Myastenia gravis

23.4.2012 , Jiří Dyntr

myastenia-gravis.jpg - kopie
myastenia-gravis.jpg - kopie
Myasthenia gravis je autoimunitné ochorenie, ktoré sa prejavuje svalovou slabosťou, rýchlou únavnosťou a neskôr aj výraznou bolestivosťou svalov. Prvé príznaky sa väčšinou objavujú u okohybných svalov, ale môžu sa rozšíriť na všetky svaly vrátane svalov končatín. Včasná diagnostika a skoro zahájená liečba môže pacientom pomôcť od bolesti a uľahčiť im každodenný život.

Myasthenia gravis

Myasthenia gravis je pomerne závažné ochorenie, ktoré sa, okrem niekoľkých ďalších príznakov, prejavuje predovšetkým výraznou svalovou slabosťou a únavou. Patrí do skupiny tzv. autoimunitných ochorení, pri ktorých imunitný systém miesto obrany tela pred infekciami napáda organizmus pacienta a spôsobuje mu najrôznejšie problémy.

Myasthenia gravis - jej vznik a prejavy

V nervovom systéme sa vytvára pokyn na vykonanie pohybu a ten je vedený prostredníctvom nervu  k jednotlivým svalom. Na tzv. nervosvalovej platničke potom dochádza k vyliatiu špeciálnej látky, ktorá zaisťuje prenos signálu na sval a následne dochádza k svalovému sťahuU pacientov trpiacich myasténiou je však tejto látky nedostatok alebo je znemožnené jej vyliatiea preto je prenos informácie o pohybe obmedzený. To sa prejavuje predovšetkým výraznou svalovou únavou a bolesťou i pri nepatrnom pohybe. Tieto príznaky sa potom zhoršujú popoludní a večer a tiež po námahepo odpočinku dochádza naopak k čiastočnému zotaveniu a ústupu bolesti. Veľmi typické je pre myastheniu tiež tože nepostihuje všetky svaly s rovnakou intenzitou. V počiatočných štádiách ochorenia sa choroba prejavuje hlavne u okohybných svalov a objaví sa rozmazané alebo rozdvojené videnie a vychýlenie očnej gule z jej normálnej polohy. Zrakové problémy sa ešte zvýraznia pri čítaní alebo pri pobyte v silne osvetlených priestoroch. Neskôr môže pacient pocítiť problémy pri žuvaní alebo pri výraznej mimike, pridáva sa tiež bolestivosť svalov šije a chrbta. V pokročilom štádiu ochorenia sú ovplyvnené tiež pohyby končatín a pacient môže mať problémy s bežnými dennými činnosťamiale aj s chôdzou, a pomerne časté sú potom náhle pády. Najzávažnejšou komplikáciou myastheniektorá môže pacienta dokonca ohroziť na životeje postihnutie dýchacích svalov hrudníka. To sa spočiatku prejavuje sťaženým dýchaním pri námahe alebo i v kľudepokiaľ však nie je zahájená liečba, môžu sa objaviť najrôznejšie problémy z nedostatku kyslíka.

Myasthenia gravis, jej diagnostika a liečba

Pri podozrení na myastheniu gravis je nutné, aby pacient podstúpil sériu vyšetrení, počas ktorých sú vylúčené všetky ostatné príčiny svalovej slabosti a bolestivosti. Základom je neurologické vyšetrenie a záťažové testy, ktorými sa hodnotí funkcia jednotlivých svalových skupín. Vykonávajú sa najrôznejšie cviky zamerané na svaly horných i dolných končatín, test zdvíhania hlavy v ľahu, zadržiavanie dychu alebo sa overuje schopnosť pohybovať očnou guľou a fixovať pohľad na jeden bod. Ďalej je nutné vykonať meranie elektrickej aktivity svalu (tzv. elektromyografia) a veľmi dôležité je aj stanovenie hladiny protilátok, ktoré môžu byť hlavnou príčinou vzniku tohto ochorenia. Ak sú vykonané všetky potrebné vyšetrenia a myasthenia je definitívne potvrdená, je zahájená liečba, ktorá spočíva v podávaní liekov pre zvýšenie tvorby nervosvalového prenášača a ďalej lieky na utlmenie imunitného systému. Ak sú v krvi pacienta prítomné agresívne protilátky, vykonáva sa tzv. plazmaferéza, pri ktorej sú odstránené z krvi, a je tak zabránené ďalšiemu zhoršovaniu príznakov. Ak je stav pacienta natoľko vážny, že pravidelné kontroly a liečba v domácom prostredí nie je dostačujúca, je nutné pacienta hospitalizovať, aby tak bol zabezpečený stály lekársky dohľad.

Myasthenia gravis a život s ňou

Myasthenia gravis je dlhodobo prebiehajúce ochorenie, ktoré aj pri miernom priebehu významne ovplyvňuje každodenný život pacienta. Napriek tomu je však pri svedomitom dodržiavaní liečby možné túto chorobu spomaliť, a zaistiť tak pacientovi nemalú úľavu. Svalová práca je totiž nevyhnutnou súčasťou prakticky každej ľudskej činnosti, a je preto nutné, aby každý sval plnil svoju funkciu bez toho, aby pacientovi spôsoboval najrôznejšie nepríjemnosti.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email