Pľúcna hypertenzia

18.3.2012 , Danica Deretić

plicni-hypertenze.jpg - kopie
plicni-hypertenze.jpg - kopie
Pľúcna hypertenzia znamená zvýšenie tlaku v pľúcnom riečisku. K pľúcnej hypertenzii môže dochádzať z mnohých rôznych príčin, podľa ktorých môžeme rozdeliť jednotlivé typy. K najčastejším príznakom pľúcnej hypertenzie patrí dýchavičnosť, mdloby, únava a predovšetkým bolesť na hrudi pri námahe, v niektorých prípadoch aj v kľude.Je preto veľmi dôležité vyvarovať sa zdvíhaniu ťažkých bremien, ktoré tlak v pľúcnom riečisku ešte zvyšujú.

Pľúcna hypertenzia

Pľúcna hypertenzia je stav kedy dochádza k zvýšeniu tlaku krvi v pľúcnom riečisku. Nejedná sa priamo o ochorenie ako také, ale o stav, ktorý rad chorôb sprevádza. K tomu môže dôjsť z rôznych príčin. Aby sme pochopili mechanizmy, ktorými k zvýšeniu tlaku dochádza, musíme si najprv priblížiť anatomickú skladbu pľúc, srdca a ciev z nich vystupujúcich.

Anatómia srdca a pľúc

Pľúca sú hubovitý orgán, ktorý je so srdcom spojený pomocou ciev. Srdce má štyri časti oddelené prepážkami. Sú to dve predsiene a dve komory. Do pravej predsiene ústia horná a dolná dutá žila, privádzajúce neokysličenú krv z tela. Tá cez otvor v prepážke tečie do pravej komory a z nej do pľúcnej tepny, ktorou je krv odvádzaná do pľúc, kde sa v ich koncových častiach, tzv. pľúcnych komôrkach okysličí. To znamená, že dôjde k odovzdaniu oxidu uhličitého, ktorý vydýchneme, výmenou za kyslík. Z pľúcnych mechúrikov ďalej tečie už okysličená krv pľúcnymi žilami do ľavej predsiene a ďalej cez otvor v prepážke do ľavej komory. Z ľavej komory je krv pumpovaná do tepny zvanej aorta, ktorá sa postupne vetví a rozvádza krv do tela.

Vznik pľúcnej hypertenzie

Pľúcna hypertenzia vzniká v dôsledku zvýšenia tlaku v pľúcnom krvnom riečisku. To zvyšuje námahu pravej srdcovej komory, ktorá pumpuje krv cez pľúca do ľavej polovice srdca. Vo výsledku to znamená, že pravá komora vydá menšie množstvo krvi do pľúc a odtiaľ sa menej krvi dostáva aj do ľavej komory, ktorá pumpuje okysličenú krv do celého tela. To vedie k rozvoju príznakov, o ktorých bude zmienka ďalej v texte.

Typy pľúcnej hypertenzie

O pľúcnej hypertenzii hovoríme vtedy, keď sa stredný tlak v pľúcnom riečisku dostane nad 25mmHg. Aby sme spočítali stredný tlak, musíme poznať hodnotu systolického a diastolického tlaku. Pľúcnu hypertenziu rozdeľujeme na niekoľko typov podľa toho, čo je príčinou jej vzniku. Takzvaná primárna čiže idiopatická pľúcna hypertenzia nemá známu príčinu vzniku. Ostatné sa nazývajú sekundárne a vznikajú v súvislosti s nejakým ochorením pľúc, srdca alebo hrudnej steny.

Primárna hypertenzia

Primárna, čiže idiopatická hypertenzia, ako bolo spomenuté, nemá známu príčinu a častejšie sa objavuje u mladých ľudí. Vzniká v spojení s premenou steny pľúcnych tepien a tým aj ich zúžením. To vedie k zvýšeniu tlaku v pľúcnych tepnách. Prejavuje sa poruchami dýchania a známkami zlyhávania pravej strany srdca.

Sekundárna hypertenzia

Tento typ hypertenzie je oveľa častejší a sprevádza ochorenia srdca, chronické choroby pľúc a vyskytuje sa aj u častých pľúcnych embólií. Sekundárna pľúcna hypertenzia sa vyskytuje aj u pacientov s pľúcnou embóliou a ľavo-pravým srdcovým skratom.

  • Pľúcna hypertenzia pri ochorení ľavej polovice srdca Pri ochorení ľavého srdca daná polovica srdca postupne zlyháva a nie je schopná plniť svoju funkciu dostatočne. Postupne sa zvyšuje tlak v ľavej predsieni, ten se nazýva aj tlakom "v zaklinení" ktorý sa ďalej propaguje do pľúcnych ciev. Býva to u zúženia mitrálnej chlopne, ktorá sa nachádza medzi ľavou predsieňou a komorou alebo u zlyhávania ľavej komory. Tento typ patrí medzi najčastejšie príčiny vzniku pľúcnej hypertenzie.
  • Pľúcna hypertenzia pri ochorení pľúc Ide o druhú najčastejšiu príčinu vzniku pľúcnej hypertenzie. Problém je nejaké primárne ochorenie pľúc, ako je pľúcna fibróza, chronická obštrukčná choroba pľúc alebo sarkoidóza. Prítomnosť pľúcnej hypertenzie u týchto chorôb je významným negatívnym prognostickým faktorom.
  • Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia Pľúcna hypertenzia môže vzniknúť aj po prekonanej pľúcnej embólii, ktorá nebola dostatočne vyliečená. Pľúcna embólia je uzavretie pľúcnice alebo jej vetvy, najčastejšie krvnou zrazeninou. V prípade, že táto zrazenina nebola z cievy odstránená, môže veľmi pevne priľnúť k cieve a tým spôsobiť zvýšenie tlaku v pľúcnych cievach.

Prejavy pľúcnej hypertenzie

Bohužiaľ neexistujú príznaky, ktoré by sa vyskytovali iba u pľúcnej hypertenzie. O takých hovoríme, že sú nešpecifické. To je tiež príčina, prečo môže pľúcna hypertenzia byť ľahko zamenené s iným ochorením a teda nemusí byť včas poznaná. Pľúcna hypertenzia sa prejavuje zvýšenou únavou a slabosťou, dýchavičnosťou, mdlobami, bolesťou na hrudi pri námahe, niekedy aj v pokoji, paličkovitými prstami a býva prítomný aj chrapot.

Diagnostika pľúcnej hypertenzie

Ako už bolo spomenuté, je veľmi ťažké diagnostikovať pľúcnu hypertenziu iba na základe klinických príznakov. Preto je potrebné použiť aj niektoré ďalšie metódy. Je možné využiť röntgen hrudníka, kde by sa toto ochorenie prejavilo ako zväčšenie pravej strany srdca. Aj toto vyšetrenie by sme museli doplniť ďalšími, napr. EKG, teda elektokardiografiou. Tu sa sníma elektrická aktivita srdcového svalu, kde by sme odhalili zhrubnutie pravej komory. Ďalšou voľbou je ECHO, echokardiografia. Jedná sa o ultrazkvukové vyšetrenie srdca, kde môžeme posúdiť veľkosť srdca, stav srdcových chlopní aj veľkosť srdca. Veľmi užitočná je aj spirometria, vyšetrenie, ktoré nám dáva informácie o funkcii pľúc. Definitívne potvrdenie diagnózy nám poskytne pravostranná srdcová katetrizácia. To je špeciálne vyšetrenie, kedy sa najčastejšie stehennou žilou zavedie cievka s katétrom do pravej srdcovej predsiene a komory a ďalej do pľúcnice. Tu meriame vyššie spomínaný tlak v zaklinení.

Liečba pľúcnej hypertenzie

Liečba pľúcnej hypertenzie sa zameriava na pravú príčinu ochorenia. Užívajú sa lieky proti zrážaniu krvi, napr. warfarín. Ďalej lieky spôsobujúce rozšírenie ciev, ktoré sú však účinné len u 5% pacientov. Preto sa skôr využívajú lieky, ktoré zabraňujú zúženiu ciev. Je potrebné tiež podporiť srdcový sval. V krajných prípadoch, kedy je pacient ohrozený na živote, sa pristupuje k transplantácii pľúc.

Diskuze:

lydia: Dobry den ja sa liecim od roku 2010 na plucnu fibrozu a teraz som dopadla tak ze som 24hod,,na kysliku chodim na kontroli na plucne nic my nedaju len predison spravia spirometriju a idem dom povie predison berte dal,ja ra by som vedela ci sa da aj inac lieci ..DAKUJEM PEKNE,,

11. októbra 2015 14:37

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email