Poruchy imunity

19.6.2012 , Lucia Hlavatá

poruchy-imunity.jpg - kopie
poruchy-imunity.jpg - kopie
Poruchy imunity vedú k nedostatočnej funkcii imunitného systému čiže imunodeficitu. Poruchy imunity môžu byť vrodené alebo získané. Vrodené poruchy imunity sú geneticky podmienené a preto nevyliečiteľné. Získané poruchy imunity sa už liečia lepšie. Patrí medzi ne cukrovka, anorexia, ale aj nevyliečiteľný AIDS.

Poruchy imunity

Úlohou imunitného systému je v prvom rade chrániť organizmus pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, prevažne infekčnými. Mimo to tiež udržuje kontrolu nad procesmi prebiehajúcimi vo vnútri organizmu. Imunitný systém sa skladá z buniek, ktoré sú tvorené v kostnej dreni a týmuse. Keď dozrejú, presúvajú sa do rôznych orgánov ako je slezina, lymfatické uzliny a ďalšie špecializované lymfatické tkanivá. Imunitu, teda obranyschopnosť, môžeme rozdeliť na špecifickú a nešpecifickú. Porucha ktorejkoľvek zložky imunitného systému sa môže navonok prejaviť rôznym spôsobom. Keďže imunitný systém tiež dokáže rozlíšiť vlastné tkanivá od cudzých, je v organizme vytvorená tolerancia. Narušenie tejto tolerancie dáva vznik autoimunitným a alergickým ochoreniam. Porucha imunologického dohľadu nad bunkami môže tiež viesť k nekontrolovanému deleniu buniek, čím môžu vznikať  nádorové zmeny. Zlyhávanie protiinfekčnej imunity sa prejaví závažnými a opakovanými infekciami.

Poruchy imunity - typy imunodeficitu

Ak v niektorej časti imunitného systému vznikne defekt, hovoríme o imunodeficiteTen spôsobuje zvýšenú vnímavosť voči infekciám. Imunodeficiencie môžeme deliť na vrodené a získané. Vrodené imunodeficity patria medzi vzácne sa vyskytujúce ochorenia. K najčastejším poruchám patrí nedostatok protilátok. Znamená to, že pri kontakte antigénu (cudzorodé látky) s B lymfocytom nedôjde k produkcii protilátok a tým pádom sa organizmus nemôže brániť. Ďalším prípadom býva situácia, keď všetky časti imunitného systému normálne fungujú ale biele krvinky na cudzie bunky nereagujú a tie sa tak môžu ďalej množiť. Je teda znížená vnímavosť k infekciám. Získané imunodeficity sú oveľa častejšie ako vrodené. Sú spôsobené defektmi imunitných mechanizmov až v priebehu života. Najznámejším z nich je AIDS ale môže to byť aj anorexia alebo cukrovka.

Poruchy imunity - príznaky

Príznaky imunodeficitu nastupujú v rôznom veku a závisia na vážnosti ochorenia. vrodených porúch sa objavujú prvé príznaky  po narodení, kedy dieťa nie je ďalej chránené protilátkami od matky. V tomto čase by si malo začať tvoriť vlastné protilátky ale k tomu z dôvodu poruchy nedôjde. Prvým príznakom býva hnisavé odhojovánie pupočníka. Ďalej sa môžu vyskytovať rôzne zápaly, napríklad stredného ucha alebo pľúc.Vo vyššom veku to bývajú tiež časté zápaly priedušiek, opakované zápaly močových ciest, hnačkové ochorenia a ďalšie. Vrodené poruchy imunity sú geneticky podmienené, preto ich nie je možné vyliečiť. Môžeme však chorému podávať protilátky, ktoré mu chýbajú. Výrazne sa tak zmierni dopad tejto choroby na pacienta.

Poruchy imunity - liečba

Poruchy imunity patria medzi závažné ochorenia. Stanovujú sa laboratórne, vyšetrením krvného obrazu a jednotlivých buniek v krvi. Ďalej sa vyšetrujú bielkoviny a rôzne imunologické testy. Zisťujú sa rôzne odchýlky od normálnych hodnôt. Pri podozrení na možnú poruchu u ešte nenarodeného dieťaťa, je možné vyšetriť plodovú vodu. Vrodené poruchy nie sú vyliečiteľné ale v týchto prípadoch je nutné vyhýbať sa miestam so zvýšeným výskytom infekcií. Proti získaným poruchám sa dá brániť o niečo lepšie. Na mieste je správna a dostatočná výživa, stanovenie hladiny cukru v krvi, či je prítomná cukrovka a tiež chránený pohlavný styk, pretože medzi časté získané imunodeficity patrí práve AIDS, ktorý sa týmto spôsobom prenáša.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email