Mezotelióm

14.4.2012 , Jana Nersisjanová

mezoteliom.jpg - kopie
mezoteliom.jpg - kopie
Mezotelióm je nádor vychádzajúci z pohrudnice - tenkej blany vystielajúcej zvnútra hrudnú stenu. Mezotelióm vzniká hlavne vplyvom tzv. teratogénnych látok, predovšetkým azbestu. Časté príznaky bývajú bolesť na hrudníku, zvýšená teplota či nechutenstvo. Hoci mezotelióm nepatrí medzi často vyskytované nádory, ak sa u nás niektorý z príznakov objaví, mali by sme navštíviť lekára a zistiť včas príčinu ťažkostí.

Mezotelióm

Mezotelióm je nádor, vychádzajúci najčastejšie z pohrudnice, čo je tenká blana, ktorá vystiela zvnútra hrudnú stenu a prechádza aj na povrch pľúc, kde sa označuje ako popľúcnica. Medzi týmito dvoma blanami je priestor zvaný pohrudničná dutina. V menšom percente prípadov môže mezotelióm vznikať aj z obalu, ktorý kryje srdce (osrdcovníka) a z blany vystielajúcej dutinu brušnú - pobrušnice. Sú to väzivové blany, vystlané bunkami. Tieto bunky sa môžu zhubne zvrhnúť a tak vznikne nádorové bujnenie. Mezotelióm patrí medzi tie vzácnejšie nádory a môžu byť zhubné alebo nezhubné. Častejšie a závažnejšie sú tie zhubné, ktoré postihujú v 75% prípadov pohrudnicu. Ďalej bude viac hovorené o zhubných mezoteliómoch.

Nádor

Nádor je útvar vznikajúci v dôsledku poškodenia buniek, ktoré sa začnú nekontrolovateľne množiť a rásť. Nádor môže byť zhubný alebo nezhubný (malígny alebo benígny). Zhubný nádor je taký, ktorý rastie rýchlo, agresívne, prerastá do okolia a zakladá tzv. metastázy, teda druhotné ložiská rôzne vzdialené od hlavného nádoru. Nezhubný nádor rastie pomalšie, do okolia neprerastá a nezakladá metastázy. Nevýhodou je, že môže svojou veľkosťou utláčať okolité tkanivá a narušiť tým ich funkciu.

Riziko mezoteliómu

Najväčším rizikovým faktorom pre vznik mezoteliómu je azbest. Azbest je takzvaná karcinogénna látka. To je látka, ktorá v organizme spôsobuje zhubné bujnenie, kedy sa bunky postihnutého orgánu začnú nekontrolovane a rýchlo množiť. Do organizmu azbest vstupuje vdychovaním a spôsobuje ochorenia dýchacieho systému. Okrem mezoteliómu je to pľúcna choroba zvaná azbestóza. Kontakt s azbestom bol dokumentovaný u viac ako polovice chorých s mezoteliómom. Najviac sú ohrozené osoby v priamom kontakte, predovšetkým profesionálnom, to znamená baníci či zamestnanci tovární spracúvajúcich azbest. Ohrození sú ale aj rodinní príslušníci týchto osôb, ktorí sú vystavení azbestovým vláknam, usadeným na odevoch týchto zamestnancov, ktorí si ich nosia domov. V ohrození môžu byť aj ľudia, u ktorých je dlhodobo nepriamy kontakt, napr. pobývanie v budovách, v ktorých bol azbest použitý ako nehorľavý materiál. Na tento účel sa už azbest prestal používať, napriek tomu môže byť súčasťou niektorých starých budov. Doba medzi kontaktom s azbestom a vznikom mezoteliómu býva 20 - 40 rokov. Vyskytuje sa najviac okolo 60. roku veku. Okrem pôsobenia azbestu sa uplatňuje aj vplyv dedičnosti.

Príznaky mezoteliómu

Medzi najčastejšie príznaky mezoteliómu patrí bolesť na hrudníku, dýchavičnosť a dráždivý kašeľ. Tieto príznaky nie sú typické len pre mezotelióm a môžu byť prítomné u rady iných pľúcnych ochorení, preto je dôležité, aby lekár vedel o kontakte s azbestom. Mezotelióm často svojím rastom poškodzuje okolité orgány, ako je chrbtica, pažerák, horná dutá žila. Môže tiež dochádzať k prerastaniu nádoru do samotnej hrudnej steny alebo do bránice. Často vzniká v pohrudničnej dutine tekutina, ktorá utláča pľúca. Ďalšími príznakmi môžu byť tie, ktoré sa objavujú aj u iných nádorových ochorení. Tými sú zvýšená teplota, ktorá nie je pôvodu infekčného, veľký úbytok na váhe počas krátkej doby a nechutenstvo. Chudnutie často býva aj pri obvyklej chuti do jedla. Mezotelióm je jedným z nádorov, ktoré majú zlú prognózu.

Diagnostika a liečba mezoteliómu

Hlavnou diagnostickou metódou mezoteliómu je röntgen hrudníka. Upresňujúcim vyšetrením je CT, tzv. počítačová tomografia. Jedná sa o modernú zobrazovaciu metódu, ktorá využíva röntgenové lúče na vytvorenie obrazu. Výhodou tejto metódy je, že poskytuje veľmi detailné snímky tkanív tela. Nevýhodou je zaťažovanie pacienta väčšou dávkou žiarenia než pri použití röntgenu. Ďalšou zobrazovacou metódou, ktorú možno použiť je magnetická rezonancia (MRI). Tá využíva magnetické pole na vytvorenie obrazu a pacienta nijako nezaťažuje. Nevýhodou je časová náročnosť vyšetrenia a vysoké náklady na prevádzku zariadenia. V prípade, že máme podozrenie na mezotelióm, je potrebné odobrať vzorku tkaniva na mikroskopické vyšetrenie. Liečba je v rukách špecialistov - onkológov. Základnými liečebnými postupmi sú operácie, ožarovanie a chemoterapia, ktoré sú volené podľa rôznych okolností, ako je pokročilosť nádoru alebo celkový stav chorého. Prvou voľbou býva operácia, pomocou ktorej je možné celý nádor odstrániť. Potom nasleduje liečba ožarovaním a chemoterapiou. V prípade, že pacienta nie je možné operovať sa pristupuje ihneď k chemoterapii.

Prevencia mezoteliómu

V prevencii mezoteliómu je dôležitým opatrením odstránenie azbestu zo životného prostredia. Osoby pracujúce v rizikovom prostredí by mali pravidelne absolvovať preventívne prehliadky a v prípade, že sa u nich vyskytnú vyššie uvedené príznaky ochorenia, mali by navštíviť svojho lekára. Ak sa podozrenie na mezotelióm potvrdí, musí byť pacient natrvalo vyradený z pôsobenia škodlivých vplyvov.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email