Podžalúdková žľaza

14.4.2012 , Jiří Dyntr

slinivka.jpg - kopie
slinivka.jpg - kopie
Funkcie podžalúdkovej žľazy sa dajú rozdeliť do dvoch skupín. Prvá je funkcia pankreasu pri trávení potravy, a to všetkých jej zložiek - bielkovín, cukrov a tukov. Druhá funkcia pankreasu je endokrinná. Produkuje hormóny inzulín, glukagón a somatostatín, ktoré hrajú nezastupiteľnú úlohu v metabolizme cukrov. Pri poruche endokrinnej funkcie podžalúdkovej žľazy sa objavuje choroba, zvaná diabetes čiže cukrovka.

Podžalúdková žľaza

Podžalúdková žľaza, odborne pankreas, je 12 – 16 cm dlhá laločnatá žľaza uložená v brušnej dutine pod bránicou, v tesnej blízkosti žalúdka, tenkého čreva a pečene. Rozlišujeme na nej tri hlavné časti, a to hlavu, telo a chvost. Medzi jej hlavné funkcie patrí tvorba pankreatickej šťavy, ktorá sa významne podieľa na štiepení potravy v tenkom čreve. Okrem toho je tiež zdrojom niektorých dôležitých hormónov, ktoré sa zapájajú do metabolizmu cukrov. Celkovo sa teda dá povedať, že podžalúdková žľaza je nesmierne dôležitá pre ľudský metabolizmus. Pokiaľ dôjde k poruche jej funkcie, vždy sa to prejaví veľmi závažnými komplikáciami.

Podžalúdková žľaza a jej funkcia

Podžalúdková žľaza je dôležitým orgánom, ktorý v tele plní nezastupiteľnú rolu. Pankreas môžeme rozdeliť podľa funkcie na dve časti, na exokrinnú a endokrinnú časť.

Exokrinná časť pankreasu

Väčšina tkaniva pankreasu je tvorená bunkami produkujúcimi tráviace enzýmy. Tie sú potom ako tzv. pankreatická šťava transportované systémom vývodných ciest do začiatočnej časti tenkého čreva, kde sú veľmi dôležité pre štiepenie všetkých základných zložiek potravy, teda bielkovín, cukrov i tukov. Aby však enzýmy správne plnili svoju funkciu, je potrebné ich najprv aktivovať. Táto aktivácia pochopiteľne nemôže prebehnúť už v pankrease, pretože aj tá je tvorená bielkovinami a tukmi, ktoré by mohli byť pôsobením enzýmov poškodené. Aktivátorom enzýmov v čreve je žlč. Tá je privádzaná z pečene žlčovými cestami, ktoré sa napájajú na vývodné cesty z pankreasu ešte pred ich spoločným vyústením do čreva. Po aktivácii sú enzýmy schopné chemicky štiepiť potravu prichádzajúcu zo žalúdka, kde prebehla prvá fáza trávenia. Prepojenie vývodných ciest z pankreasu a z pečene má svoje nesporné výhody, ale aj jednu veľkú nevýhodu. Ak sa totiž v žlčníku vytvorí žlčový kameň a zostúpi do žlčových ciest, môže upchať vyústenie oboch vývodných systémov, a vyvolať tak tzv. akútny zápal pankreasu.

Endokrinná časť pankreasu

Endokrinná časť pankreasu je tvorená drobnými zhlukmi, tzv. Langerhansovými ostrovčekami, ktoré obsahujú niekoľko typov buniek líšiacich sa hormónmi, ktoré sú v nich tvorené. Prvé z nich sú alfa bunky produkujúce glukagón. Ten sa pri nízkej hladine krvného cukru vyplaví do krvi a spôsobí jej zvýšenie. Naproti tomu beta bunky produkujú hormón s úplne opačným účinkom, tzv. inzulín. Ten je vylučovaný do krvi pri zvýšenej hladine cukrov a spôsobuje jeho ukladanie do tkanív, čím sa zníži jeho hladina v krvi. Oba tieto hormóny pracujú protichodne a ich striedavé uvoľňovanie z Langerhansových ostrovčekov je významným mechanizmom, ktorým telo vyrovnáva výkyvy glykémie po jedle a v období medzi jedlami. Vrodený alebo za života získaný nedostatok inzulínu, ktorý sa prejavuje zvýšenou hladinou cukrov v krvi a mnohými ďalšími poruchami metabolizmu, sa nazýva cukrovka, teda diabetes. Tretím typom buniek Langerhansových ostrovčekov sú gama bunky produkujúce hormón somatostatín, ktorý ovplyvňuje vylučovanie inzulínu a glukagónu, ale aj niektorých ďalších hormónov tráviaceho traktu.

Ochorenie pankreasu

Pankreas je orgánom, ktorý môže byť postihnutý rôznymi ochoreniami. Najčastejšie sa jedná o akútny, či chronický zápal pankreasu, ale aj zhubný nádor.

Akútny zápal pankreasu

Akútny zápal pankreasu, čiže akútna pankreatitída, je veľmi závažným ochorením, pretože okrem ľahkej formy môže veľmi rýchlo postupovať a skončiť smrťou pacienta vplyvom multiorgánového zlyhania. Okrem toho môže spôsobiť aj závažné komplikácie, ktoré sú dlhodobé. Akútny zápal pankreasu tak patrí medzi najzávažnejšie náhle príhody brušné.

Príčiny vzniku akútneho zápalu pankreasu sú rôzne. Najčastejšie sa však jedná o žlčníkové kamene, ktoré pri ich zostúpení do spoločného vývodu môžu tento vývod upchávať. Druhou najčastejšou príčinou akútnej pankreatitídy je chronický abúzus alhokolu.

Prejavy akútneho zápalu pankreasu zahŕňajú silnú bolesť brucha v okolí pupka, nevoľnosť, zvracanie a niekedy aj žltačka. Súčasne je tento stav sprevádzaný zvýšenou teplotou. V ťažších prípadoch môžu byť prítomné aj poruchy vedomia, či zástava srdca s následnou smrťou.

Diagnóza akútneho zápalu pankreasu vychádza z klinického obrazu, laboratórnych a zobrazovacích metód. Každého pacienta odosielame na odber krvi, kde pátrame po zvýšení pankreatických tráviacich enzýmov a po špecifických zápalových markeroch, alebo prítomností baktérií. Zo zobrazovacích metód je nutné vykonať röntgen na vylúčenie pretrhnutia niektorého z orgánov tráviaceho traktu, sonografiu brucha, či ERCP, teda endoskopickú retrogradnú cholangio-pankreatografiu. Liečba akútneho zápalu pankreasu spočíva v doplnení tekutín a iónov, podaní liekov proti bolesti a podľa možností čo najskôr podávať pacientovi potravu. V ťažších prípadoch je nutné pacienta hospitalizovať a starostlivo monitorovať jeho životné funkcie a celkový zdravotný stav.

Chronický zápal pankreasu

Chronický zápal pankreasu, teda chronická pankreatitída, je stav vznikajúci dlhodobým patologickým procesom, ktorý vedie k poškodeniu pankreasu a tým aj k poruche jeho funkcií. Hlavnou príčinou vzniku chronického zápalu pankreasu je alkohol. Ako už bolo zmienené, hlavnou príčinou chronického zápalu pankreasu je dlhodobá konzumácia alkoholu. Nepochybný vplyv na vznik tohto ochorenia má aj genetická predispozícia, ktorá spočíva v mutácii génu CFTR, vyskytujúca sa tiež u ochorenia zvaného cystická fibróza. Diskutuje sa aj o autoimunitne vzniknutom chronickom zápale pankreasu, kedy bunky imunitného systému napadajú vlastné tkanivo.

Príznaky chronického zápalu pankreasu zahŕňajú silné bolesti v oblasti nadbruška, ktoré prichádzajú v epizódach. Ďalej je prítomná hnačka, plynatosť, nevoľnosť a pocit tlaku v bruchu.

Na diagnostiku tohto ochorenia sa využíva röntgen, ERCP a tiež prítomnosť niektorých látok v krvi.

Liečba chronického zápalu pankreasu je nevyhnutná, pretože predstavuje terén, na ktorom často vzniká zhubný nádor, karcinóm pankreasu. Dôležitým opatrením v liečbe tohto ochorenia je absolútna abstinencia, úprava stravovacích návykov so znížením príjmu tukov. Pokiaľ sa v dôsledku chronického zápalu pankreasu rozvinie aj cukrovka, je nutné hladinu v krvi korigovať pomocou liekov. Rovnako tak je nutné podávať pankreatické tráviace enzýmy vo forme tabletiek. V neposlednom rade môžeme voliť aj chirurgickú liečbu, kedy je odstránená časť, či celý orgán.

Karcinóm pankreasu

Karcinóm pankreasu predstavuje jeden z najzhubnejších nádorov vôbec, ktorý má veľmi zlú prognózu. Je to dané predovšetkým neskorou diagnostikou z dôvodu prítomnosti nešpecifických klinických príznakov.

Prejavy karcinómu pankreasu sú nešpecifické, to znamená, že sa môžu vyskytovať aj u mnohých ďalších iných, menej závažných, ochorení. Spočiatku sa dokonca nemusí nijak prejavovať. Postupne sa môže objavovať únava alebo aj zvracanie nedlho po jedle. Pri útlaku žlčových ciest vzniká často žltačka. Pri poškodení väčšej časti tkaniva pankreasu môže vzniknúť aj cukrovka alebo sa objavujú prejavy akútnej pankreatitídy, teda akútneho zápalu pankreasu. Tu je varovným príznakom výskyt akútneho zápalu pankreasu bez nadmerného prísunu alkoholu a iných rizikových faktorov. Podozrenie na nádor pankreasu vzniká tiež pri novo objavenej cukrovke po 60. roku.

Diagnostika nádoru pankreasu vyplýva z dôkladnej anamnézy, laboratórnych a zobrazovacích metód. Z tých sa indikuje predovšetkým ultrasonografia a CT brucha, niekedy pristupujeme aj k tzv. ERCP, teda endoskopickej retrogradnej cholangio-pankreatikografii. Je nevyhnutné tiež odobrať tkanivo na histologické vyšetrenie, teda vykonať biopsiu. Liečba nezhubných nádorov býva najčastejšie chirurgická, kedy je celý nádor odstránený z tela. V prípade karcinómu sa rozhodujeme na základe štádia a typu nádoru a môžeme voliť liečbu chirurgickú, chemoterapiu, či rádioterapiu. Vo väčšine prípadov volíme kombináciu týchto modalít. Pokiaľ sa jedná o pokročilý karcinóm, potom volíme liečbu paliatívnu, ktorá nevedie k vyliečeniu pacienta, ale iba ku zlepšeniu kvality jeho života.

Záverom...

Z vyššie uvedených informácií je zrejmé, že správna funkcia pankreasu je pre nás veľmi dôležitá. To by mohli potvrdiť mnohí pacienti, ktorých pankreas bol zasiahnutý niektorým z dlhého radu ochorení. U väčšiny chorôb nachádzame veľmi podobné príznaky, teda silnú bolesť, ťažkosti s trávením, niekedy dokonca šok, ktorý môže viesť k zlyhaniu srdca a obehového systému a k smrti. Preto je potrebné dodržiavať niektoré stravovacie návyky a vyhýbať sa rizikovým faktorom, najmä ak sa už ochorenie pankreasu v rodine vyskytlo.

Diskuze:

Markglurl: http://bestgamefaqs.com/community/profile/slots40010087/ Слоты Sprinkle без регистрации бонус на депозит Разработчики стараются скрыть недостатки и сделать приветственные подарки ещё более привлекательными.Только качественные слоты от проверенных производителей и нескончаемый поток выигрышей ждет вас! http://money21.drugspedia.net/index.php?p=1 Игровые автоматы скачать бесплатно золотоискатели https://www.stoleshka.ru/forum/user/1014/ Слоты Clash of Pirates на деньги без регистрации 777 Играть на любимых игровых автоматах можно с компьютера или телефона.Разработчики постоянно обновляют и создают новые копии сайта, чтобы обеспечить беспрепятственное посещение виртуального клуба своим клиентам. http://bsk54.ru/communication/forum/user/88110/ Игровой клуб вулкан 777 играть, игровой клуб аппараты Подытожив вышесказанное, можно прийти к выводу, что данный проект – один из наиболее успешных стартапов 2018 года, который неуклонно набирает обороты в 2019.Страны: Россия Вейджер: 35х Промокод: Нет. https://vk.com/topic-174295381_40659294 Слот автоматы fairy land, слот автоматы играть без регестрации сейчас бесплатно Ладно, сумма-то немаленькая, решил пройти верификацию.Честные клубы с быстрым и моментальным выводом выигрышей. http://avtoys.ru/component/k2/itemlist/user/264033 Игровые автоматы скачать бесплатно без регистрации алькатрас В нашем казино Вулкан игры подобраны самые разные, поэтому каждый найдет тут что-то, интересное для себя.Политика конфиденциальности - это один из столпов привлекательности казино х , поэтому пользовательские данные могут разглашаться только по запросу государственных органов. https://arigator.ru/forum/user/304142/ Игровой автомат Fruit Cocktail как играть 777 Pin-up – основан в 2016 году и имеет лицензию Кюрасао.Это тоже играет немаловажную роль в растущей популярности сайта. https://arigator.ru/forum/user/304128/ Игра на реальные деньги в покер старс, игра на компе рулетка Наш рейтинг онлайн казино провёл как минимум 10 важных критерий отбора, прежде чем попадает на наш сайт.И очень часто случалось так, что свободных игровых аппаратов Crazy Monkey не было в наличии, приходилось ждать. https://vk.com/topic-906535_41433662 Слот автомат Pharaoh's Tomb играть бесплатно онлайн бонус на депозит Он сможет сделать времяпровождение игроков еще интереснее и увлекательнее, а главное — прибыльнее.Игра на реальные деньги позволяет получить гораздо больше приятных эмоций: больше адреналина, ярче впечатления. https://equipmentinvesting.com/community/profile/roulette779903/ Играть онлайн игровой автомат русская рулетка, играть онлайн в рулетку без смс ирегистрации Стоит упомянуть о том, что официальный сайт заведения использует программное обеспечение организации Microgaming.Подводя итоги обзора казино Frank, можно отметить его высококачественное обслуживание, богатый ассортимент игр и очень выгодную программу лояльности. https://rep.by/forum/user/38789/ Игрун интернет казино без регистрации, игрун интернет казино После регистрации новый клиент получает первый подарок от администрации ресурса в размере 500 рублей.Игра на начальной стадии при таких условиях, становится действительно очень комфортной и выгодной. http://test.tcenavoprosa.ru/forum/user/140840/ Игровые автоматы онлайн на состартавым щтом, игровые автоматы queen of hearts играть бесплатно Вы никогда не добьетесь справедливости, если с вами обойдутся нечестно.Проработанная программа повышения лояльности пользователей обеспечивает возможность организации дополнительного заработка, что в контексте простой азартной игры выглядит наиболее привлекательно. http://atlegangbusiness.co.za/component/k2/itemlist/user/14621 Играть казино онлайн бонус при регистрации И по молчанию во время вечера, по причине «плавания» в терминологии принятой в казино.Мы рекомендуем попробовать поиграть на классических аппаратах. https://aeg-line.ru/communication/forum/user/8399/ Казино столы и рулетка фотографии, рулетка на английском На этом сайте представлены только игровые автоматы с бесплатными (демо) играми и видео-слотами, без вложений, без регистрации и смс, которые носят сугубо ознакомительный характер.Вознаграждение начисляется в течение 24 часов после создания аккаунта, его необходимо активировать в личном кабинете. https://city1dolls.com/community/profile/slots12900289/ Слоты The Ming Dynasty играть бесплатно онлайн 777 Окунитесь в мир азарта, где представлены лучшие аппараты онлайн, предлагающие крупные множители.Здесь вы сможете сначала приноровиться и познакомиться с правилами, играя в демо-режиме. https://vk.com/topic-908328_41291787 Слоты Jungle Explorer как играть бонус на депозит Booi Casino (Буй казино) играть онлайн.Год основания: 2016 год Софт: NetEnt, Micragaming, Playson, BetSoft, Booongo, Yggdrasil, Quickspin, Endorphina Выберете подарок сами: 30, 50, 100 Бесплатных вращений.

28. mája 2020 10:43

kfzmoTot: viagra online buy viagra <a href="http://mp3vine.ru #">buy viagra </a> viagra online viagra generic

viagra online viagra generic <a href=http://klhl.ru/>viagra generic </a> cheap viagra buy viagra

18. marca 2020 20:22

ThomasLusty: Free Inpatient Drug Rehab Centers Drug And Alcohol Treatment Near Me <a href="http://www.norfolk-rehab.drugrehabssr.com" title="norfolk rehab">norfolk rehab</a> Best Alcohol Rehab 24 Hour Drug Rehab
http://www.center-for-rehabilitation-pittsfield-ma.drugrehabssr.com

23. februára 2020 8:44

Tyroneescat:
Amazing a good deal of fantastic information. <a href="https://ciaonlinebuyntx.com/">cialis 20 mg</a>

20. februára 2020 7:43

PhillipHiz:
Factor very well considered!! <a href="https://canadianpharmacyntv.com/">canadian pharcharmy</a>

20. februára 2020 7:43

IsmaelTef:
This is nicely said! . <a href="https://canadianpharmacyopen.com/">highest rated canadian pharmacies</a> <a href="https://canadianpharmacyntv.com/">canadian pharmacies online prescriptions</a> <a href="https://canadianpharmaciescubarx.com/">canada viagra</a>

20. februára 2020 6:28

Keithmit:
Whoa plenty of fantastic advice!
<a href="https://canadianpharmacyntv.com/">canadian pharmacies without an rx</a> <a href="https://viagradjango.com/">viagra for women</a> <a href="https://cbd-oil-trust.com/">cbd hemp oil</a> <a href="https://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/">canada pharmacies online prescriptions</a> <a href="https://ciaonlinebuyntx.com/">Cialis Before</a> <a href="https://viagrapython.com/">viagra pills</a> <a href="https://safeonlinecanadian.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>

20. februára 2020 4:27

PhillipHiz:
Valuable posts. With thanks. <a href="https://viagradjango.com/">viagra without a doctors prescription</a> <a href="https://buymodafinilntx.com/">provigil side effects</a> <a href="https://cbdhempoiltrust.com/">kratom capsules walmart</a>

20. februára 2020 3:30

Larrytor:
Great content. Many thanks. <a href="https://safeonlinecanadian.com/">canadian pharmacies that ship to us</a>

20. februára 2020 3:30

ErnestFex:
Thank you, Lots of advice!
<a href="https://safeonlinecanadian.com/">mexican pharmacies shipping to usa</a>

20. februára 2020 3:30

PhillipHiz:
You have made your point pretty clearly.. <a href="https://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/">top rated online canadian pharmacies</a> <a href="https://canadianpharmacyntv.com/">canadian pharmacies online prescriptions</a>

20. februára 2020 2:41

PhillipHiz:
Truly lots of valuable facts. <a href="https://viagradjango.com/">viagra boner</a>

20. februára 2020 0:45

Tyroneescat:
Terrific information, Appreciate it! <a href="https://canadianonlinepharmacytrust.com/">global pharmacy canada</a>

20. februára 2020 0:45

IsmaelTef:
You said it perfectly.! <a href="https://buymodafinilntx.com/">Provigil In Bangkok</a> <a href="https://canadianpharmacyntv.com/">canadian pharcharmy online fda approved</a> <a href="https://cialistl.com/">cialis 20 mg</a>

19. februára 2020 23:09

Keithmit:
Thanks, Helpful stuff!
<a href="https://cbd-oil-trust.com/">kratom benefits</a> <a href="https://buymodafinilntx.com/">My Experience With Provigil</a> <a href="https://ciaonlinebuyntx.com/">Buy Generic Cialis India Rx</a> <a href="https://cbdhempoiltrust.com/">hemp cbd oil</a>

19. februára 2020 21:06

Larrytor:
Info well used.! <a href="https://canadianpharmaciescubarx.com/">canadian pharmacies that ship to us</a>

19. februára 2020 21:02

PhillipHiz:
Nicely put. Kudos. <a href="https://cialistl.com/">Cialis To Buy New Zealand</a> <a href="https://canadianonlinepharmacytrust.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>

19. februára 2020 21:02

ErnestFex:
Fine info. Kudos. <a href="https://cbdproductstrust.com/">cbd oil for pain</a>

19. februára 2020 21:02

PhillipHiz:
You made your point pretty nicely!! <a href="https://canadianpharmacyntv.com/">canadian pharmacy online</a> <a href="https://viagrapython.com/">viagra online</a> <a href="https://buymodafinilntx.com/">How Do I Get My Doctor To Prescribe Provigil</a>

19. februára 2020 19:23

Tyroneescat:
Many thanks, I appreciate it! <a href="https://viaonlinebuyntx.com/">buy viagra online</a>

19. februára 2020 17:38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšia strana

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email