Pľúca a fajčenie

14.4.2012 , Pavel Xinopulos

plice-a-koureni.jpg - kopie
plice-a-koureni.jpg - kopie
Pľúca sú párový, životne dôležitý orgán, ktorý je často vedome, poškodzovaný fajčením. Najčastejšie dochádza k poškodeniu pľúc v podobe vzniku nádorov, ale výnimkou nie sú ani iné závažné ochorenia. Cez všetky jasné dôkazy svedčiace o zlom vplyve fajčenia na stav našich pľúc fajčiarov u nás i v zahraničí stále pribúda.

Pľúca a fajčenie

Pľúca sú životne dôležitým orgánom. Zaisťujú dýchanie, čo je zložitý dej, ktorým sa obohacuje krv (pritekajúca do pľúc) kyslíkom, zbavuje sa oxidu uhličitého, ktorý je v organizme odpadovou látkou. Okysličená krv prichádza do srdca a odtiaľ je vypumpovaná do celého tela, aby bol kyslík využitý všetkými orgánmi. Celý rad ochorení, ktoré sú vyvolané fajčením, veľmi vážne poškodzuje naše pľúca, ale aj ostatné životne dôležité orgány.

Závislosť na tabaku

Fajčenie sa v dnešnej dobe prirovnáva k celosvetovému nekontrolovanému šíreniu infekčnej choroby, hovoríme prenesene o "pandémií fajčenia". Zvyšovanie počtu fajčiarov v Slovenskej republike v neplnoletej populácii je pritom veľmi nepriaznivým faktom, ktorý otvára dvere pre vznik závislosti na tabaku so všetkými zdravotnými dôsledkami. Podľa informácií z roku 2011 žije v Slovenskej republike 24,5% osôb, ktoré denne fajčia, z toho 30% všetkých mužov a 19% všetkých žien, pričom počet fajčiarov v porovnaní s minulými rokmi narastá.

Následky fajčenia na pľúcach

Ľudia fajčia už niekoľko tisícročí. Prvé zmienky o fajčení sa datujú do doby staroveku. Avšak až začiatkom 20. storočia sa stalo fajčenie spoločensky "uznávaným" a spočiatku aj veľmi moderným návykom, najmä vplyvom reklamy a postupnej zmeny životného štýlu. Dôsledky fajčenia však neboli dlhú dobu známe, ba dokonca špekulácie o zhubných následkoch fajčenia vyvolávali aj začiatkom 20. storočia predchádzajúcim generáciám nedôverčivý úsmev na tvári. Smutnou pravdou je, že tento úsmev pretrváva u mnohých osôb terajšej generácie i dodnes. Až v päťdesiatych rokoch minulého storočia bolo prvýkrát vedecky dokázané, že fajčenie cigariet jednoznačne a veľmi prudko zvyšuje riziko vzniku rakoviny pľúc a ďalších chorôb. Fajčenie tabaku v podobe cigariet je preukázateľne najrizikovejšie, v porovnaní s ostatnými spôsobmi užívania tabaku, ako sú cigary, fajky. Treba však pripomenúť, že aj tieto sú značne škodlivé. V dnešnej dobe môžeme už s istotou vyhlásiť, že pravdepodobnosť predčasného úmrtia fajčiara na choroby spojené s fajčením cigariet pri celoživotnom fajčení je približne hrozivých 50% oproti nefajčiarovi. Pravidelný a dlhodobý pobyt v zafajčených priestoroch, tzv. pasívne fajčenie, dvojnásobne zvyšuje riziko vzniku rakoviny pľúc oproti pobytu v nefajčiarskych priestoroch. Šanca vzniku ochorenia je teda aj v tomto prípade značná.

Choroby pľúc z fajčenia

Fajčenie skracuje život v priemere o 10 rokov a nejedná sa o obyčajné skrátenie dĺžky života, ale aj o výskyt množstva ďalších ochorení, ktoré sa objavujú už po kratšom období fajčenia. Ide najmä o tzv. chronickú obštrukčnú choroba pľúc, skôr označovanú ako chronická bronchitída. Toto ochorenie je typické postupným nárastom dýchavičnosti (téma dýchavičnosti je spracovaná v osobitnom článku) a vykašliavaním hlienu, zvýšeným rizikom vzniku infekčných chorôb a celým radom ďalších ťažkostí. Navyše výrazne znižuje kvalitu života a jeho liečba je finančne veľmi nákladná. Existuje však plejáda ďalších pľúcnych, ale aj mimopľúcnych chorôb, ktoré fajčenie sprevádzajú a sú s ním jednoznačne späté. Najnebezpečnejším, ale bohužiaľ veľmi častým následkom fajčenia, je zhubný nádor pľúc. Jedná sa o druh nádoru spojený s fajčením, ktorý je aj napriek modernej liečbe veľmi smrtiaci. Rakovina pľúc je celkovo najčastejšou príčinou úmrtí na nádory v USA, pričom jej možno takmer úplne predísť, a to zanechaním fajčenia.

Ako prestať fajčiť

Je dokázané, že pri zanechaní fajčenia klesá riziko vzniku rakoviny pľúc až o 90% v porovnaní s fajčiarskou verejnosťou. Je však dôležité nefajčiť trvalo. V prípade, že fajčíte, navštívte poradňu pre odvykanie od fajčenia, kde vám odborníci poradia, ako túto závislosť poraziť, prípadne vám predpíšu moderné lieky pre zníženie nepríjemných pocitov pri odvykaní, tzv. abstinenčných príznakov. Nefajčením tak zvýšite šancu pre váš dlhší a oveľa zdravší život.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email