Pneumotorax

14.4.2012 , Jiří Dyntr

pneumotorax.jpg - kopie
pneumotorax.jpg - kopie
Pneumotorax je stav, kedy sa v pohrudničnej dutine abnormálne hromadí plyn, najčastejšie vzduch a dochádza tu k zrušeniu podtlaku. Pľúca alebo ich časť tak má tendenciu kolabovať. Príčinou pneumotoraxu môže byť ako poranenie hrudnej steny napr priestrel, tak napr. zlomené rebro alebo poškodenie pľúcneho tkaniva. Je pre neho charakteristická silná bolesť na hrudi a zhoršenie dýchania, preto je nutné ho včas diagnostikovať a ihneď začať liečbu, najčastejšie odsatím prebytočného vzduchu v pleurálnej dutine.

Pneumotorax

Pneumotorax je stav, pri ktorom dochádza k nahromadeniu vzduchu alebo iného plynu v pohrudničnej dutine, čo je uzavretý priestor medzi pľúcami a hrudnou stenou. Pre správnu funkciu dýchacieho systému je veľmi dôležité, aby medzi pľúcami a stenami pohrudničnej dutiny, ktorá obklopuje pľúca, nebol žiadny vzduch. Môže tak vznikať podtlak, vďaka ktorému pľúca priľnú na vnútornú stenu už spomínanej dutiny. Tento mechanizmus umožňuje pľúcam sa pri nádychu zväčšovať a nasávať tak vzduch a pri výdychu sa naopak zmršťovať a vzduch vyfukovať von z tela.

Vznik a príčiny pneumotoraxu

Pri pneumotoraxe sa do pohrudničnej dutiny dostáva plyn, najčastejšie vzduch, ktorý tu zruší podtlak a spôsobí odtiahnutie pľúc od steny, teda smerom k stredu hrudníka. To spôsobí neschopnosť pľúc sa pri nádychu naplniť vzduchom a veľmi výrazne sa tak obmedzí výmena dýchacích plynov medzi pľúcami a krvou. Príčin pneumotoraxu je celý rad. Veľmi často sa jedná o rôzne poranenia hrudníka, pri ktorých sa do pohrudničnej dutiny dostáva vzduch z vonkajšieho prostredia. Podobný vplyv má taktiež poranenie pľúc, napríklad ich prepichnutie zlomeným rebrom, pri ktorom dochádza k úniku vzduchu v mieste poškodenia pľúc. Pneumotorax môže vzniknúť aj ako komplikácia niektorých chirurgických výkonov. Veľmi často sa vyskytuje pri nevydarenom pokuse o zavedenie kanyly do blízko prebiehajúcich ciev. Inokedy môže dôjsť k prieniku vzduchu pri zavedení ihly do pohrudničnej dutiny za účelom odsatia zápalovej alebo inej tekutiny, ktorá spôsobuje útlak pľúc a obmedzuje ich pohyblivosť počas dýchania. Paradoxne tak miesto vyriešenia dýchacích ťažkostí môžeme pacientovi skôr priťažiť.

Typy pneumotoraxu

Pneumotorax je stav, pri ktorom je dôležité zabezpečiť čo najrýchlejšie odbornú pomoc a čo najskôr začať liečbu. Rozlišujeme niekoľko typov pneumotoraxu - uzavretý a otvorený.

Uzavretý pneumotorax

Uzavretý pneumotorax je spôsobený poranením pľúcneho tkaniva, z ktorého sa vzduch dostáva do pohrudničnej dutiny. Pri tomto druhu pneumotoraxu teda nie je porušená hrudná stena a nie je tu vytvorená komunikácia s vonkajším prostredím.

Otvorený pneumotorax

Otvorený pneumotorax je presným opakom predchádzajúceho typu, kedy je častým následkom poranenia hrudnej steny a u ktorého dochádza k prieniku vzduchu z okolia. Veľmi nebezpečným variantom otvoreného pneumotoraxu je tzv. ventilový pneumotorax. Ten pri nádychu komunikuje s okolím otvorom v hrudnej stene, ale pri výdychu, kedy sa objem hrudníka zmenšuje, dochádza k uzavretiu otvoru "ventilom" z poranených pľúc a vzduch sa tak nemôže dostať von. Počas dýchania sa preto vzduch hromadí v pohrudničnej dutine a spôsobuje tak útlak nielen vlastných pľúc, ale aj ďalších hrudných orgánov, predovšetkým srdca. Veľkým rizikom tohto stavu je obmedzenie funkcie srdca, ktoré sa nemôže dostatočne naplniť krvou a viazne krvné zásobenie niektorých dôležitých orgánov. Navyše dochádza k závažným dýchacím ťažkostiam, pretože jedna polovica pľúc je úplne vyradená z funkcie a druhá je výrazne utlačená vzduchom, hromadiacim sa v druhostrannej pohrudničnej dutine.

Príznaky pneumotoraxu

Prejavy pneumotoraxu môžu byť pomerne rôznorodé a závisí od ich rozsahu, rýchlosti vzniku a pridružených chorobách. Väčšinou si však pacienti sťažujú na silnú bolesť na hrudníku, dráždivý kašeľ a problémy s dýchaním. Môžeme si tiež všimnúť spenenú tekutinu vytekajúcu z rany. Pri ventilovom pneumotoraxe je prítomná bledosť, cyanóza, teda modrasté sfarbenie kože, zvýšenie tepovej frekvencie a pokles tlaku. Pretože však tieto prejavy môžu vznikať u rôznych ochorení dýchacieho systému a tiež srdca, je na lekároch, aby včas diagnostikovali vzniknutý pneumotorax a zahájili jeho liečbu.

Diagnostika pneumotoraxu

Diagnostika pneumotoraxu vychádza zo zistených príznakov, teda zrýchlenej tepovej frekvencie a poklesu tlaku. Ďalej lekár zisťuje zníženej alebo úplne vymiznuté dýchanie na postihnutej strane. K overeniu diagnózy sa užíva röntgen hrudníka, kde môžeme vidieť výrazne zväčšenú pohrudničnú dutinu, na postihnutej strane malé stlačené pľúca a odtlačenie srdca smerom k zdravej strane.

Liečba pneumotoraxu

Liečba pneumotoraxu spočíva v napichnutí pohrudničnej dutiny ihlou a v odsatí prebytočného vzduchu. Tým sa obnoví podtlak, pľúca opäť priľnú k stene a začnú sa znovu pohybovať súbežne s dýchacími pohybmi hrudníka. V rámci prvej pomoci je prvým krokom zavolanie odbornej pomoci. Ďalej je dôležité usadiť postihnutého do polosedu a zhotoviť krycí obväz, ktorý ranu ochráni pred infekciou, ale zároveň umožní odtekanie nahromadenej krvi. Toho dosiahneme tak, že spodná strana obväzu zostane voľná. V prípade dusenia ukladáme postihnutého do stabilizovanej polohy na postihnutú stranu. Nikdy nevyberáme cudzie telesá z rany.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email