Nádory prsníka

15.4.2012 , Lucia Hlavatá

rakovina-prsu.jpg - kopie
rakovina-prsu.jpg - kopie
Nádory prsníka sú jedným z najčastejších nádorových ochorení u žien. Nádory prsníka môžeme rozdeliť na zhubné a nezhubné, môžu mať rôznu rýchlosť rastu a rôzne prejavy a od toho sa tiež odvíja liečba. Prognóza u nádorov prsníka závisí na včasnom odhalení nádoru. Preto je nesmierne dôležité samovyšetrovanie a pravidelné prehliadky u gynekológa.

Nádory prsníka

Nádory prsníka patria medzi jedno z najčastejších nádorových ochorení u žien. Výnimkou nie sú ani muži, postihnuté je asi 1% mužskej populácie. Nádory prsníka môžu byť zhubné alebo malígne a nezhubné, teda benígne. Z benígnych nádorov sa často tvoria cysty a fibroadenómy. Najrozšírenejším malígnym nádorom je potom karcinóm prsníka. Ako u všetkých nádorových ochorení, aj u nádorov prsníka platí čím skôr je choroba zachytená a začne sa s adekvátnou liečbou, tým je vyššia šanca na úplné uzdravenie. Preto sú nevyhnutné pravidelné prehliadky u lekára a screeningové vyšetrenia mamografom.

Prsník

Ženský i mužský prsník je párový orgán uložený na prednej strane hrudníka, pozostávajúci z prsnej žľazy a rôzneho množstva tuku a väziva. Prsná žľaza je tvorená 15 - 20 jednotlivými žľazami, z ktorých odstupujú vlastné vývody, mliekovody, vyúsťujúce na prsnej bradavke. Každá zo žliaz sa skladá z viacerých lalôčikov, pripomínajúcich strapec hrozna. Prsná žľaza podlieha hormonálnym zmenám, ktoré súvisia s menštruačným cyklom, tehotenstvom a dojčením. Je ovplyvňovaná ženskými pohlavnými hormónmi, estrogénmi a progesterónom. Nádorom môžu byť postihnuté ako lalôčiky, tak vývody prsnej žľazy.

Nádor

Naše telo je tvorené obrovským množstvom buniek. Bunky rastú, delia sa, no a vďaka tomu vznikajú bunky nové, to všetko podľa potrieb organizmu. Naopak, bunky staré či poškodené umierajú a nahradzujú ich novovzniknuté bunky. Pokiaľ je proces novotvorby a zániku narušený, dochádza k nadmernej a nekontrolovateľnej tvorbe nových buniek, bez potreby organizmu. Staré a poškodené bunky neumierajú, hromadia sa s novo vytvorenými bunkami a vytvárajú hmotu zvanú nádor. Nádor môže byť zhubný či nezhubný, avšak pojem karcinóm značí nádor zhubný. Karcinóm sa vyznačuje väčšinou rýchlym rastom, sklonom k šíreniu do ďalších orgánov a zakladaním vzdialených nádorov, tzv. metastáz.

Nezhubné nádory prsníka

Aj keď nie sú benígne nádory prsníka život ohrozujúce, niektoré typy sú spojené so zvýšeným rizikom zvratu na nádor zhubný, teda malígny. Nezhubné nádory prsníka sú väčšinou hmatateľné ako tuhé, ohraničené uzly alebo hrčky. Môže sa vyskytovať trvalá bolesť v určitej oblasti prsníka, citlivosť na tlak alebo dotyk, bolesť bradavky, začervenanie kože prsníka alebo bradavky či vytekanie tekutiny z bradavky. Medzi často sa vyskytujúce benígne nádory prsníka patria cysty. Cysty sú dutinky naplnené tekutinou, ktoré sa často v prsníku zväčšujú a sú citlivejšie pred menštruáciou. Sú hmatateľné ako hladké, oblé, pohyblivé hrčky. Ďalším benígnym nádorom je fibroadenóm. Fibroadenóm je hrubý, ohraničený uzol zložený z väzivového a žľazového tkaniva. Možnou príčinou jeho vzniku je hormonálna nerovnováha. Ďalšími nezhubnými nádormi prsníka sú tzv. proliferatívne stavy, kedy sa bunky lalôčikov a vývodov nadmerne množia, čo môže byť rizikové pre zvrat na nádor zhubný. Ochorenia, ktoré je možné zaradiť medzi tie nezhubné, sú časté mastitídy, teda zápaly prsníka. Tie postihujú hlavne dojčiace ženy, kedy sa dojčením vytvoria na koži prsníka trhlinky, ktorými preniknú baktérie a vyvolajú v prsníku infekciu. Typickými príznakmi pre zápal prsníka je jeho začervenanie, bolesť a horúčka.

Zhubné nádory prsníka

Zhubné nádory prsníka sa vyskytujú u žien vyššieho veku, väčšinou až po prechode. Nádor vychádzajúci z buniek mliekovodov sa vyskytuje najčastejšie, asi v 80%. Tvorí tuhé ohraničené ložiská, hmatateľné ako hrčky v prsníkoch. Nádor z buniek lalôčikov prsnej žľazy tvorí asi 15%. Tvorí menej ohraničené ložiská, preto je ťažšie objaviteľný. Vzácne sa vyskytuje tzv. Pagetov nádor, ktorý sa prejavuje vznikom vredu na prsnej bradavke. Veľmi závažným je zápalový nádor, ktorý vyzerá podobne ako zápal prsníka. Je veľmi agresívny a prejavuje sa zväčšením prsníka a jeho začervenaním. Niektoré nádory sa zväčšujú pomaly a dlho sa nikam nešíria, preto môže trvať dlhú dobu než sa prejavia. Iné môžu svoju veľkosť zväčšiť v priebehu niekoľkých dní. Zároveň so zväčšovaním nádoru dochádza k jeho šíreniu do okolitých tkanív a lymfatických uzlín. Postihnuté sú uzliny v podpazuší a v okolí kľúčnej kosti. Bývajú nebolestivo zväčšené. Môžu sa vytvárať aj vzdialené nádorové ložiská, metastázy, a to v kostiach, pľúcach, pečeni a mozgu. Väčšina nádorov prebieha spočiatku nebolestivo. Ako sa nádor zväčšuje a rozširuje, spôsobuje bolesti a napätie v prsníku. Ďalším zdrojom bolesti sú metastázy v kostiach a ostatných častiach tela.

Karcinóm prsníka

Karcinóm prsníka je najčastejší zhubný nádor u žien. Jeho najčastejším typom je tzv. infiltrujúci duktálny karcinóm, skratkou IDC, ktorý vzniká v mliečnom kanáliku, prerastá jeho stenou a postihuje tukové tkanivo prsníka. Druhým typom je DCIS alebo duktálny karcinóm in situ, ktorý sa obmedzuje iba na mliečne kanáliky a je považovaný za najranejšie štádium karcinómu prsníka a ženu s týmto typom je možné takmer 100% vyliečiť. Medzi príznaky karcinómu prsníka patrí hrčka alebo uzlík v prsníku, zmena tvaru či veľkosti prsníka, zmeny kože v zmysle začervenania, zhrubnutia, odlupovania, vytvárania priehlbiniek či výskytu vredu, zmeny bradavky, neobvyklý výtok z prsníka, pociťovanie tepla v oblasti prsníka, bolesť prsníka a opuch paže.

Rizikové faktory nádorov prsníka

Medzi hlavné rizikové faktory vzniku nádorov prsníka patrí dedičnosť a výskyt mutovaného génu, tzv. BRCA-1 a BRCA-2. Pretože sú bunky prsníka vo svojom raste závislé na hormóne estrogéne, ich ďalšie pôsobenie za života zvyšuje riziko vzniku nádoru prsníka. Sú teda ohrozené ženy, ktoré mali prvú menštruáciu v nízkom veku, ktoré mali neskorší prechod, ktoré mali prvé dieťa v neskoršom veku alebo tie, ktoré tehotné neboli. Škodlivá je tiež dlhodobá terapia estrogénmi po prechode. Medzi ďalšie nepriaznivé faktory patrí konzumácia alkoholu, fajčenie, nadváha a nedostatok pohybu.

Vyšetrenie prsníka

Pokiaľ sa u Vás vyskytuje niektorý z vyššie popísaných príznakov alebo máte pochybnosti, neváhajte a obráťte sa čo najskôr na svojho lekára. Ten vykoná cielené fyzikálne vyšetrenie prsníka, ktorým pátra po hrčkách či uzlíkoch, pokiaľ je prítomná sekrécia z prsníka, odoberie vzorku tekutiny a odošle ju na rozbor do laboratória. Vykoná sa tiež biopsia, pri ktorej je vybratá časť podozrivého prsného tkaniva, a tá následne odoslaná na mikroskopické vyšetrenie. Biochemické vyšetrenie zase skúma zo vzorky krvi prítomnosť nádorových markerov, čo sú molekuly vylučované nádorom do krvi. K vyšetrovacím metódam patrí tiež ultrazvuk prsníka a mamografia.

Mamografia

Mamografia je špeciálne röntgenologické vyšetrenie, ktorým je možné odhaliť aj veľmi malý nádor, ktorý zatiaľ nie je hmatateľný. Toto screeningové vyšetrenie sa vykonáva u žien od 45-69 rokov raz za 2 roky a je hradené poisťovňou. Mamografia sa vykonáva v špecializovaných centrách, tzv. mamocentrách a vďaka nemu je možné včas odhaliť začínajúci nádor a odvrátiť tak katastrofu v podobe hroziacej smrti.

Liečba nádorov prsníka

Nádory prsníka sa v súčasnosti liečia chirurgickým zákrokom, ožarovaním či chemoterapiou alebo hormonálnou liečbou. Chirurgická liečba je zvyčajne prvým zákrokom v liečbe karcinómu prsníka. Vykonáva sa buď odstránenie uzlíku, čiastočné odstránenie prsníka alebo sa prsník odstráni celý. Ožarovanie sa odporúča všetkým ženám, ktorým bol odstránený z prsníka uzlík alebo bolo vykonané čiastočné odstránenie prsníka. Hormonálna liečba tlmí účinok estrogénov a tým zabraňuje rastu buniek, ktoré sú týmto hormónom stimulované. Pri chemoterapii sa podávajú lieky zvané cytostatiká, ktoré ničia rýchlo sa deliace nádorové bunky.

Prevencia nádorov prsníka

Ak si žena nahmatá v prsníku nejaký útvar, ak sa zmení jeho tvar, veľkosť alebo farba prsníka, ak pozoruje výtok tekutiny alebo krvi z bradavky, ak je bradavka deformovaná alebo postihnutá nehojacim sa vredom a sú zväčšené lymfatické uzliny v podpazuší a okolí kľúčnej kosti, je treba navštíviť lekára. Na mieste je aj samovyšetrenie prsníkov. Je dôležité z hľadiska prevencie, podobne ako pravidelné gynekologické prehliadky, u mladých žien vyšetrenie ultrazvukom a mamografické vyšetrenie, ktoré je odporúčané ženám po 45. roku života raz za 2 roky.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email