Pečeňové ochorenia

10.7.2012 , Zuzana Boučková

nemoci-jater.jpg - kopie
nemoci-jater.jpg - kopie
Pečeňové ochorenia môžu mať celý rad príčin. Medzi najčastejšie príčiny pečeňových ochorení patria vírusové infekcie, nadmerná konzumácia alkoholu, dedičné choroby alebo nádory. Pečeňové ochorenie sa prejaví zmenou štruktúry tkaniva pečene, ktorá môže byť nezvratná a môže viesť k zlyhaniu pečene.

Pečeňové ochorenia

Pečeň je jedným z najvýznamnejších orgánov nášho organizmu a je umiestnená v brušnej dutine, vpravo pod bránicou. Má na starosti veľké množstvo procesov, na ktorých závisí osud všetkých ďalších orgánov. Je centrálou metabolizmu, ale aj miestom výroby mnohých dôležitých látok, napríklad niektorých zložiek krvi. Ďalšie látky sa tu ukladajú do zásoby a iné odstraňujú z krvného obehu a preč z tela. Choroby pečene sú najčastejšie vyvolané infekciou, pôsobením jedovatých látok, napríklad alkoholom či drogami, poruchami zásobenia tkanív krvou, chybami enzýmov a nádormi.

Prejavy ochorenia pečene

Dokonca len 20% celého orgánu je schopných plniť základné funkcie pečene pre dostatočné pokrytie potrieb zvyšku tela. Má teda významnú funkčnú rezervu a okrem nej aj nezanedbateľnú schopnosť regenerácie, čo znamená, že pečeň vie nahradiť svoje poškodené bunky zdravými. V prípade zvýšenej záťaže je tento orgán schopný sa do istej miery prispôsobiť. Ak však dôjde k prekročeniu únosnej miery, bunkové pochody začnú zlyhávať. Jedným z najvýznamnejších príznakov pečeňových chorôb je žltačka. Jedná sa o žlté sfarbenie kože, očných bielok aj sliznice dutiny ústnej. Môže sa objaviť u všetkých ochorení pečene, ale rovnako tak aj u chorôb mimopečeňových. Žltačka je spôsobená zvýšením hladiny bilirubínu v krvi o 100 až 200 percent voči normálnym hodnotám. Bilirubín je žlčové farbivo vznikajúce rozpadom hému, teda farbiva červených krviniek. Medzi ďalšie príznaky ochorenia pečene sa všeobecne radí únava, úbytok hmotnosti, nevoľnosť, plynatosť, zadržiavanie tekutín, zvýšená krvácavosť, zmeny na koži, zmeny mozgových funkcií a ďalšie. V dôsledku zadržiavania tekutín dochádza k rozvoju opuchov dolných končatín a nahromadeniu tekutiny v brušnej dutine, odborne ascitu.

Typy ochorenia pečene

Choroby pečene môžu byť akútne alebo chronické. Akútne ochorenie často zmizne spontánne počas niekoľkých dní, ale nevýhodou je, že sa zriedka objavia klinické príznaky, ktoré by na ochorenie upozornili. Preto sa vo väčšine prípadov ochorenie pečene diagnostikuje až v chronických, závažnejších, štádiách.

Vírusové hepatitídy

Vírusová hepatitída je rôznymi vírusmi spôsobené zápalové ochorenie pečene. Rozlišujeme vírusy hepatitídy typu A až G, ale najčastejšími typmi sú hepatitídy A, B a C. Ich výskyt je celosvetovo veľmi vysoký.

  • Vírusová hepatitída A je najmenej závažným typom zápalu pečene, pretože prebieha iba akútne a takmer vždy sa spontánne vylieči. Prenáša sa špinavými rukami, kontaminovanou potravou a vodou. V rámci liečby je potrebné dodržiavať diétu, vyvarovať sa alkoholu a telesnej aktivite.
  • Vírusová hepatitída B je závažnejším ochorením, ktoré môže prebiehať akútne aj chronicky. Prenáša sa krvou, pohlavným stykom, slinami a kontaminovanými ihlami. Preto sú ohrozenou skupinou narkomani. Vírusová hepatitída typu B často vzniká prechodom z neliečenej akútnej formy a jej nebezpečenstvo tkvie v tom, že prechádza v cirhózu pečene, v ktorej teréne často vzniká zhubný nádor pečene.
  • Vírusová hepatitída C sa prenáša krvou, pohlavným stykom a prenosom z matky na plod. Môže prebiehať v akútnej, bezpríznakové forme, ale udáva sa, že až 85% prípadov je vo forme chronickej. Často prechádza v cirhózu pečene a karcinóm pečene.


Cirhóza pečene

K rozvoju cirhózy pečene dochádza po dlhodobom poškodzovaní jej tkaniva, najčastejšie buď vplyvom prítomnosti práve vyššie spomínaných vírusov alebo dlhotrvajúcou neprimeranou konzumáciou alkoholu. Vzniku cirhózy väčšinou predchádza stukovatenie pečene, ktoré má za príčinu poruchy metabolizmu pečeňových buniek. Tento stav je oproti cirhóze ešte vratný. Cirhóza pečene znamená prestavbu pečeňového tkaniva, kedy odumierajú pečeňové bunky a sú nahradzované väzivom, ktoré nevie nahradiť funkciu buniek pečene. Tak dochádza k postupnému zlyhávaniu funkcií pečene. V teréne cirhózy pečene často vzniká aj zhubný nádor pečene.

Dedičné ochorenia pečene

Niektoré dedične podmienené ochorenia pečene, pri ktorých je porušený metabolizmus bilirubínu vnútri pečeňových buniek, vedú k skutočne výraznému zvýšeniu hladiny tejto látky v krvi. Ich závažnosť je však veľmi rozdielna. Patrí sem napr. syndróm Gilbertov, Criglerov-Najjaroov či Dubin-Johnsonov. Nie príliš dobrú prognózu majú ochorenia typické hromadením látok v pečeni, ako je hemochromatóza a Wilsonova choroba. V prvom prípade je v tkanivách tela a samozrejme aj pečeni, ukladané nadmerné množstvo železa, v prípade druhom sa hromadí meď. Tieto látky majú nepriaznivý vplyv na pečeňové funkcie, pretože sú pre pečeň škodlivé.

Nádory pečene

Nádory pečene nie sú bohužiaľ nijako výnimočné. Zhubné, malígne nádory dokonca obsadzujú piate miesto medzi všetkými malignitami na celom svete. Zhubný nádor pečene, odborne hepatocelulárny karcinóm, vzniká až z 80% na podklade cirhózy pečene. V pečeňových bunkách dochádza k zmenám genetickej informácie a tým aj k zmenám ich správania. Nádorové bunky sa začnú nekontrolovateľne množiť a rásť a tým zabíjajú bunky zdravé. Bohužiaľ sa na to príde až pri príznakoch zlyhania pečene, ascite, žltačke či anémii (chudokrvnosti). Prognóza tohto ochorenia je veľmi zlá, udáva sa prežitie rádovo niekoľko mesiacov.

Prognóza pečeňových ochorení

Najzávažnejším problémom, v ktorý môžu choroby pečene vyústiť, je zlyhanie pečene. To je chorobný stav, pri ktorom dochádza k významnému zníženiu pečeňových funkcií, predovšetkým tvorby krvných bielkovín, zrážacích faktorov a odstraňovaní jedovatých látok z organizmu. V niektorých prípadoch môže zlyhanie vzniknúť veľmi rýchlo, zatiaľ čo inokedy je jeho rozvoj skôr pozvoľný. Všetky pečeňové ochorenia je teda potrebné veľmi dôsledne liečiť už od samého začiatku, a snažiť sa tak zlyhaniu predísť. Jeho liečba totiž ani v dnešnej dobe nemusí byť vždy úspešná. Najhoršiu prognózu má zhubný nádor pečene.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email