Podžalúdková žľaza

14.4.2012 , Jiří Dyntr

slinivka.jpg - kopie
slinivka.jpg - kopie
Funkcie podžalúdkovej žľazy sa dajú rozdeliť do dvoch skupín. Prvá je funkcia pankreasu pri trávení potravy, a to všetkých jej zložiek - bielkovín, cukrov a tukov. Druhá funkcia pankreasu je endokrinná. Produkuje hormóny inzulín, glukagón a somatostatín, ktoré hrajú nezastupiteľnú úlohu v metabolizme cukrov. Pri poruche endokrinnej funkcie podžalúdkovej žľazy sa objavuje choroba, zvaná diabetes čiže cukrovka.

Podžalúdková žľaza

Podžalúdková žľaza, odborne pankreas, je 12 – 16 cm dlhá laločnatá žľaza uložená v brušnej dutine pod bránicou, v tesnej blízkosti žalúdka, tenkého čreva a pečene. Rozlišujeme na nej tri hlavné časti, a to hlavu, telo a chvost. Medzi jej hlavné funkcie patrí tvorba pankreatickej šťavy, ktorá sa významne podieľa na štiepení potravy v tenkom čreve. Okrem toho je tiež zdrojom niektorých dôležitých hormónov, ktoré sa zapájajú do metabolizmu cukrov. Celkovo sa teda dá povedať, že podžalúdková žľaza je nesmierne dôležitá pre ľudský metabolizmus. Pokiaľ dôjde k poruche jej funkcie, vždy sa to prejaví veľmi závažnými komplikáciami.

Podžalúdková žľaza a jej funkcia

Podžalúdková žľaza je dôležitým orgánom, ktorý v tele plní nezastupiteľnú rolu. Pankreas môžeme rozdeliť podľa funkcie na dve časti, na exokrinnú a endokrinnú časť.

Exokrinná časť pankreasu

Väčšina tkaniva pankreasu je tvorená bunkami produkujúcimi tráviace enzýmy. Tie sú potom ako tzv. pankreatická šťava transportované systémom vývodných ciest do začiatočnej časti tenkého čreva, kde sú veľmi dôležité pre štiepenie všetkých základných zložiek potravy, teda bielkovín, cukrov i tukov. Aby však enzýmy správne plnili svoju funkciu, je potrebné ich najprv aktivovať. Táto aktivácia pochopiteľne nemôže prebehnúť už v pankrease, pretože aj tá je tvorená bielkovinami a tukmi, ktoré by mohli byť pôsobením enzýmov poškodené. Aktivátorom enzýmov v čreve je žlč. Tá je privádzaná z pečene žlčovými cestami, ktoré sa napájajú na vývodné cesty z pankreasu ešte pred ich spoločným vyústením do čreva. Po aktivácii sú enzýmy schopné chemicky štiepiť potravu prichádzajúcu zo žalúdka, kde prebehla prvá fáza trávenia. Prepojenie vývodných ciest z pankreasu a z pečene má svoje nesporné výhody, ale aj jednu veľkú nevýhodu. Ak sa totiž v žlčníku vytvorí žlčový kameň a zostúpi do žlčových ciest, môže upchať vyústenie oboch vývodných systémov, a vyvolať tak tzv. akútny zápal pankreasu.

Endokrinná časť pankreasu

Endokrinná časť pankreasu je tvorená drobnými zhlukmi, tzv. Langerhansovými ostrovčekami, ktoré obsahujú niekoľko typov buniek líšiacich sa hormónmi, ktoré sú v nich tvorené. Prvé z nich sú alfa bunky produkujúce glukagón. Ten sa pri nízkej hladine krvného cukru vyplaví do krvi a spôsobí jej zvýšenie. Naproti tomu beta bunky produkujú hormón s úplne opačným účinkom, tzv. inzulín. Ten je vylučovaný do krvi pri zvýšenej hladine cukrov a spôsobuje jeho ukladanie do tkanív, čím sa zníži jeho hladina v krvi. Oba tieto hormóny pracujú protichodne a ich striedavé uvoľňovanie z Langerhansových ostrovčekov je významným mechanizmom, ktorým telo vyrovnáva výkyvy glykémie po jedle a v období medzi jedlami. Vrodený alebo za života získaný nedostatok inzulínu, ktorý sa prejavuje zvýšenou hladinou cukrov v krvi a mnohými ďalšími poruchami metabolizmu, sa nazýva cukrovka, teda diabetes. Tretím typom buniek Langerhansových ostrovčekov sú gama bunky produkujúce hormón somatostatín, ktorý ovplyvňuje vylučovanie inzulínu a glukagónu, ale aj niektorých ďalších hormónov tráviaceho traktu.

Ochorenie pankreasu

Pankreas je orgánom, ktorý môže byť postihnutý rôznymi ochoreniami. Najčastejšie sa jedná o akútny, či chronický zápal pankreasu, ale aj zhubný nádor.

Akútny zápal pankreasu

Akútny zápal pankreasu, čiže akútna pankreatitída, je veľmi závažným ochorením, pretože okrem ľahkej formy môže veľmi rýchlo postupovať a skončiť smrťou pacienta vplyvom multiorgánového zlyhania. Okrem toho môže spôsobiť aj závažné komplikácie, ktoré sú dlhodobé. Akútny zápal pankreasu tak patrí medzi najzávažnejšie náhle príhody brušné.

Príčiny vzniku akútneho zápalu pankreasu sú rôzne. Najčastejšie sa však jedná o žlčníkové kamene, ktoré pri ich zostúpení do spoločného vývodu môžu tento vývod upchávať. Druhou najčastejšou príčinou akútnej pankreatitídy je chronický abúzus alhokolu.

Prejavy akútneho zápalu pankreasu zahŕňajú silnú bolesť brucha v okolí pupka, nevoľnosť, zvracanie a niekedy aj žltačka. Súčasne je tento stav sprevádzaný zvýšenou teplotou. V ťažších prípadoch môžu byť prítomné aj poruchy vedomia, či zástava srdca s následnou smrťou.

Diagnóza akútneho zápalu pankreasu vychádza z klinického obrazu, laboratórnych a zobrazovacích metód. Každého pacienta odosielame na odber krvi, kde pátrame po zvýšení pankreatických tráviacich enzýmov a po špecifických zápalových markeroch, alebo prítomností baktérií. Zo zobrazovacích metód je nutné vykonať röntgen na vylúčenie pretrhnutia niektorého z orgánov tráviaceho traktu, sonografiu brucha, či ERCP, teda endoskopickú retrogradnú cholangio-pankreatografiu. Liečba akútneho zápalu pankreasu spočíva v doplnení tekutín a iónov, podaní liekov proti bolesti a podľa možností čo najskôr podávať pacientovi potravu. V ťažších prípadoch je nutné pacienta hospitalizovať a starostlivo monitorovať jeho životné funkcie a celkový zdravotný stav.

Chronický zápal pankreasu

Chronický zápal pankreasu, teda chronická pankreatitída, je stav vznikajúci dlhodobým patologickým procesom, ktorý vedie k poškodeniu pankreasu a tým aj k poruche jeho funkcií. Hlavnou príčinou vzniku chronického zápalu pankreasu je alkohol. Ako už bolo zmienené, hlavnou príčinou chronického zápalu pankreasu je dlhodobá konzumácia alkoholu. Nepochybný vplyv na vznik tohto ochorenia má aj genetická predispozícia, ktorá spočíva v mutácii génu CFTR, vyskytujúca sa tiež u ochorenia zvaného cystická fibróza. Diskutuje sa aj o autoimunitne vzniknutom chronickom zápale pankreasu, kedy bunky imunitného systému napadajú vlastné tkanivo.

Príznaky chronického zápalu pankreasu zahŕňajú silné bolesti v oblasti nadbruška, ktoré prichádzajú v epizódach. Ďalej je prítomná hnačka, plynatosť, nevoľnosť a pocit tlaku v bruchu.

Na diagnostiku tohto ochorenia sa využíva röntgen, ERCP a tiež prítomnosť niektorých látok v krvi.

Liečba chronického zápalu pankreasu je nevyhnutná, pretože predstavuje terén, na ktorom často vzniká zhubný nádor, karcinóm pankreasu. Dôležitým opatrením v liečbe tohto ochorenia je absolútna abstinencia, úprava stravovacích návykov so znížením príjmu tukov. Pokiaľ sa v dôsledku chronického zápalu pankreasu rozvinie aj cukrovka, je nutné hladinu v krvi korigovať pomocou liekov. Rovnako tak je nutné podávať pankreatické tráviace enzýmy vo forme tabletiek. V neposlednom rade môžeme voliť aj chirurgickú liečbu, kedy je odstránená časť, či celý orgán.

Karcinóm pankreasu

Karcinóm pankreasu predstavuje jeden z najzhubnejších nádorov vôbec, ktorý má veľmi zlú prognózu. Je to dané predovšetkým neskorou diagnostikou z dôvodu prítomnosti nešpecifických klinických príznakov.

Prejavy karcinómu pankreasu sú nešpecifické, to znamená, že sa môžu vyskytovať aj u mnohých ďalších iných, menej závažných, ochorení. Spočiatku sa dokonca nemusí nijak prejavovať. Postupne sa môže objavovať únava alebo aj zvracanie nedlho po jedle. Pri útlaku žlčových ciest vzniká často žltačka. Pri poškodení väčšej časti tkaniva pankreasu môže vzniknúť aj cukrovka alebo sa objavujú prejavy akútnej pankreatitídy, teda akútneho zápalu pankreasu. Tu je varovným príznakom výskyt akútneho zápalu pankreasu bez nadmerného prísunu alkoholu a iných rizikových faktorov. Podozrenie na nádor pankreasu vzniká tiež pri novo objavenej cukrovke po 60. roku.

Diagnostika nádoru pankreasu vyplýva z dôkladnej anamnézy, laboratórnych a zobrazovacích metód. Z tých sa indikuje predovšetkým ultrasonografia a CT brucha, niekedy pristupujeme aj k tzv. ERCP, teda endoskopickej retrogradnej cholangio-pankreatikografii. Je nevyhnutné tiež odobrať tkanivo na histologické vyšetrenie, teda vykonať biopsiu. Liečba nezhubných nádorov býva najčastejšie chirurgická, kedy je celý nádor odstránený z tela. V prípade karcinómu sa rozhodujeme na základe štádia a typu nádoru a môžeme voliť liečbu chirurgickú, chemoterapiu, či rádioterapiu. Vo väčšine prípadov volíme kombináciu týchto modalít. Pokiaľ sa jedná o pokročilý karcinóm, potom volíme liečbu paliatívnu, ktorá nevedie k vyliečeniu pacienta, ale iba ku zlepšeniu kvality jeho života.

Záverom...

Z vyššie uvedených informácií je zrejmé, že správna funkcia pankreasu je pre nás veľmi dôležitá. To by mohli potvrdiť mnohí pacienti, ktorých pankreas bol zasiahnutý niektorým z dlhého radu ochorení. U väčšiny chorôb nachádzame veľmi podobné príznaky, teda silnú bolesť, ťažkosti s trávením, niekedy dokonca šok, ktorý môže viesť k zlyhaniu srdca a obehového systému a k smrti. Preto je potrebné dodržiavať niektoré stravovacie návyky a vyhýbať sa rizikovým faktorom, najmä ak sa už ochorenie pankreasu v rodine vyskytlo.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email