Nádory PNS

23.4.2012 , Tereza Kratochvílová

nadory-pns.jpg - kopie
nadory-pns.jpg - kopie
Nádory periférnych nervov nie sú príliš časté. Jediným nádorom periférnej nervovej sústavy je neurinóm. Neurinóm je nádorové ochorenie obalu nervového vlákna. Nádory môžu vychádzať z dedičného ochorenia zvané neurofibromatóza alebo môžu mať nededičný základ. Najčastejší býva neurinóm statoakustického nervu, ktorý sa prejavuje predovšetkým stratou rovnováhy a sluchu. Tento neurinóm má však veľkú úspešnosť liečby, úmrtnosť je štatisticky veľmi malá.

Nádory periférnej nervovej sústavy

Celé naše telo je pretkané hustou nervovou sieťou. Nervy sú absolútne nevyhnutnými pre prenos informácií v našom tele. Niektoré nervy sú určené na to, aby snímali všetky vnemy z povrchu nášho tela i z vnútorných orgánov a posielali ich do mozgu, kde sú spracované. Niektoré nervy majú za úlohu prenášať pokyny z mozgu do svalov a žliaz, ktoré sú zodpovedné za všetku našu aktivitu. Tento dokonale prepracovaný systém nám umožňuje cítiť teplo, bolesť, chlad, vnímať veci bezpečné aj nebezpečné, pekné i ohrozujúce, počuť zvuky, či vnímať svoju polohu a okamžite na ne pomocou svalov reagovať napríklad šklbnutím, útekom, priblížením, alebo vyrovnaním rovnováhy. Aby tento prenos informácie bol čo najrýchlejší, sú nervové vlákna od okolia izolované vrstvou buniek, ktoré sa volajú Schwannove bunky. Nervová sústava je, rovnako ako ostatné orgány, ohrozená rôznymi ochoreniami, ktoré nám tento systém narušujú, a tým nám môžu veľmi nemilo znepríjemniť život. Najobávanejšia choroba je samozrejme rakovina.

Nádory PNS - neurinóm a neurofibromatóza

Nádory periférnych nervov nie sú príliš časté. Jediným nádorom periférnej nervovej sústavy je neurinóm, čiže schwannom. Je to nádorové ochorenie obalu nervového vlákna. Nádory môžu vychádzať z dedičného ochorenia zvané neurofibromatóza, alebo sa objavovať bez vplyvu dedičnosti. Neurofibromatóza je ochorenie, pri ktorom sú patologicky pomnožené podporné bunky nervového systému. Toto ochorenie je predzvesťou mnohých ďalších druhov nádorov. U neurofibromatózy sa na rôznych častiach tela objavujú malé retiazkovité nádorky, ktoré sa vo veľkom množstve vyskytujú na koncoch nervov. Sú nezhubné. Ďalším nádorovým ochorením je neurinóm statoakustického nervu. Statoakustický nerv sa tiež nazýva 8. hlavový nerv a prenáša hlavne sluchové vnemy a informácie o rovnováhe tela. Neurinóm akustického nervu je dobre ohraničený nádor, ktorý rastie veľmi pomaly. Vyskytuje sa v lebečnej dutine medzi 30. a 50. rokom života.

Nádory PNS - neurinóm statoakustického nervu

Príznaky neurinómu statoakustického nervu sa odvíjajú od toho, do akej miery nádor utláča samotný nerv. Miernymi príznakmi sú neistota pri chôdzi, nakláňanie sa k jednej strane, objavujú sa poruchy rovnováhy, závrate, nevoľnosti. Na pacientovi možno sledovať mimovoľné pohyby očí, najmä pri pohľade do strany, tzv. nystagmus. Objavuje sa šumenie a pískanie v ušiach, čiže tinitus. Neskôr sa dostavujú poruchy sluchu, nedoslýchavosť, pacient nepočuje tiché zvuky a nie je schopný rozoznať a pomenovať zvuky hlasné. Ak nádor dorastie do väčšej veľkosti, prichádzajú vážnejšie príznaky. Tým, ako rastie, začína prekážať ostatným štruktúram v dutine lebky. Dochádza k zvýšeniu vnútrolebečného tlaku, to sa prejavuje poruchami vedomia, zvracaním, bolesťami hlavy. Neurinóm môže utláčať ostatné hlavové nervy, takže sa môže vyskytnúť strata chuti, môžu sa objaviť poruchy mimického svalstva, zníži sa citlivosť v oblasti tváre.

Nádory PNS - neurinóm a jeho liečba

Ak na sebe spozorujete uvedené príznaky, navštívte svojho lekára. Tieto príznaky nemusia vždy znamenať nádor statoakustického nervu, ale aj tak sú veľmi vážne. Vyšetrenie vykonáva špecialista neurológ alebo otorinolaryngológ. Vykonáva sa vyšetrenie pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie. Malé nádory sú dlhodobo sledované. Ak nádor rýchlo rastie, je nutná chirurgická liečba alebo rádioterapia pomocou gama noža. Vo väčšine prípadov je neurinóm lokalizovaný na jednej strane, naozaj veľmi výnimočne na oboch stranách. Ak vám bola potvrdená táto diagnóza, neprepadajte panike. Úmrtnosť na tento druh nádoru je veľmi nízka, až štatisticky nevýznamná. Úspešnosť operácií je naopak pomerne vysoká. Bohužiaľ pri nádore väčšom ako 2,5 cm síce nie je možné na postihnutej strane zachovať sluch, pacient tak počuje aspoň na jedno ucho.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email