Melanóm - prevencia

8.4.2012 , Lucia Hlavatá

melanom-prevence.jpg - kopie
melanom-prevence.jpg - kopie
Melanóm patrí medzi najagresívnejšie nádory kože, a preto je prevencia pred ním veľmi dôležitá. Najrizikovejšou skupinou sú tí, ktorí majú svetlú pokožku, výskyt melanómu v rodine a u ľudí, ktorí melanómom už ochoreli. Najlepšia prevencia proti melanómu je sa vyhnúť ultrafialovému žiareniu alebo používať krémy s ochranným faktorom, hlavne v období medzi 11. a 15. hodinou.

Melanóm - prevencia

Melanóm je veľmi závažné ochorenie kože. Vzniká nádorovým bujnením buniek produkujúcich kožné farbivo. Toto farbivo - melanín zohráva úlohu v ochrane kože pred škodlivým slnečným žiarením. U ľudí so svetlou pokožkou (fototypy I a II) sa farbivo nachádza v menšom množstve, preto je tu vyššie riziko vzniku melanómu. Ďalším rizikovým faktorom pre vznik choroby je výskyt melanómu v rodine. Rovnako tak sú ohrození aj jedinci, ktorí v minulosti melanómom ochoreli. U týchto osôb je až 10x väčšie riziko, že melanómom ochorie znova. Ľudia, ktorí majú na koži väčší počet materských znamienok, sú tiež rizikovou skupinou. Keďže však svoju genetickú výbavu zmeniť nemôžeme, musíme sa zamerať na prevenciu proti najväčšiemu rizikovému faktoru, a tým je slnečné žiarenie.

Melanóm - prevencia proti UV žiareniu

Slnečné žiarenie sa skladá z viditeľného svetla, infračerveného žiarenia, ktoré zodpovedá za tepelné účinky slnka, a ultrafialového žiarenia, ktoré je najvýznamnejšie z hľadiska vzniku nádorových ochorení. Ultrafialové (UV) žiarenie má 3 zložky: UVA, UVB a UVC. UVC žiarenie je pohlcované v atmosfére, a na zemi sa s ním teda nestretneme. Naproti tomu UVA a UVB žiarenia prenikajú na zem. UVB žiarenie má závažnejšie biologické účinky ako UVA, a preto je nebezpečné sa mu intenzívne a dlhodobo vystavovať. Najhorší je pobyt na priamom slnku medzi 11. a 15. hodinou. Na priamom slnku by sa nemali vystavovať ani deti, pretože ich pokožka je v tomto veku veľmi citlivá a rýchlo sa spáli. Náchylnejší k vzniku melanómu sú práve ľudia, ktorí sa v detstve častokrát spálili.

Melanóm - prevencia krémami s ochranným faktorom

Ak sa slnku vyvarovať nemôžeme, je nutné používať krémy s ochranným faktorom. Tie fungujú buď na chemickom, alebo fyzikálnym základe. Chemické ochranné faktory fungujú tak, že ultrafialové žiarenie pohlcujú a premieňajú ho na neškodné teplo. Naproti tomu fyzikálne faktory UV žiarenie od pokožky odrážajú. Ochranný faktor (SPF) vlastne uvádza, aká časť UV žiarenia prenikne pri jeho použití do kože. Napr. faktor 10 prepustí 1/10 UV žiareniu a predĺži pobyt na slnku 10x za vzniku rovnakého začervenania ako pri jeho nepoužití. Rovnaký mechanizmus je i u faktorov vyšších, faktor 50 nás môže ochrániť až pred 98% UV žiarenia. Krémy by sa mali nanášať 20 minút pred plánovaným pobytom na slnku a v pravidelných intervaloch počas dňa opakovať. Netreba zabúdať aj na uši a pery.

Melanóm - prevencia je najdôležitejšia

Jedinou účinnou prevenciou proti melanómu je teda ochrana pred ultrafialovým žiarením zo slnka a tiež i z umelých zdrojov, a to hlavne solárií. Koža si pamätá všetko, a to nielen krátkodobé vystavenie slnku so spálením, ale sčítava i celkovú dobu pobytu na slnku. Ochrana je dôležitá hlavne u ľudí so svetlou pokožkou a s väčším počtom materských znamienok, ktoré je potrebné chrániť krémami s vysokými ochrannými faktormi. Taktiež je nutné sledovať všetky zmeny na koži, novo vzniknuté znamienka, alebo znamienka, ktoré zmenili svoj tvar, veľkosť či farbu. Je vhodné zájsť každý rok po skončení leta ku kožnému lekárovi, ktorý znamienka skontroluje.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email