Poruchy osobnosti

25.4.2012 , Zdeňka Gregorová

poruchy-osobnosti.jpg - kopie
poruchy-osobnosti.jpg - kopie
Poruchy osobnosti sú psychické poruchy, ktoré väčšinou chorým nie sú pociťované ako obťažujúce, skôr sú negatívne vnímané okolím. Poruchy osobnosti sú zmeny vo vlastnostiach jedinca, kde jedna vlastnosť extrémne prevyšuje ostatné, niektoré vlastnosti sú dokonca úplne potlačené. Príkladom poruchy osobnosti je napríklad paranoidná porucha, histriónska porucha, emočne nestabilná porucha a iné, menej časté poruchy osobnosti.

Poruchy osobnosti

Poruchy osobnosti sú psychické poruchy, ktoré väčšinou chorým nie sú pociťované ako obťažujúce, skôr sú negatívne vnímané okolím. Sú charakterizované ako zmeny osobnosti, hlavne povahových vlastností, pričom niektoré povahové črty môžu byť premrštené a iné akoby potlačené. Poruchy osobnosti môžu byť vyjadrené v rôznej miere. Takmer každý človek občas prejavuje niektoré zo znakov porúch osobnosti, ale neznamená to hneď, že je tento človek psychicky chorý. Poruchy osobnosti môžu mať genetický podklad. To znamená, že sú do určitej miery dedičné. Veľmi výrazne ale na ich rozvoj pôsobí sociálne zázemie každého jedinca. Poruchy osobnosti sa často objavujú u detí a dospelých, ktorí prekonali v detstve závažnú psychickú traumu, ako napríklad sexuálne zneužívanie, šikanovanie alebo týranie. Oveľa viac sú postihnuté osoby pochádzajúce zo zlého rodinného zázemia. Niekedy je popisovaný aj negatívny vplyv vonkajšieho prostredia v tehotenstve. Sem môžeme zaradiť vírusové ochorenia, chemické látky, ožiarenie či stres. Poruchy osobnosti sú veľmi rôznorodou skupinou ochorení. Pri vyšetrení mozgu nenájdeme žiadne zmeny, ktoré by pre danú poruchu osobnosti boli typické, preto sa ich stanovenie opiera hlavne o podrobný a opakovaný rozhovor medzi chorým a špecializovaným lekárom. Ako sa vlastne poruchy osobnosti prejavujú? Bola vytvorená špeciálna klasifikácia všetkých chorôb, teda aj chorôb psychických, ktorá poruchy osobnosti presne definuje. Každá spoločnosť má určité vzorce správania. Tieto vzorce nám slúžia reagovať na danú situáciu v priemere rovnakým spôsobom. Chorý reaguje prehnane alebo veľmi odlišne, než by sme pri danej situácii očakávali. Odchýlka správania môže byť daná rôznymi spôsobmi. Prvým z nich je vnímanie seba a okolia, ďalej je to vyjadrovanie emócií, potom ovládanie svojho správania a forma uspokojovania svojich potrieb a vzájomné vzťahy s ostatnými ľuďmi. Osoby s týmto psychickým ochorením sú výrazne neprispôsobivé, zle zaraditeľné do spoločnosti a neschopné vytvárať kvalitné sociálne väzby. Chorí vnímajú jednanie svojho okolia ako nepriateľské, sú z neho vylúčení, bez toho, aby boli schopní dostatočne pochopiť, prečo sa to stalo. Odchýlka osobnosti musí byť ale stála alebo mať dlhé trvanie, zmeny jednania a správania pubertálnych detí sem rozhodne neradíme. Často sa porucha osobnosti prvýkrát objavuje v neskorom detskom veku alebo krátko po puberte. Porucha osobnosti nemôže byť vysvetlená inou príčinou. Musia byť riadne vylúčené všetky iné ochorenia telesné, pretože zmena osobnosti môže často poukazovať na veľmi závažné až smrteľné ochorenie človeka, ako je nádor mozgu. Musíme tiež vylúčiť iné psychické choroby.

Typy porúch osobnosti

Poruchy osobnosti sú rozdelené do radu podskupín, ktoré majú veľmi typické prejavy. Medzi jednotlivé typy porúch osobnosti radíme paranoidnú poruchu, histriónsku poruchu, schizoidnú poruchu, emočne nestabilnú poruchu, disociálnu poruchu, anankastickú poruchu, vyhýbavú poruchu, narcistickú poruchu a závislú poruchu, existuje aj mnoho ďalších vzácnejších porúch osobnosti. Niektoré poruchy osobnosti sa môžu dokonca kombinovať. Paranoidná porucha osobnosti sa prejavuje prehnanou podozrievavosťou, prekrúcaním správania druhých, sústredením sa na vlastnú osobu, veľmi ťažkým znášaním odmietnutia, nepriateľským správaním. Pre histriónskou poruchu, predtým označovanú ako hysterickú, je typické dramatizovanie a preháňanie emócií, manipulácia s druhými ľuďmi, zameranie sa sám na seba, emočná labilita a zraniteľnosť, predvádzanie sa a snaha byť stredom pozornosti. Schizoidná porucha sa vyznačuje emočnou plochosťou a nezáujmom o druhých ľudí, odmietaním druhých ľudí, samotárstvom a nepotrebou vytvárania medziľudských vzťahov. Emočne nestabilná porucha je charakterizovaná nezvládnuteľnými výbuchmi hnevu, agresívnym správaním, skratovitým konaním a neschopnosťou sústrediť sa. Osobu s disociálnou poruchou poznáme ako človeka nezodpovedného, uspokojujúceho vlastné potreby za každú cenu, nezaujímajúceho sa o city druhých, zvádzajúceho vinu len na druhých, ktorá môže mať sklony k agresívnemu správaniu. Anankastická osobnosť sa chová puntičkársky, má chorobný zmysel pre poriadok, má pochybnosti sama o sebe, kontroluje druhých a je konzervatívna vo svojich názoroch a správaní. Vyhýbavá osobnosť sa neustále na niečo vyhovára a je nespoľahlivá. Narcistická porucha sa prejavuje prehnanou mienkou o sebe samom, obrovským sebavedomím, fantazírovaním o vlastnej dokonalosti a úspechoch, neschopnosťou a nezáujmom vcítiť sa do druhých, arogantným správaním a súťaživosťou. Závislá osoba prevádza všetku svoju zodpovednosť na druhých, ponecháva dôležité rozhodnutia na iných ľuďoch, bojí sa samoty a opustenia a cíti sa bezmocná a slabá.

Poruchy osobnosti a ich liečba

Liečba porúch osobnosti je veľmi rozmanitá. Niektoré poruchy osobnosti sú dobre liečiteľné, iné horšie a niektoré nemožno vyliečiť vôbec. Ťažko liečiteľná je napríklad paranoidná alebo schizoidná poruchanaopak dobre poradiť si lekári dokážu histriónskou poruchou alebo závislou poruchou. Pacienti s poruchami osobnosti si často svoju odchýlku neuvedomujú a liečiť sa nechcúK psychológovi ich najčastejšie dovedie blízka osoba. Liečba spočíva predovšetkým v psychoterapiiteda komunikácii medzi pacientom a lekárom. K terapii pomocou tabletiek sa pristupuje len pri pridružených prejavoch choroby, ako depresia. Z hľadiska prevencie je dôležité sa v tehotenstve vyvarovať kontaktu s chemickými látkamižiarením, užívať lieky len po konzultácii s lekárom a vyhýbať sa veľkým kolektívom, kde sa ľahko šíri infekcia. Pri dedičných predpokladoch rozvoj môžeme ovplyvniť včasným záchytom a skorou liečbou. Dobré rodinné zázemie, podpora dieťaťa v jeho koníčkoch, správne utváranie hodnôt a komunikácia sú nenahraditeľným spôsobom, ako vychovať stabilnú osobnosť so zdravým sebavedomím a schopnosťou vcítiť sa do druhých.

 
 
 

Diskuze:

Gregusova: Mojej dcére diagnostikovali histrionska poruchu osobnosti, ale nakoľko trpela úzkosťou a depresiami 14 mesiacov po pôrode, jej reakcie boli prehnane, vyzerali hystericky, chovanie úplne odlišné od jej pôvodného správania pred poruchou. Lieky striedala, ani jedny nepomohli len robili a robia vedlajsie ucinky. Nie som si istá touto diagnózou, pretože ju poznám štyridsať rokov a vidím jednu dekompenzovanu xenu, ktorá nezvláda základné povinnosti matky. Totálne na dne. Co robit ked lekári nevedeia už 16 mesiacov pomôcť a ma vraj bojovať sama. Viem s určitosťou že nie je hysterka.

9. augusta 2019 23:04

jana vargova: a co s tym ako mam na sebe pracovat?lebo vobec nezvladam emocny stres hned sa rozplacem?

11. júla 2014 5:48

jana vargova: emocne nestabilna porucha osobnosti k tejto diagnoze som prisla pred dvoma rokmi

11. júla 2014 5:44

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email