Nádory mozgu

16.4.2012 , Tereza Kratochvílová

nadory-mozku.jpg - kopie
nadory-mozku.jpg - kopie
Nádory mozgu vznikajú z často nejednoznačných príčin. Nádory mozgu sa prejavujú tým, že spravidla zvyšujú vnútrolebečný tlak, a to sa prejaví ako bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie. Nádory mozgu ale tiež môžu utláčať okolité časti mozgu a meniť psychiku postihnutého, vyvolávať epileptické záchvaty a ďalšie. Nádory mozgu sú vážne ochorenia, ktoré sú ale dnes z veľkej väčšiny liečiteľné, ak sú podchytené včas.

Nádory mozgu

Mozog je najdôležitejší orgán v ľudskom tele, ktorý riadi všetky ostatné orgány. Ako každé tkanivo v ľudskom tele, mozog sa skladá z viacerých typov buniek. Hlavné bunky, ktoré zaisťujú nervovú činnosť, sú nazývané nervové bunky čiže neuróny. V mozgu sa vyskytujú aj ďalšie nemenej dôležité gliové bunky, nevyhnutné pre výživu neurónov, ich ochranu pred infekciami a izoláciu od ostatných tkanív.

Nádory mozgu - vznik a delenie

Ako každý orgán ľudského tela aj mozog je ohrozený rakovinou. Rakovina vznikne tak, že nejaká bunka v orgáne sa "zvrhne" a začne sa rýchlo množiť. Množí sa tak rýchlo, že sa tkanivo zväčšuje, a tým vznikne nádor.

Obecne delíme nádory na benígne (nezhubné) a malígne (zhubné). U nádorov mozgu nie je toto označenie príliš presné, pretože aj benígny nádor ako rastie a začne utláčať mozgové tkanivo okolo, stáva sa veľmi nebezpečným. Mozgové nádory delíme na nádory primárne, ktoré vznikajú priamo z mozgových buniek, ako nervových, tak i gliových, alebo z buniek tkaniva okolo mozgu. Druhá skupina nádorov sú takzvané metastatické nádory. Sú to nádory, ktoré vznikli z metastázy z iného nádoru v tele. Do mozgu najčastejšie metastázujú nádory pľúc, prsníka, kože alebo tráviaceho ústrojenstva.

Príčiny vzniku nádorov mozgu sa nedajú vždy jednoznačne určiť. Veľkou mierou sa tu uplatňuje dedičnosť, ďalšími rizikovými faktormi sú rádioaktívne žiarenie a niektoré chemikálie. Veľmi sa diskutuje o vplyve rôznej elektroniky, najmä mobilných telefónov na vznik nádorov, ale negatívny vplyv sa nikdy nepotvrdil.

Nádory mozgu - prejavy

Príznaky nádorov mozgu bývajú veľmi rôzne. Spočiatku môžu byť tak ľahké, že ich pacient zanedbá a nádor nie je objavený včas. Hlavným prejavom rastúceho nádoru býva zvyšovanie vnútrolebečného tlaku. Rastie tlak mozgovomiechového moku, a tým začne dochádzať k opuchu mozgu. Zvýšený tlak vo vnútri lebky sa navonok prejavuje ako bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie. Ďalej dochádza k zmenám psychiky, mení sa povaha človeka i jeho správanie. Rastúci tlak v lebke môže vyústiť až do zmeny stavu alebo straty vedomia. Ďalšie príznaky sa odvíjajú najmä od toho, na ktorú časť mozgu nádor tlačí. Môže sa dostaviť napríklad porucha reči, videnia, poznávanie predmetov, ľudských tvárí, dôjsť k ochrnutiu nejakej časti tela, alebo k poruche koordinovanosti pohybov. Veľmi častým príznakom sú epileptické záchvaty. Niekedy sa príznaky môžu prejaviť zmätenosťou, spomalenosťou, nesústredením, zabúdaním. Tieto príznaky bývajú často opomínané a zľahčované.

Nádory mozgu - liečba

Ak máte niektorý z popísaných príznakov, je vhodné veľmi rýchlo vyhľadať lekára. Ako pri každej rakovine aj tu platí, že čím skôr je nádor odhalený, tým väčšia je nádej na vyliečenie. Nebezpečnosť nádorov, ich liečba a šance na ich vyliečenie sa veľmi líšia podľa druhu nádoru. U tých najzhubnejších nádorov prežíva menej ako 10% pacientov, u tých menej nebezpečných je pri správnej a včasnej liečbe šanca na prežitie aj 90%. Ak sa po vyšetrení dozviete, že máte v mozgu nejaký útvar, je nevyhnutné začať okamžite s liečbou. Nádor na mozgu je veľmi vážna diagnóza, ale neznamená v každom prípade smrť. Okrem liečby samotného nádoru je nevyhnutný aj dobrý psychický stav. Táto diagnóza so sebou nesie veľké psychické vypätie, značnú dávku neistoty a strachu zo smrti. Podpora rodiny a blízkych by mala byť samozrejmosťou, je dobré sa obrátiť aj na psychológa. Je známe, že pacienti, ktorí sa so svojou situáciou dokážu vyrovnať a nestrácajú nádej, majú lepšiu šancu na vyliečenie.

Diskuze:

citatel: Dobrý deň chcem sa opýtať že ak je v hlave nádor a ja kyvem hlavou je možné že mám pocit že cítim ako sa hýbe nádor alebo si to len namyslam?

30. marca 2021 11:38

: Mojej mame to zistili.Prvo mi povedali ze vypila metil alkohol a potom nemrznucu zmes,a 4mesiace sme cakali na sudnu pitvu a povedali ze mala nador v hlave.Tak sme zmateni.Je to mozne.

13. februára 2017 16:22

: Moja mama

13. februára 2017 16:18

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email