Maternica v tehotenstve

15.4.2012 , Vladislava Králová

deloha-v-tehotenstvi.jpg - kopie
deloha-v-tehotenstvi.jpg - kopie
Maternica v tehotenstve prekonáva rad zásadných zmien dôležitých pre správne uhniezdenie, vývoj a rast plodu. Pôvodne hruškovitý tvar maternice sa v tehotenstve mení na oválny. Dochádza k výraznému zväčšeniu maternice a pri pôrode sa maternica sťahuje. V neposlednom rade sa v maternici v tehotenstve vyvíja aj placenta, ktorá sprostredkováva výživu plodu.

Maternica v tehotenstve

Maternica je významný ženský pohlavný orgán, ktorý svojím tvarom pripomína hrušku. Maternica je umiestnená v panve a je na svojom mieste fixovaná pomocou širokého maternicového väzu. Maternicu možno rozdeliť na dve časti a to maternicové telo a hrdlo. Hrdlo prechádza v kŕčok maternice, ktorý potom komunikuje s pošvou čiže vagínou. Stena maternice je tvorená tromi vrstvami, sliznicou, svalovinou a väzivom na povrchu. Maternicová sliznica prekonáva každý mesiac zmeny pod vplyvom ženských pohlavných hormónov. Pripravuje sa na uhniezdenie oplodneného vajíčka. Tento cyklus sa označuje ako menštruačný cyklus. Najväčšiu časť maternice zaberá svalovina, ktorá je zložená z hladkých svalových vlákien, teda vôľou neovládateľných a mení sa v tehotenstve. Tretia časť je povrchová väzivová vrstva, ktorou prebiehajú cievy a nervy a je do nej ukotvený väz maternice. K oplodneniu vajíčka spermiou čiže mužskou pohlavnou bunkou, dochádza vo vajíčkovode. Oplodnené vajíčko potom vajíčkovodom ďalej postupuje smerom do maternice za neustáleho delenia. Šiesty deň dochádza k zahniezdeniu do sliznice maternice, vajíčko sa už v tej dobe skladá asi zo sto buniek. Hlavnou funkciou maternice je potom zabezpečenie výživy a vývoja plodu a jeho následné vypudenie do pôrodných ciest.

Zmeny maternice v tehotenstve

Tehotenstvo trvá deväť kalendárnych mesiacov, čo zodpovedá desiatim lunárnym mesiacom. V gynekológii sa dĺžka gravidity uvádza v týždňoch. Ako prvý deň sa udáva prvý deň poslednej menštruácie. Maternica v priebehu tehotenstva prekonáva celý rad zmien. Hruškovitý tvar maternice sa mení na guľovitý až oválny a výrazne sa mení jej veľkosť. Pôvodný objem 2-3 ml sa mení až na 4500 až 5000 ml. Výrazne narastá aj jej hmotnosť z 50-60 g na 900-1000 g. Zväčšenie maternice je podmienené zväčšením svaloviny, ktorá je schopná svoj objem zväčšiť niekoľkonásobne. Vedľa toho dochádza tiež k tvorbe nových svalových vlákien. Do konca tretieho mesiaca je maternica uložená za lonovou kosťou v panve, na konci tretieho mesiaca potom v dôsledku rastu maternice, kedy sa maternicová svalovina rozpína rastúcim plodom, presahuje lonovú kosť a zaujíma aj časť brušnej dutiny. Na konci deviateho mesiaca dosahuje až k rebrovým oblúkom. Na základe hormonálneho riadenia sa pri pôrode svalovina maternice sťahuje a podnecuje tak vypudenie plodu do pôrodných ciest.

Maternicový segment

V priebehu tehotenstva sa vedľa tela a hrdla maternice vytvára úsek zvaný dolný maternicový segment. Oddeľuje telo a hrdlo maternice od konca štvrtého mesiaca tehotenstva. Najprv je dolný maternicový segment v podobe úzkeho pruhu, ktorý sa postupne rozširuje až do šírky 8-10 cm. Je tvorený prevažne väzivom a vyvíja sa z dolného úseku krčka tela. Od maternice sa odlišuje tým, že sa pri pôrode nesťahuje ako je to pri krčku tela, ale naopak je rozťahovaný zostupujúcim plodom. Hrdlo maternice sa v priebehu tehotenstva veľmi nemení. Predstavuje uzáver maternicovej dutiny a až do pôrodu zachováva svoj tvar.

Placenta

Ďalší orgán, ktorý sa okrem maternice vyvíja v tehotenstve, je placenta. Iné označenie je lôžko. Placenta je prostredník medzi matkou a plodom. Pupočník, ktorý spája plod s placentou, zaisťuje cestu, ktorou je plod placentou vyživovaný. K plodu je privádzaný kyslík a živiny a sú odvádzané splodiny metabolizmu. V placente sú vytvárané tiež hormóny, ktoré sa uvoľňujú do telového obehu matky a nastavujú tak jej organizmus na riadny rast a vývoj plodu. Placenta sa plne dotvára do konca 12. týždňa tehotenstva. Väčšinou je uložená v hornej časti maternice alebo na jej zadnej stene. Pri pôrode je potom placenta vypudená z tela matky sťahom svaloviny maternice.

Plodová voda

Ďalšou nevyhnutnou zložkou maternice v priebehu tehotenstva je plodová voda. Plodová voda je číra tekutina, ktorá v maternici obklopuje vyvíjajúci sa plod. Jej hlavnou funkciou je predovšetkým ochrana plodu pred otrasmi, nárazmi a vonkajším tlakom do matkinho brucha. Ďalej plodová voda umožňuje pohyb plodu, ktorý matka vníma. Množstvo plodovej vody počas tehotenstva stúpa až k jednému litru. Potom s blížiacim sa pôrodom množstvo klesá a tým klesá aj možnosť pohybu plodu. Pri pôrode plodová voda odteká z matkinho tela von.

V niektorých prípadoch, a to najmä ak je budúca mamička vyššieho veku, je odporúčaný odber plodovej vody. Zo vzorky malého množstva plodovej vody odobratej z maternice sa dajú odhaliť niektoré genetické vady, ktorých riziko výskytu vo vyššom veku rodičky stúpa.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email