Poruchy erekcie

9.5.2012 , Vladislava Králová

poruchy-erekce.jpg - kopie
poruchy-erekce.jpg - kopie
Porucha erekcie je choroba, pri ktorej dochádza k neschopnosti udržať dostatočne dlho dostatočne kvalitnú erekciu. Medzi príčiny porúch erekcie patria ochorenia prebiehajúce v organizme a vplyvy psychické. Poruchy erekcie nie sú koniec sveta, pretože sú dobre liečiteľné. Avšak narušujú kvalitu sexuálneho života a duševnú pohodu nielen chorého, ale aj partnerky.

Poruchy erekcie

Erekcia je jednou zo základných funkcií penisu. Penis sa okrem iného skladá z toporivých telies, ktorých štruktúra pripomína špongiu. Toporivé telesá obsahujú močovú trubicu, cievy a svalovinu. Pri pohlavnom vzrušení sa dutinky toporivých telies napĺňajú krvou. Dochádza tak k ich stoporeniu. Penis tak nadobúda väčšieho objemu a stvrdne. Stvrdnutie potom umožňuje jeho zasunutie do pošvy. Poruchy erekcie sa tiež inak nazývajú erektilné dysfunkcie. Jedná sa o vôbec najčastejšiu sexuálnu poruchu. Poruchou erekcie trpí 50% mužov vo veku 40-70 rokov. Pritom jej ľahkou formou trpí 17%, strednou 20% a ťažkou 10%. Porucha erekcie je nepríjemný problém, kvôli ktorému muž stráca svoje sebavedomie, istotu a podpíše sa aj na jeho celkovej duševnej pohode. Porucha erekcie je však liečiteľná a mnoho mužov sa po vyliečení vráti opäť k sexuálnemu životu a stratenej duševnej pohode.

Podstata poruchy erekcie

Poruchu erekcie možno definovať ako trvalú, minimálne po dobu šiestich mesiacov trvajúcu neschopnosť nielen dosiahnuť, ale aj udržať dostatočne dlho erekciu tak, aby bol umožnený dostatočne dlhý pohlavný styk. Podľa príčiny rozlišujeme poruchu organického pôvodu, ktorá je podmienená nejakým ochorením a poruchu psychogénnu, kde žiadne ochorenie nie je zistené. Porucha erekcie organického pôvodu má 80% zastúpenie, čisto psychogénneho pôvodu potom 20%. Určitá psychická príčina je prítomná vždy, jedná sa väčšinou o odozvu na organické ochorenia. Porucha erekcie sa najčastejšie vyskytuje vo veku 21-30 rokov, čo je spojené so začatím sexuálneho života. Ďalším rizikovým vekom je 41-50 rokov. Medzi rizikové faktory vzniku poruchy erekcie patrí vysoký krvný tlak, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov, obezita a fajčenie.

Príčiny poruchy erekcie

Vo väčšine prípadov nie je možné zistiť jednoznačnú príčinu poruchy erekcie. Spravidla sa jedná o príznak niekoľkých súvisiacich ochorení. Medzi najčastejšie ochorenia spôsobujúce poruchy erekcie patria ochorenia cievne. V dôsledku pôsobenia škodlivých faktorov dochádza k poškodeniu ciev. Ďalšou skupinou sú neurologické ochorenia, napríklad Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, ale aj poškodenie nervov zápalom, úrazom alebo chirurgickým zákrokom. Medzi poruchami endokrinných orgánov je na prvom mieste cukrovka. Pri nej dochádza k poškodeniu nervov a ciev, ktoré sú pri mechanizme erekcie dôležité. Ďalšou skupinou organických príčin sú anatomické odchýlky, patria medzi ne napríklad deformácie toporivých telies, zmeny po traume a ďalšie. Druhou veľkou skupinou sú príčiny psychogénne. Do tejto skupiny patria také poruchy erekcie, kedy je prítomná neschopnosť dosiahnuť uspokojivú erekciu, aj keď boli vylúčené všetky organické príčiny. Sem patria negatívne emócie, negatívny postoj voči partnerke, sexuálny nesúlad partnerov, neistota, strach zo zlyhania, depresia a úzkosť.

Diagnostika poruchy erekcie

Pri diagnostike poruchy erekcie je dôležité podrobné zistenie anamnestických dát, kam patria údaje o prekonaných chorobách, rodinných ochoreniach, terajších problémoch a o užívaní liekov. Hlavný dôraz je kladený na zistenie, či porucha erekcie nie je príznakom nejakého celkového ochorenia. Ďalej sa zaujímame o počet sexuálnych partnerov, prítomnosť túžby, potreby sexuálneho vybitia, jednoduchosť vybavenia erekcie a schopnosť jej udržania. Ďalej nás zaujíma prítomnosť rizikových faktorov, akými sú napr. vysoký krvný tlak, cukrovka či fajčenie. Ďalším postupom pri diagnostikovaní poruchy erekcie je telesné vyšetrenie. To môže odhaliť možnú príčinu poruchy erekcie, ako napr. tesnú fimózu čiže zúženie predkožky, ktorá sa nedá bez ťažkostí pretiahnuť cez žaluď, či plastickú induráciu penisu, čo je ochorenie vyznačujúce sa narastajúcim zahnutím penisu, niekedy až do uhla 80°. Ďalej k diagnostike poruchy erekcie patria biochemické a laboratórne vyšetrenia, ktoré sú podľa potreby doplnené špecializovanými vyšetreniami.

Liečba poruchy erekcie

Ak nastáva porucha erekcie vo viac ako štvrtine prípadov pri pokuse o uskutočnenie pohlavného styku, je na mieste vyhľadať lekára. Prvá skupina liečby zahŕňa užívanie liekov, podtlakové erekčné prístroje a psychoterapiu. Druhá skupina je zastúpená podávaním injekcie do toporivých telies a terapiou cez močovú trubicu. Tretia skupina je potom zastúpená penilnými protézami. Penilné protézy sú špeciálne pružné alebo nafukovacie telesá, ktoré prepožičajú penisu pevnosť dostatočnú na uskutočnenie pohlavného styku. Do mieška je voperované pumpa, ktorou možno stlačením napumpovať protézu a penis sa vztýči. Aj napriek posunu v informovanosti v sexuálnej oblasti sa odhaduje, že len 10% mužov s poruchami erekcie vyhľadá lekára. Na druhej strane sa lekári opäť len v desiatich percentách pýtajú na sexuálne zdravie. Nehanbite sa za túto chorobu a vyhľadajte odborníka, ktorý vám pomôže.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email