Obrna

24.4.2012 , Jiří Dyntr

obrna.jpg - kopie
obrna.jpg - kopie
Obrna, čiže ochrnutie je stav, keď je obmedzený pohyb jednej alebo viacerých častí tela. Obrna môže mať mnoho príčin od prerušenia miechy alebo nervu pri nehodách až po porušenie motorickej kôry mozgu alebo ochrnutie vplyvom vírusovej infekcie (napr. detská obrna). Zistenie príčiny obrny je veľmi dôležité, hlavne z hľadiska liečby a budúcich vyhliadok pacienta.

Obrna

Obrna, čiže ochrnutie, nie je choroba v pravom slova zmysle. Jedná sa o obmedzenie hybnosti, ktoré sa môže vyskytovať ako súčasť celého radu najrôznejších ochorení nervového tkaniva alebo svalov. Tieto ochorenia sa líšia v mnohých ohľadoch - majú rôznu príčinu aj priebeh, a môžu byť tiež rôzne závažné. Ich spoločným znakom však je, že pri nich dochádza k významnému zníženiu pohybových schopností, ktoré predstavuje pre postihnutých jedincov veľkú záťaž.

Obrna a jej základné rozdelenie

Obrnu môžeme podľa tiaže poškodenia pohyblivosti rozdeliť do dvoch základných skupín - na parézu a plégiu. Paréza je definovaná ako neúplná obrna, ktorá umožňuje pacientovi v obmedzenej miere pohybovať postihnutou časťou tela. Plégia je naopak úplná strata hybnosti, ktorá vedie k ťažkému poškodeniu funkcie svalov, a vylučuje tak akúkoľvek pohybovú aktivitu. Pretože obrna býva najviac viditeľná na končatinách, hodnotí sa jej rozsah podľa počtu ochrnutých končatín. V rôznych prípadoch môže byť postihnutá jedna končatina (monoparéza / monoplégia), obe horné alebo obe dolné končatiny (diparéza / diplégia), tri končatiny (triparéza / triplégia) alebo všetky štyri končatiny naraz (kvadruparéza / kvadruplégia). Ďalšími často používanými pojmami je hemiparéza / hemiplégia, teda ochrnutie jednej polovice tela (napr. pravej hornej a pravej dolnej končatiny) a paraparéza / paraplégia, pri ktorej je obmedzená pohyblivosť oboch dolných končatín.

Obrna a jej príčiny

Ako už bolo povedané, príčin obrny môže byť celá rada. Veľmi často sú obmedzením hybnosti sprevádzané poranenia miechy a mozgu, ktoré sú typické predovšetkým u mladších ľudí, ktorí sa venujú rizikovým športovým aktivitám a sú tiež častejšími obeťami dopravných nehôd. U starších ľudí naopak dominuje poškodenie motorickej mozgovej kôry, ktorej hlavnou funkciou je vytváranie plánu pre vykonanie pohybu. Ľudia vo vyššom veku a tiež pacienti s vysokým krvným tlakom sú často ohrození krvácaním do mozgového tkaniva z prasknutej cievy alebo tzv. mozgovým infarktom. Pri ňom dochádza vplyvom fajčenia, zvýšenej hladiny cholesterolu, cukrovky a mnohých ďalších faktorov k upchávaniu tepien, ktoré zásobujú mozgové tkanivo okysličenou krvou. Ak je takto postihnutá tepna privádzajúca krv do motorickej kôry, dochádza k poškodeniu tejto časti mozgu a vzniká tzv. obrna centrálneho typu. Presným opakom je potom periférne obrna, ktorá je spôsobená pretrhnutím alebo útlakom nervu, ktorý prináša príkaz o vykonaní pohybu z mozgovej kôry k svalu. Existujú aj špeciálne typy ochrnutia, ktoré sú súčasťou niektorých infekčných i neinfekčných ochorení. Príkladom infekcie vyvolanej vírusom je detská obrna (poliomyelitída), pri ktorej môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k poškodeniu nervového tkaniva a následne k obrne, najčastejšie svalov dolných končatín. Neinfekčnou chorobou, ktorá je spojená s podobným postihnutím, je detská mozgová obrna. Tá je spôsobená poruchou prekrvenia motorickej kôry počas tehotenstva, pri pôrode alebo v priebehu niekoľkých prvých mesiacov života dieťaťa.

Obrna - jej diagnostika a liečba

Z vyššie uvedených skutočností je dobre viditeľné, že obrna môže u človeka vzniknúť z celej rady rozličných príčin a že je veľmi dôležité túto príčinu včas rozpoznať. Len tak je možné začať liečbu, ktorá bude zacielená proti správnemu chorobnému procesu a ktorá môže pacientovi priniesť nádej na definitívne vyliečenie.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email