Neplodnosť

15.4.2012 , Mária Kopecká

neplodnost.jpg - kopie
neplodnost.jpg - kopie
Neplodnosť je iné označenie neschopnosti počať dieťa. Je spôsobená rôznymi príčinami. V dnešníej dobe je neplodnosť veľmi diskutovanou témou, vzhľadom na to, že sa týka asi 15% párov. V Českej republike existuje asi 30 centier zaoberajúcich sa neplodnosťou, tzv. centrá asistovanej reprodukcie. Ich zásluhou došlo k zníženiu neschopnosti párov počať vlastného potomka na 3-5%.

Neplodnosť

Neplodnosť je definovaná ako neschopnosť počať dieťa pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku do dvoch rokov. Rozdeľuje sa na primárnu a sekundárnu. Pri primárnej neplodnosti ešte nikdy nedošlo k otehotneniu, naopak pri sekundárnej už tehotenstvo bolo, či už úspešné alebo neúspešné, které skončilo napríklad potratom alebo mimomaternicovým tehotenstvom. Muži aj ženy sa na neplodnosti podieľajú približne rovnakou mierou, hoci v posledných rokoch sa plodnosť mužov začína stále viac znižovať. Je to spôsobené hlavne klesajúcim počtom zdravých spermií, na ktoré má negatívny vplyv prostredie a spôsob života. U žien zohráva úlohu narastajúci vek, životný štýl a rôzne ochorenia, ktoré spôsobujú poruchy uvoľnenia alebo uhniezdenia vajíčka.

Oplodnenie

Aby mohlo dôjsť k počatiu potomka, je potrebné splynutie jednej spermie muža a vajíčka ženy. Vajíčko (najčastejšie jedno) dozrieva vo vaječníkoch (ideálne každý mesiac) a uvolňuje sa pri ovulácií. Po uvoľnení je schopné oplodnenia asi 24 hodín. U mužov sa tvoria spermie v semenníkoch, které sú uložené v miešku. Miešok je kožovitý vak pod penisom. Je v ňom asi o 2 stupne nižšia teplota oproti zvyšku tela, ktorú potrebujú semenníky pre správnu funkciu a tvorbu spermií. Zdravému mužovi sa ich za deň vytvorí až sto miliónov. Po ejakulácií (výrone semena) sú schopné prežiť v ženskom tele tri až štyri dni. Avšak schopnosť oplodniť vajíčko majú len 48 hodín. Toto dozrievanie pohlavných buniek, vajíčok a spermií, nie je náhodné, ale prísne riadené z vyšších centier. Vaječníky a semenníky podliehajú riadeniu hormónov, ktoré sa uvolňujú z hypofýzy. Hypofýza je časť mozgu, ktorej úlohou je produkovať rôzne hormóny. Navyše, aj ona je ďalej kontrolovaná vyššími centrami v mozgu. Po oplodnení vajíčka spermiou nastáva zložitý proces, počas ktorého sa bunky množia, často se však stane, že dôjde k nejakej chybe. Avšak s tým si organizmus dokáže poradiť. Práve takto poškodený zárodok budúceho bábätka se neuchytí v maternici a je vylúčený s krvou pri menštruácií. Žena si ani nevšimne, že došlo k oplodneniu. Ak by k tejto prirodzenej selekcií nedochádzalo, tak by sa až 80% detí narodilo postihnutých.

Neplodnosť mužov

Ako už bolo povedané, muži a ženy sa na neplodnosti podieľajú približne rovnakou mierou. Najčastejšou príčinou neplodnosti mužov býva nízky počet a kvalita spermií.
Dôvodom môže byť aj porucha regulácie tvorby spermií hormónmi. Ďalšou príčinou môže byť porucha funkcie semenníkov spôsobená napríklad poškodením vyššou teplotou v bruchu v prípade, že semenníky nezostúpia do mieška, poškodenie rôznymi infekciami, varikokélou, teda rozšírením žíl v miešku, ktoré zohrievajú a utláčajú semenníky, alebo úrazy semenníkov. Semenníky, rovnako ako mozog, sú oddelené od imunitného systému človeka ochrannou bariérou, pretože by ich imunitný systém mohol označiť ako cudzie a poškodiť ich. Práve pri úrazoch dochádza k porušeniu tejto bariéry a k zápalu semenníkov.
Na neplodnosti sa podieľa aj porucha erekcie a ejakulácie. Penis obsahuje erektilné telesá, ktoré sa pri vzrušení plnia krvou a zväčšujú svoj objem. Vďaka tomu penis stvrdne a vztýči sa. To je obraz erekcie. Pri poruche erekcie, ktorá je najčastejšie spôsobená cievnym ochorením alebo vplyvom psychiky, nemôže dôjsť k plnohodnotnému pohlavnému styku, a teda ani k oplodneniu ženského vajíčka. Pri ejakulácií dochádza k výronu semena zo stoporeného penisu pri vyvrcholení. Ejakulácia môže byť negatívne ovplyvňovaná niektorými liekmi. Taktiež sa môže stať, že ejakulát (sperma, semeno) neobsahuje spermie. Muž si to vôbec nemusí všimnúť. Príčinou je upchatý kanálik (semenovod), ktorý transportuje spermie zo semenníka do prostaty, kde sa tvorí väčšina ejakulátu.

Vyšetrenie

Najjednoduchším a najspoľahlivejším vyšetrením neplodnosti mužov je spermiogram. Pri ňom sa mikroskopicky vyšetrí vzorka spermy, ktorú muž poskytne, najčastejšie masturbáciou, priamo na mieste v miestnosti na to prispôsobenej, alebo v pohodlí domova. Avšak na zachytenie semena je potrebné použiť špeciálnu sterilnú nádobku. Pri spermiograme sa hodnotí množstvo vzorky, počet spermií, ich pohyblivosť, kvalita a tvar.

Neplodnosť žien

Medzi najčastejšie príčiny neplodnosti žien patrí porucha hormónov a činnosti vaječníkov, poškodenie vajíčkovodov, endometrióza, anatomické odchýlky a poruchy maternice, vývojové vady genitálií, porucha funkcie imunitného systému a psychický stav.
Pod vplyvom vývojových vád alebo ochorením časti mozgu, ktorá uvoľňuje potrebné hormóny, vznikajú poruchy plodnosti, pri ktorých sa neuvoľňujú pohlavné hormóny tak, ako by mali. Tieto poruchy hormónov súvisia s poruchami činnosti vaječníkov, vďaka ktorým nemôže vajíčko dozrieť, alebo sa uvoľniť z vaječníka. Teda nedochádza k ovulácií.
Pri poškodení vajíčkovodov môže byť žena plodná čo sa týka vajíčok, avšak k zrelému a uvoľnenému vajíčku sa vďaka nepriechodnosti vajíčkovodov nedostanú spermie, aby ho oplodnili, alebo sa oplodnené vajíčko nemôže dostať do maternice aby sa tam uhniezdilo a vyvíjalo. Nepriechodnosť vajíčkovodov vzniká najčastejšie následkom dlhodobých a nesprávne liečených alebo vôbec neliečených gynekologických zápalov. Ďalšou z príčin neplodnosti a nepriechodnosti vajíčkovodov je endometrióza. Je to stav, pri ktorom sa sliznica maternice nachádza na miestach mimo maternice. Najčastejšie je to na vaječníkoch, vo vajíčkovodoch a v močovom mechúre. Tieto miesta so sliznicou maternice podliehajú vplyvu hormónov a počas menštruácie aj v nich dochádza ku krvácaniu.
Miesta sa postupne zjazvia a vzniknú zrasty, ktoré spôsobujú neplodnosť. Pri poruche maternice sa oplodnené vajíčko nemôže uhniezdiť a vyvíjať. Pri poruche imunitného systému vzniká imunologická neplodnosť, pri ktorej imunitný systém napáda telu cudzie spermie, ale aj telu vlastné tkanivo a orgány.

Vyšetrenie

U žien sa robí hormonálne vyšetrenie z krvi a ultrazvukové vyšetrenie maternice a vaječníkov. V niektorých prípadoch, predovšetkým keď sa predpokladá chorobný nález, sa robí laparoskopické vyšetrenie. Pri ňom urobí lekár niekoľko malých otvorov do brucha, ktorými sa zavedú nástroje, zdroj svetla a kamera spojená s televíznou obrazovkou, na ktorej lekár sleduje vykonávané vyšetrenie.

Liečba neplodnosti

Pri pravidelnom nechránenom styku otehotnie do 1 mesiaca 30% žien, do siedmych mesiacov až 75% a do jedného roka 80% žien. Do konca druhého roka počne 85% žien.
Tieto percentá už ďalej veľmi nerastú, preto je potrebné začať túto situáciu riešiť.
Neplodnosť sa dá v dnešnej dobe dobre liečiť. V Českej republike je takmer 30 centier, ktoré sa špecializujú práve na liečbu neplodnosti. Takmer v polovici prípadov sa podarí vyriešiť prvotnú príčinu neplodnosti a dôjde k spontánnemu otehotneniu, v tej druhej polovici dôjde k otehotneniu pomocou asistovanej reprodukcie.
Len asi 3 - 5 % párov nie je schopných mať vlastné dieťa.

Liečba neplodnosti mužov

Liečba mužskej neplodnosti závisí predovšetkým na príčine. Varikokéla s upchatým semenovodom sa rieši chirurgicky. V prípade poškodzovania spermií imunitným systémom sú metódou liečby imunosupresívne lieky, ktoré tlmia funkciu imunitného systému.
V ostatných prípadoch, a tiež v prípade zlyhania predchádzajúcich liečebných metód, sa pristupuje k metódam asistovanej reprodukcie.

Liečba neplodnosti žien

Liečba ženskej neplodnosti taktiež závisí na vyvolávajúcej príčine. Hormonálne poruchy sa liečia liekmi ovplyvňujúcimi hormóny, alebo liekmi, ktoré tieto hormóny, v prípade, že v tele chýbajú, dodajú. Nepriechodné vajíčkovody, endometrióza a zrasty sa liečia chirurgickým zákrokom. V prípade imunologickej neplodnosti sa imunitný systém tlmí liekmi. Ak ani po týchto liečebných metódach žena neotehotnie, pristupuje sa taktiež k metódam asistovanej reprodukcie.

Ak máte nechránený styk a ešte ste neotehotneli, ale zároveň to netrvá dlhšie než rok, nie je nutné sa tým znepokojovať. Aj zdravým párom sa počatie nepodarí hneď. Samozrejme, odporúča sa mať primeranú váhu a žiť zdravým životným štýlom. Ak sa Vám však počatie nedarí dlhšiu dobu, je potrebné, aby ste navštívili Vášho lekára, ktorý Vám odporučí ďalší postup a posunie Vás bližšie k cieľu na ceste za bábätkom.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email