Osteosarkóm

27.4.2012 , Jiří Dyntr

osteosarkom.jpg - kopie
osteosarkom.jpg - kopie
Osteosarkóm je jedným z najčastejších zhubných nádorov kostného tkaniva, ktorý sa u ľudí vyskytuje. Podobne ako iné zhubné nádory je i pre osteosarkóm typické neostré ohraničenie od okolia, pomerne rýchly a agresívny rast a tvorba druhotných nádorových ložísk, tzv. metastáz. Kvôli svojej značnej nebezpečnosti je veľmi dôležité, aby bol diagnostikovaný v čo najskoršej fáze a aby bola zahájená cielená a dostatočne razantná liečba.

Osteosarkóm

Osteosarkóm je jedným z najčastejších zhubných nádorov kostného tkaniva, ktorý sa u ľudí vyskytuje. Podobne ako iné zhubné (malígne) nádory je i pre osteosarkóm typické neostré ohraničenie od okolia, pomerne rýchly a agresívny rast a tvorba druhotných nádorových ložísk, tzv. metastáz. Kvôli svojej značnej nebezpečnosti je veľmi dôležité, aby bol diagnostikovaný v čo najskoršej fáze a aby bola zahájená cielená a dostatočne razantná liečba.

Osteosarkóm, jeho vznik a priebeh

Najčastejšou lokalizáciou, v ktorej sa osteosarkóm vyskytuje, sú oblasti medzi hlavicou a telom dlhých kostí. Typicky býva postihnutá kosť stehenná, holenná alebo ramenná, vzácnosťou však nie je ani osteosarkóm postihujúci niektoré menšie kosti. Charakter rastu tohto malígneho nádoru je pomerne typický a už podľa röntgenového snímku možno často stanoviť diagnózu. Nádor začína v kosti a veľmi agresívne sa šíri nielen kostným tkanivom, ale aj do dreňovej dutiny vo vnútri kosti a do mäkkých tkanív v jej okolí. Pritom dochádza k narušeniu normálnej štruktúry kosti a tá sa potom stáva oveľa náchylnejšou k zlomeninám. Tak ako nádor rastie a šíri sa do okolia, začína pacient pociťovať nepríjemnú tupú bolesť v mieste, kde dochádza k útlaku prebiehajúcich nervov, pomerne často sa objavuje aj miestne začervenanie alebo opuch a hmatateľné zdurenie kosti. Na rozdiel od zápalov nemusí byť zdurenie na pohmat bolestivé. Ak sa však bolesť vyskytne, prichádza zvyčajne v noci alebo v pokoji, kedy nie je kosť nijako namáhaná. Okrem toho býva osteosarkóm sprevádzaný niektorými celkovými príznakmi, ako je zvýšená teplota až horúčka, nočné potenie alebo úbytok na váhe. Ak v priebehu svojho rastu nádor prerastie do krvnej cievy, môže do krvného riečišťa uvoľniť niekoľko nádorových buniek a tie sa potom môžu zachytiť v ktoromkoľvek orgáne tela a vytvárajú sa metastázy. Najčastejšie býva postihnutý mozog, pľúca alebo ďalšie kosti a podľa lokalizácie druhotných nádorových ložísk sa môžu objaviť najrôznejšie komplikácie (napr. poruchy funkcie nervového systému, dychové ťažkosti alebo ľahšie zlomeniny kostí.

Osteosarkóm, jeho diagnostika a liečba

Väčšina kostných nádorov má, okrem svojej typickej lokalizácie na kostre, tiež svoje "obľúbené" vekové rozmedzie, v ktorom sa najčastejšie vyskytuje. V prípade osteosarkómu je pozorovaný najčastejšie výskyt medzi desiatym a dvadsiatym rokom života, ak sa objaví až vo vyššom veku, vzniká vo väčšine prípadov na podklade najrôznejších chorôb kostí, ktoré narúšajú ich normálnu funkciu (Pagetova choroba kostífibrózna dysplázia, ai.). Pri diagnostike osteosarkómu sa uplatňuje celý rad laboratórnych a zobrazovacích metód. Je nutné vykonať biochemický rozbor krvi, v ktorom sa typicky objavujú zvýšené hladiny niektorých látok tvorených kostným tkanivom. Zo zobrazovacích metód sa najčastejšie využíva röntgenové vyšetrenie, ktoré lekárom umožňuje posúdiť stupeň poškodenia skeletu a ďalej napr. magnetická rezonancia alebo CT (výpočtová tomografia), ktoré sú vhodnejšie pre zobrazovanie mäkkých tkanív okolo kosti - svalov, väzov, šliach, apod. Definitívne potvrdenie diagnózy sa však vykonáva histologickým vyšetrením, teda odberom vzorky nádorového tkaniva a jej prehliadaním pod mikroskopom. Len tak je možné presne posúdiť, či sa skutočne jedná o nádor a tiež o to, ako môže byť pre pacienta nebezpečný. Pre zobrazenie metastáz sa môžu využiť špeciálne metódy, využívajúce rádioaktívne prvky. Liečba osteosarkómu je pomerne obtiažna, väčšinou sa využíva buď chemoterapia, alebo chirurgické odstránenie nádorového ložiska, prípadne kombinácia oboch metód. Na ožarovanie je osteosarkóm veľmi málo citlivý a preto sa táto liečebná metóda nepoužíva.

Osteosarkóm a vyhliadky pacientov

Pretože osteosarkóm sa veľmi často vyskytuje v mladšom veku, je pre budúci život pacienta veľmi dôležité, aby bol diagnostikovaný včas. Čím skôr sa totiž nádor začne liečiť, tým menšie je riziko trvalých následkov alebo úmrtia a zvyšuje sa šanca na vyliečenie. Okrem vlastného nádorového ložiska môžu veľa ťažkostí spôsobovať aj metastázy a je preto nutné pamätať pri liečbe aj na ne.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email