Neplodnosť u mužov

15.4.2012 , Veronika Fejfarová

neplodnost-u-muzu.jpg - kopie
neplodnost-u-muzu.jpg - kopie
Neplodnosť u mužov môže byť spôsobená na niekoľkých úrovniach. Môže ísť o porušenie funkcie hormónov mozgu, to môže byť spôsobené napríklad užívaním anabolík. Ďalšou príčinou je porucha funkcie tkaniva v semenníku, kde dozrievajú spermie. Tie potom nemusia byť prítomné v ejakuláte, bez toho aby si to pacient všimol. Ďalšia príčina neplodnosti u mužov môže byť spôsobená poruchou erekcie, ejakulácie alebo upchatím semenovodu, čo je vo väčšine prípadov možné vyliečiť.

Neplodnosť u mužov

Pre oplodnenie ľudského vajíčka je potrebné dostatočné množstvo spermií a tiež ich dobrá kvalita. Cesta od pošvy až do vajíčkovodov, ktorú musia prekonať, aby sa k vajíčku dostali, je dlhá. Preto sa nie všetky dostanú až do cieľa. Príroda ale zabezpečila, že sa ich pri ejakulácii uvoľní až niekoľko desiatok miliónov a tak sa ich šance zvyšujú. Spermie sa u muža tvoria v semenníkoch nepretržite od puberty až do konca života. Ich kvalita a množstvo sa však počas života mení v závislosti na okolitých vplyvoch. Pre správne vyzrievanie spermií musí byť splnených niekoľko podmienok - musí byť správna regulácia ich tvorby, ktorá je zabezpečovaná hormónmi tvorenými v mozgu, ďalej je potrebné, aby nebolo poškodené tkanivo v semenníkoch, v ktorom sa tvoria, a v neposlednom rade im pri opúšťaní semenníka nesmie nič stáť v ceste. Je to komplikovaný proces, ktorého narušenie na ktorejkoľvek úrovni môže byť príčinou neplodnosti.

Neplodnosť u mužov - hormonálna príčina

Ako už bolo povedané, príčinou mužskej neplodnosti môže byť zlá regulácia tvorby spermií hormónmi. V mozgu je časť zvaná hypofýza, ktorá má za úlohu tieto hormóny tvoriť. Práve ona môže byť poškodená niekoľkými mechanizmami. Buď ju utláčajú expanzívne procesy - ako malé nádory, ktoré sa inak než poruchou plodnosti ani prejaviť nemusia, alebo je jej funkcia porušená pri nesprávnom vývoji z dôvodu genetickej chyby. Zvláštnou situáciou je príčina neplodnosti u športovcov, ktorí používali anaboliká. Tým, že si dodávali do organizmu hormóny, ktoré sa mali tvoriť samy, si zablokovali ich prirodzenú tvorbu. Preto pri užívaní anabolík mali zvýšenú plodnosť, avšak tá po vysadení výrazne klesla a často sa už neobnovila.

Neplodnosť u mužov - porucha funkcie semenníka

Ďalšou príčinou neplodnosti je porucha funkcie tkanív v semenníku, v ktorých sa spermie tvoria. Tieto tkanivá sú veľmi citlivé na okolité vplyvy, preto im škodí fajčenie, alkohol, drogy, rôzne lieky a tiež vyššia teplota. Pre správny vývoj spermií je potrebné teplota asi o dva stupne nižšia, než je bežne v tele. Problém môže nastať už v ranom detstve muža, kedy nastane situácia, že semenníky prirodzene nezostúpia do mieška a zostávajú v brušnej dutine, kde sú poškodzované práve vyššou teplotou. Tiež rôzne infekcie môžu mať negatívny vplyv aj na tieto tkanivá. Je potrebné sa vyhnúť rizikovému pohlavnému styku, pri ktorom by mohlo dôjsť k prenosu pohlavných chorôb. Rizikom sú aj rôzne úrazy semenníka. Semenníky a mozog sú v organizme výnimočné z jedného hľadiska. Sú oddelené od imunitného systému človeka bariérou, pretože by sa mohlo stať, že by ich imunitný systém mohol ľahšie identifikovať ako cudzie a poškodiť ich. Problémom sú práve úrazy, pri ktorých dochádza k porušeniu tejto prirodzenej bariéry a zápalu tohto tkaniva.

Neplodnosť u mužov - porucha erekcie a ejakulácie

K oplodneniu je tiež dôležitá neporušená schopnosť ejakulácie a erekcie. Ejakuláciu môžu negatívne ovplyvňovať rôzne lieky. Porucha erekcie môže byť spôsobená vplyvmi psychickými, ale aj liekmi či rôznymi vnútornými ochoreniami. Občas nastáva situácia u neplodného muža, že v semene nemá žiadne spermie. To nemusí ani tušiť, pretože väčšina sekrétu sa tvorí až v prostate. Do nej cestujú spermie semenovodom, ktorý napríklad chybným vývojom alebo po infekcii môže byť upchatý. Najjednoduchším spôsobom, ako zistiť, či muž má dostatočné množstvo a kvalitu spermií, je nechať si vyšetriť spermiogram. Ak máte akékoľvek pochybnosti, že sa vás spomínané riziká neplodnosti týkajú, navštívte svojho lekára. Ten vám poradí a veľa problémov dokáže v dnešnej dobe vyriešiť.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email