Myóm

26.4.2012 , Vladislava Králová

myom.jpg - kopie
myom.jpg - kopie
Myóm je nezhubný nádor, ktorý postihuje svalovinu. Myóm sa môže vytvoriť v hladkej, priečne pruhovanej aj srdcovej svalovine. Myóm vzniká ako hrčka v svale, ktorá pomaly rastie a je častejšie nebolestivá. Liečba myómu spočíva v chirurgickom odstránení nádoru, potom je prognóza veľmi dobrá. Nebezpečenstvo myómu tkvie v jeho možnosti zvrhnutia sa v zhubný nádor.

Myóm

Tak ako každé iné tkanivomôže nádorové ochorenie postihnúť aj svalovinuMyóm je potom označenie nezhubného nádoru, ktorý postihuje svalovinuOznačenie rhabdomyom znamená nezhubný nádor priečne pruhovanej svaloviny. Leiomymom potom označenie pre nezhubný nádor hladkej svalovinyVšeobecnú charakteristiku nezhubného nádoru možno vyjadriť približne nasledovne. Bunky nádoru napodobňujú tkanivoz ktorého vychádzajú, ale nezapájajú sa do jeho štruktúry. Nádor je ohraničený a nevytvára vzdialené ložiskátakzvané metastázySpravidla nie je životu nebezpečnýjeho hlavným rizikom je útlak okolitých štruktúr. Liečba je väčšinou chirurgickáLeiomyómy  nádory vyskytujúce sa často predovšetkým v maternici. Tento článok bude však zameraný hlavne na národy priečne pruhovanej svaloviny.

Myóm - prejavy

Nezhubný nádor priečne pruhovanej svaloviny nie je častým ochorením. Hlavné lokalizácie tohto nádoru sú svaly krku, jazyk, vulva, oblasť podpažnej jamky a srdce. Jedná sa o pomerne neškodný nádor, pretože nie je schopný prerastať do okolitého tkaniva ani sa šíriť krvou. Nádor rastie pomerne pomaly. K jeho prejavom patrí hlavne vytvorenie uzla, ktorý môžeme vyhmatať. Málokedy je popisovaná bolestivosť. Dôležité je, že ak si kdekoľvek na tele vyhmatáte hrčku, mala by byť vyšetrená lekárom. Mimo iných afekcií sa môže jednať o zhubný nádor svalu. Pri diagnóze sú užitočné predovšetkým zobrazovacie techniky. Používa sa ultrazvuk a iné metódy. Určuje sa veľkosť nádoru a jeho vzťah k okolitým štruktúram. Ďalším dôležitým vyšetrením je potom odobratie vzorky tkaniva a následné histologické vyšetrenie, ktoré určí, o aký nádor sa presne jedná.

Myóm - liečba

Liečba spočíva v chirurgickom odstránení nádoru. Odstránenie je určené predovšetkým vtedy, ak nedošlo k zástave rastu nádoru a ak je prítomná bolesť. Ak je nádor úplne odstránený a nie sú ponechané zvyšky tkaniva, nehrozí jeho návrat, prognóza je veľmi dobrá. Len výnimočne môže dôjsť k zvrhnutiu nezhubného nádoru do zhubného. Aj potom má ale lepšiu prognózu ako primárne zhubný nádor.

Myóm - rhabdomyom srdca

Rhabdomyom srdca je ďalším druhom nezhubného ochorenia priečne pruhovanej svaloviny. Vyskytuje sa hlavne u detí do jedného roka. V srdcovej svalovine nachádzame rôzne veľké uzly, ktoré sú často mnohopočetné a vyklenujú sa do srdcových dutín. Oproti svalovine  svetlejšie. Ak pôsobia mechanickú prekážku v toku krvi, musia byť chirurgicky odstránené. Ak tomu tak nie je, ponechávajú sa. Postupom času sa často zmenšujú.
Pre úplnosť niekoľko poznámok k zhubnej rakovine priečne pruhovanej svaloviny. Označuje sa ako rhabdomyosarkom. Je našťastie ešte oveľa menej častá ako ochorenie nezhubné. V dôsledku dobrého prekrvenia svaloviny sa dobre šíri krvou. Jedná sa preto o veľmi závažné ochorenie so zlou prognózou a vysokou úmrtnosťou. Nádor rastie rýchlo, vytvára sa opäť uzol v svalovine, ktorý vzniká rýchlo a často je to bolestivé. Diagnostika prebieha zhodne ako u ochorenia nezhubného. Liečbu ovplyvňuje veľkosť nádoru a hlavne jeho rozšírenie do okolitých štruktúr a zakladanie vzdialených ložísk. Jedná sa o kombináciu chirurgia, rádioterapia a chemoterapia. Chirurgický zákrok musí byť razantnejší, musí byť odobratý bezpečný lem okolo nádoru. Odstraňované sú aj uzliny. Chemoterapia a rádioterapia má za cieľ predovšetkým zamedziť ďalšiemu deleniu buniek nádoru. Prognóza závisí na dobe diagnózy následnej možnosti chirurgicky odstrániť všetky nádorové bunky. Ak sa to podarí, je nádor prakticky vyliečený. Problémom je teda hlavne včasné zakladanie metastáz.

 
 
 

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email