Pneumokoniózy

14.4.2012 , Jana Nersisjanová

pneumokoniozy.jpg - kopie
pneumokoniozy.jpg - kopie
Pneumokoniózy sú choroby pľúc, patriace medzi profesionálne choroby. Teda také, ktoré vznikajú pri výkone povolania. Pneumokoniózy vznikajú vdychovaním veľmi malých častíc, podľa ktorých delíme pneumokoniózy do niekoľkých podtypov (na silikózy, azbestózy a uhľokopskú chorobu), ktoré majú jedno spoločné, sú nevyliečiteľné.

Pneumokoniózy

Pneumokoniózy sú skupinou nenádorových ochorení pľúc, ktoré často vznikajú v súvislosti s výkonom povolania. Vznikajú vdychovaním a následným nahromadením minerálneho prachu v pľúcach. Pľúcne tkanivo začne na prítomnosť prachu reagovať zvýšenou tvorbou väziva a tým sa postupne rozvíjajú zmeny, ktoré spôsobujú ochorenie. Do skupiny pneumokonióz patrí silikóza, uhľokopská choroba a azbestóza.

Silikóza

Silikóza je ochorenie patriace medzi pneumokoniózy, ktoré je spôsobené vdychovaním minerálneho prachu (oxidu kremičitého). Častice oxidu kremičitého, ktoré sa dostanú do pľúc, vyvolávajú tvorbu väzivových uzlíkov. Väzivové uzlíky tak postupne začnú nahrádzať normálne pľúcne tkanivo. Tým dochádza k nevratnej zmene pľúc a zmnoženiu väziva. Dôsledkom týchto zmien je porušená funkcia pľúc, rozvíja sa dychová nedostatočnosť, stúpa tlak v pľúcnych cievach a môže dôjsť i k emfyzému pľúc. Ochorenie postupuje aj po ukončení práce v rizikovom prachovom prostredí.

Typy a prejavy silikózy

Rizikovými profesiami pre vznik tejto pneumokoniózy sú baníci hlbinných rudných baní, raziči tunelov, robotníci kameňolomov, robotníci v keramickom priemysle atď. Silikóza môže mať formu akútnu, so vznikom choroby za 3 - 5 rokov po pôsobení prachu a v tomto prípade má zlú prognózu. Akcelerovaná forma sa prejaví za 5 - 15 rokov a chronická forma za 15 - 30 rokov a tá je tiež najčastejšia. Ľahké postihnutia sa nemusia prejaviť žiadnymi príznakmi. Po dlhšom priebehu ochorenia sa objavuje kašeľ a vykašliavanie, dýchavičnosť, modravé sfarbenie kože a slizníc, únavnosť. Ochorenie sa často komplikuje ďalšími pľúcnymi chorobami.

Diagnostika a liečba silikózy

Pre rozpoznanie silikózy je dôležitým vodidlom údaj vdychovania prachu s obsahom oxidu kremičitého v pracovnom prostredí. Ďalej napomôže röntgen hrudníka eventuálne aj CT čiže počítačová tomografia. CT je kvalitnejšie röntgenové vyšetrenie, pri ktorom prejdú röntgenové lúče z mnohých uhlov telom pacienta. Potom z nich počítač zostaví výsledný obraz. Silikóza je neliečiteľné ochorenie, pri ktorom sa liečia iba príznaky a komplikácie choroby. V prvom rade je dôležité vylúčiť jedinca z pracovného prostredia a tým zabrániť ďalšiemu vystavovaniu škodlivým látkam. Zásadné je tiež zanechať fajčenie.

Uhľokopská choroba

Uhľokopská choroba je najčastejšou pneumokoniózou v Slovenskej republike. Rovnako ako silikóza patrí do profesionálnych ochorení pľúc. Vzniká u baníkov čiernouhoľných baní vdychovaním uhoľného prachu zmiešaného s oxidom kremičitým.

Prejavy uhľokopskej choroby

Od silikózy sa odlišuje tým, že pľúca menej reagujú na prítomnosť prachu tvorbou väziva a sú v nich nachádzané samotné ložiská uhoľného prachu. Tento stav spôsobuje upchatie priedušiek a pľúcnych ciev. Uhľokopská choroba sa prejavuje vykašliavaním čiernych hlienov.

Diagnostika a liečba uhľokopskej choroby

Medzi vyšetrenie potvrdzujúce uhľokopskú chorobu patrí opäť röntgenové vyšetrenie a tomografické vyšetrenie pľúc. Tomografické vyšetrenie umožní zobraziť vybranú časť tela alebo orgánu vo vrstvách. Liečba uhľokopskej choroby je rovnaká ako u silikózy. Tiež sa liečia iba príznaky a komplikácie tejto choroby.

Azbestóza

Podobne ako u silikózy dochádza aj u azbestózy k tvorbe väziva v pľúcach, ale nie v podobe uzlíkov, ale rozptýlene. Často dochádza aj k postihnutiu blany pokrývajúcej pľúca, ktorá tým hrubne. Za vznik tejto pneumokoniózy je zodpovedný azbestový prach, čo je zmes niektorých kremičitanov. Vdychovaný azbestový prach organizmus nie je schopný odstrániť, tým pádom sa hromadí v pľúcach, kde vyvoláva tvorbu väziva. Azbest bol predtým používaný predovšetkým na výrobu ohňovzdorných materiálov. V Slovenskej republike sa už prestal ťažiť.

Prejavy azbestózy

Rozvoj ochorenia je veľmi pozvoľný a trvá 15 a viac rokov. Ochorenie postupuje aj po ukončení pôsobenia vplyvu azbestu. Prebieha dlho bez príznakov, neskôr sa rozvíja dýchavičnosť, dráždivý kašeľ, slabosť a strata na váhe.

Diagnostika a liečba azbestózy

Pre potvrdenie choroby je dôležitý údaj o pôsobení azbestu, vyšetrenie pacienta, röntgen hrudníka, CT čiže počítačová tomografia a vyšetrenie vykašľaného sekrétu. Liečba je podobná ako u predchádzajúcich dvoch pneumokonióz. Prognóza tohto ochorenia nie je priaznivá.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email