Mnohopočetný myelóm

8.4.2012 , Danica Deretić

mnohocetny-myelom.jpg - kopie
mnohocetny-myelom.jpg - kopie
Mnočehotný myelóm je zhubné ochorenie krvi vychádzajúce z nádorovo zmenených bielych krviniek. Podstatou mnohopočetného myelómu je nadmerné množenie tzv. B lymfocytov, buniek imunitného systému, produkujúcich protilátky. Tieto protilátky sa vo zvýšenej miere hromadia v organizme, čo vedie k narušeniu viacerých funkcií.

Mnohopočetný myelóm

Mnohopočetný myelóm je zhubné ochorenie krvi, patriaci medzi non-Hodkinské lymfómy, ktorý sa vyskytuje predovšetkým u pacientov starších ako 65 rokov, rovnako často u mužov i žien. Mnohopočetný myelóm postihuje predovšetkým kostnú dreň, kde tvorí viacpočetné tzv. osteolytické ložiská nádorových buniek, teda také, ktoré rozpúšťajú kosť. Najčastejšie sa tieto ložiská objavujú v hrudnej kosti a rebrách, stavcoch, lebke a panvových kostiach. Takto poškodená štruktúra kosti vedie často k vzniku zlomenín.

Vznik mnohopočetného myelómu

Mnohopočetný myelóm predstavuje zhubný nádor krvi vychádzajúci z plazmocytov, ktoré predstavujú aktivovanú formu B-lymfocytov. Tieto bunky sú typom bielych krviniek a tvoria dôležitú súčasť imunitného systému. Plazmocyty sú schopné tvoriť protilátky a sú teda potrebné pre obranu organizmu proti telu cudzím časticiam. V dôsledku nahromadenia mutácií, zmien v genetickom materiáli, dochádza v týchto bunkách k premene ich vlastností a stávajú sa tak bunkami nádorovými. Pre nich je typický nekontrolovateľný rast a množeniu. Tým dochádza k nezastaviteľnému množeniu nádorových buniek, ktoré tvoria protilátky hromadiace sa v krvi. Tieto sú však úplne nefunkčné a ľudskému telu dokonca škodia. Krv sa nimi zahustí a bráni tak normálnemu prúdeniu krvi. To má za následok niektoré klinické príznaky.

Prejavy mnohopočetného myelómu

Mnohopočetný myelóm patrí medzi nádorové ochorenia vyššieho veku. Ako už bolo zmienené vyššie, podstatou tohto ochorenia je nádorovo premenená biela krvinka tvoriaca protilátky, ktoré sa hromadia v krvi. Prejavy mnohopočetného myelómu zahŕňajú poruchy videnia, bolesti hlavy, závrate alebo prechodné obrny. Hlavným príznakom, ktorý ochorenie sprevádza, je bolesť. Tá je najčastejšie lokalizovaná v chrbte alebo rebrách a často je spojená s pohybom. Nádorové bunky navyše tvoria látky, ktoré svojimi účinkami ničia kostnú dreň. Kosti sa tak stávajú krehkými, a preto sú časté zlomeniny ďalším varovným príznakom mnohopočetného myelómu. Keďže nefunkčné protilátky postupne vytláčajú ostatné protilátky, je poškodená obranyschopnosť organizmu a u chorých dochádza často k infekciám. Niekedy sa tiež môže vyskytovať nadmerné krvácanie, malátnosť, chudnutie, dýchavičnosť, slabosť alebo dokonca depresie. Často dochádza k poškodeniu obličiek v dôsledku nahromadenia protilátok a môže dôjsť až k zlyhaniu obličiek. Súčasne býva mnohopočetný myelóm sprevádzaný anémiou, teda chudokrvnosťou, hyperkalciémiou a prítomnosťou protilátok v sére.

Komplikácie mnohopočetného myelómu

Komplikácie mnohopočetného myelómu vznikajú prakticky u každého pacienta trpiaceho touto chorobou, pretože vychádzajú z narušenia fyziologickej krvotvorby v kostnej dreni. V dôsledku nedostatku červených krviniek vzniká anémia, čiže chudokrvnosť. Útlmom tvorby funkčných bielych krviniek sa znižuje prirodzená obranyschopnosť organizmu a títo pacienti tak trpia častejšie infekčnými ochoreniami, ktoré u nich zároveň prebiehajú búrlivejšie. A v neposlednom rade patrí medzi komplikácie mnohopočetného myelómu zvýšená krvácavosť v dôsledku útlmu tvorby krvných doštičiek. Následkom rozrušenie kostnej hmoty nádorovými bunkami, vznikajú tiež tzv. patologické zlomeniny. To sú také, ktoré ku svojmu vzniku nepotrebujú pôsobenie tlaku a ťahu.

Diagnostika mnohopočetného myelómu

Diagnostika mnohopočetného myelómu je pomerne náročná a patrí do rúk špecialistov, hematológa a patológa. Diagnostika tohto ochorenia je založená predovšetkým na komplexnom vyšetrení krvi, kde sa zameriavame na krvný obraz, biochemické vyšetrenia a sedimentáciu. Klinické prejavy sú tak doplnené o cenné informácie, ako je chudokrvnosť, zvýšená hladina vápnika v krvi pochádzajúce z rozbúravajúcich sa kostí, či prítomnosť bielkovín v moči. Konečnú diagnózu však určuje patológ na základe rozboru štruktúry nádoru pod mikroskopom.

Liečba mnohopočetného myelómu

Mnohopočetný myelóm stále predstavuje diagnózu, kde priemerná doba prežitia je 3 roky. Zo štatistík vyplýva, že asi 10% pacientov prežíva 10rokov. Je vhodné mať napaměti, že mnohopočetný myelóm je ochorenie zdĺhavé, a preto je aj liečba dlhodobá. Cieľom liečby je dosiahnuť pokojového obdobia choroby, odborne tzv. remisie, kedy sa odstránia všetky príznaky ochorenia a zvyšuje sa tak kvalita pacientovho života. Liečbu mnohopočetného myelómu môžeme rozdeliť na protinádorovú a podpornú.

  • Protinádorová liečba mnohopočetného myelómu spočíva v podávaní tzv. cytostatík, čo sú lieky, ktoré tlmia ďalšie množenie nádorových buniek. Jej súčasťou je aj tzv. rádioterapia, teda ožarovanie nádoru a v neposlednom rade aj transplantácia kostnej drene.
  • Podporná liečba mnohopočetného myelómu je zameraná predovšetkým na klinické príznaky ochorenia, teda na podávanie liekov proti bolesti, teda analgetík, a podávanie tzv. bisfosfonátov, ktoré bránia odvápňovaniu kostí a zmierňujú tak aj ich bolesť.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email