho príznaky sú postupné, ale o to nebezpečnejšieZačínajúci glaukóm je však ľahké odhaliť pri lekárskom vyšetrení. Ak ste starší ako 40 rokov, možno Vám viac než odporučiť pravidelné prehliadky u očného lekára. Zmeny na zrakovom nerve, ktorý prevádza zrakové informácie do mozgu,  nevratné. Zanedbávanie zmien zraku a odkladanie návštevy lekára môže viesť i k nevratnému poškodeniu zraku. Hrozí trvalá strata zraku! Ak Vás trápia vyššie uvedené príznaky alebo spadáte do rizikových skupín, neprehliadajte ich a bezodkladne navštívte svojho praktického alebo očného lekára. Nepodceňujte príznaky aj nepatrného zhoršenia zraku.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email