Nervy

23.4.2012 , Tereza Kratochvílová

nervy.jpg - kopie
nervy.jpg - kopie
Nervy a na čo slúžia? Nervy v našom tele slúžia k vedeniu slabých elektrických impulzov, ktoré privádzajú informácie do mozgu alebo naopak z mozgu. Nervy tak spolu s mozgom a miechou fungujú ako riadiaca sústava organizmu. Ochorenia nervov nazývané neuropatie sú potom charakteristické špecifickými, väčšinou ťažko napraviteľnými príznakmi. Medzi ne patrí napríklad brnenie, pálenie alebo úplná strata hybnosti.

Nervy,  k čomu slúžia?

Nervová sústava človeka je ten najzložitejší prístroj vo vesmíre. Skladá sa z nervových buniek, neurónov, ktoré sú navzájom prepojené svojimi výbežkami do vysoko organizovanej siete. Nervová sústava sa skladá z centrálnych častí, čo sú mozog a miecha, a častí periférnych, ktoré tvoria nervy. Mozog a miecha sú tým najvyšším centrom riadenia všetkých pochodov v tele. Starajú sa o to, že sa naše telo hýbe, že myslíme, hovoríme, jeme, milujeme, bojíme sa a veľa ďalších vecí, ktoré sa s naším telom dejú z našej vôle aj tie, ktoré vôľou neovládame. Aby tento fenomenálny systém mohol fungovať, aby mal dostatok informácií, na základe ktorých telo ovláda, potrebuje nejakým spôsobom tieto informácie do mozgu dostať a potom ich zase späť odoslať na potrebné miesto. Túto "dopravu" zabezpečujú nervy.

Nervy a ich funkcie

Nerv v našom tele plní funkciu elektrického kábla, a to doslova. Nervom sa šíria veľmi slabé elektrické impulzy. Môžu sa šíriť dvoma smermi, smerom z orgánov do mozgu (šíria ich dostredivé nervy) a smerom z mozgu do orgánov (šíria ich odstredivé nervy). Dostredivé nervy zbierajú podnety, ktoré nejakým spôsobom pôsobia na telo, hmatové, zrakové a sluchové vnemy, chute, pachy, bolesť, chlad, teplo, napätie vnútorných orgánov a mnoho ďalších, a odosielajú ich ďalej do centrálnej nervovej sústavy, kde sú spracované a pomocou odstredivých nervov odoslané do svalov alebo žliaz, ktoré tým aktivujú. Výsledkom je napríklad pohyb nôh alebo rúk, úsmev, útek, alebo trebárs len zľaknutie, strach alebo radosť.

Nervy a ich ochorenia

Ani nervom sa nevyhýbajú rôzne choroby. Ochorenia nervov sa súhrnne nazývajú neuropatie. Neuropatie sú zapríčinené poruchou funkcie alebo štruktúry nervu a majú väčšinou veľmi vážne, nepríjemné a často bolestivé prejavy. Príčiny neuropatií sú rozmanité. Nerv môže byť poškodený následkom úrazu, otravy, nádorov. Nerv môže byť napadnutý tiež infekciou, napr vírusom Herpes (vírus oparu), boreliózou, leprou či vírusom HIV. Za niektorými neuropatiami stojí aj zlá výživa, najmä nedostatok vitamínov B, a alkoholizmus. Svoj vplyv zohráva aj dedičnosť, napr. u ochorení hereditárnou senzomotorickou neuropatiou. Niektoré ochorenia nervov sú autoimunitnej povahy, napríklad Guillain-Barréova polyneuritída je veľmi nebezpečné ochorenie. Poruchu funkcie nervu môže spôsobovať aj mechanické utlačenie a dráždenie, najznámejší je vyhreznutá platnička alebo syndróm karpálneho tunela. Najčastejšou príčinou porúch nervov je však diabetická neuropatia. Vzniká v dôsledku ochorenia cukrovkou, pri ktorej sú zničené malé cievky v končekoch prstov, ktoré vyživujú nervy a následene na to odumierajú aj nervy samotné. Najhorším dôsledkom diabetickej neuropatie je diabetická noha, ktorá mnohokrát končí amputáciou. V dnešnej dobe je zaznamenaný naozaj vysoký nárast prípadov ochorení na cukrovku. Všetci diabetici i ľudia trpiaci nadváhou by mali so zvýšeným záujmom dbať najmä o zdravie svojich nôh.

Nervy a ich poruchy

Nervová sústava je tou najhlavnejšou súčasťou nášho tela. Akékoľvek ochorenie nervov sa preto prejavuje aj veľmi vážnymi príznakmi. Všeobecne sa poruchy nervov prejavujú brnením, stratou citlivosti, pálením, rôzne silnými bolesťami. V horších prípadoch dochádza k obrnám svalov, svalovej slabosti, stratám hybnosti. Tie najhoršie príznaky sa prejavujú ochrnutím dýchacích svalov, takže pacient je závislý na umelej ventilácii. Ak máte akékoľvek podozrenie, že s vašimi nervami nie je všetko v poriadku, je vhodné navštíviť ordináciu neurológa, ktorý stanoví správnu diagnózu a zaháji liečbu.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email