Mozgová obrna

24.4.2012 , Jiří Dyntr

mozkova-obrna.jpg - kopie
mozkova-obrna.jpg - kopie
Mozgová obrna je nenákazlivé ochorenie, často zamieňané s detskou mozgovou obrnou. Mozgová obrna vzniká poškodením mozgu počas vnútromaternicového vývoja alebo aj potom. Medzi hlavné znaky mozgovej obrny patrí postihnutie končatín, ktoré môže byť rôzne rozsiahle. Vyskytujú sa však aj ďalšie chyby ako znížené vnímanie a inteligencia alebo epilepsia, vďaka ktorým bývajú pacienti odkázaní na starostlivosť ostatných.

Mozgová obrna

Mozgová obrna (detská mozgová obrna - DMO) je nenákazlivé ochorenie, ktoré nie je spôsobené mikroorganizmami ani inými vonkajšími faktormi, ale získaným poškodením normálne vyvinutého detského mozgu. Je potrebné odlíšiť mozgovú obrnu od tzv. detskej obrny (poliomyelitídy), ktorá je spôsobená vírusom, a patrí teda medzi infekčné ochorenia. Ako už z názvu choroby vyplýva, jej hlavným prejavom je tzv.obrna, teda obmedzenie alebo úplná strata pohyblivosti niektorých častí tela.

Mozgová obrna, jej typy a vznik

Mozgová obrna vzniká alebo je rozpoznaná v skorom detskom veku a nápadne častejšie sa vyskytuje u detí, ktoré sa narodili dolnými končatinami napred miesto hlavičkou alebo ktoré majú rôzne vrodené vývojové vady (rázštepy chrbtice, deformácie tváre). Príčinou vzniku tejto veľmi nepríjemnej poruchy je poškodenie mozgu spôsobené nedostatočným krvným zásobením mozgového tkaniva. Môže vzniknúť celkom v troch obdobiach. Vrodená forma mozgovej obrny sa zvyčajne prejaví do 3 rokov života a jej príčinou môžu byť niektoré ochorenia matky, ako napr. zvýšená aktivita štítnej žľazy, epilepsia alebo mentálna retardácia. Vyššia pravdepodobnosť vzniku tejto poruchy je tiež pozorovaná u detí, ktoré pochádzajú z viacpočetných tehotenstiev (dvojčatá, trojčatá, ...) alebo ktoré sa narodili predčasne. Tzv. perinatálna forma vzniká počas pôrodu a je zapríčinená poranením hlavičky počas prechodu pôrodnými cestami. Tretí typ mozgovej obrny vzniká v prvých mesiacoch alebo rokoch života vplyvom mozgových infekcií alebo závažných poranení mozgu a rovnako ako dva predošlé typy sa prejaví poruchou vývoja pohybových schopností dieťaťa. Veľmi často sa pridávajú aj rôzne ďalšie vady, napr. zníženie inteligencie, poruchy vnímania pomocou zmyslov alebo epilepsia a bežné je aj postihnutie pacientovej psychiky.

Mozgová obrna, jej formy a príznaky

Mozgová obrna sa vyskytuje v niekoľkých rôznych formách, pre ktoré je však vždy spoločným znakom poškodenie mozgu. Preto sa poruchy hybnosti spôsobené ochorením svalov alebo nervov zaraďujú do samostatnej skupiny, aj keď prejavy môžu byť často veľmi podobné. Diparetická forma mozgovej obrny je typická postihnutím oboch dolných končatín, ktoré bývajú slabé a zle vyvinuté a pri pohľade na pacienta je dobre zreteľný nepomer medzi vzrastom dolných končatín a zvyšku tela. Svaly sú zvyčajne skrátené, čo spôsobuje chybné držanie tela a výrazne ovplyvňuje pacientovu chôdzu. Pri hemiparetickej forme, ktorá je najčastejším typom mozgovej obrny, je typicky postihnutá aj horná končatina. Paža je pritiahnutá k trupu a pokrčená v lakti, predlaktie je otočené chrbtom hore a ruka je v zápästí ohnutá smerom do dlane. Podobne ako u diparetickej formy sú postihnuté končatiny slabšie a kratšie než by boli u zdravého jedinca. Najťažšie postihnutie je spojené s tzv. kvadruparetickou formou obrny, pri ktorej sú ochrnuté všetky štyri končatiny. U všetkých typov DMO sa veľmi často vyskytujú rôzne deformity nôh, najčastejšie tzv. konská noha, pre ktorú je typické vytiahnutie päty nahor a chôdza len po špičke.

Mozgová obrna a život s ňou

Mozgová obrna je bohužiaľ pomerne časté ochorenie, s ktorým sa môžeme vo svojom okolí stretávať prakticky každý deň. Pacienti trpiaci rôznym stupňom ochrnutia sú väčšinou odkázaní na pomoc druhých alebo používajú rôzne podporné pomôcky, ktoré im poskytujú aspoň čiastočnú náhradu za ochrnuté končatiny. Len tak sa môžu so svojim postihnutím čo najlepšie vyrovnať a zapojiť sa čo najlepšie do zdravej populácie.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email