Lymfatický systém

8.4.2012 , MUDr. Ján Podhorec

lymfaticky-system.jpg - kopie
lymfaticky-system.jpg - kopie
Lymfatický systém je súbor orgánov, ktorých úlohou je brániť organizmus proti škodlivým vplyvom. Aj lymfatický systém však môže podľahnúť ochoreniu. Choroby lymfatického systému môžu byť veľmi závažné a nemali by byť podceňované.

Lymfatický systém

Lymfatický systém je súbor orgánov, ktorý bráni človeka pred vznikom infekcie. Lymfatický systém je predstavovaný lymfatickými cievami a lymfou, teda miazgou, ktorá je zhromažďovaná v tomto systéme z celého tela a odvádzaná späť do krvi. Miazga je belavá tekutina, ktorá je tvorená bielymi krvinkami, bielkovinami a tukmi. Lymfatický systém je dôležitý pre obrannú reakciu organizmu proti infekčným vplyvom a nádorovým ochoreniam.

Delenie lymfatického systému

Lymfatický systém je delený na tzv. primárne a sekundárne lymfatické orgány. K primárnym lymfatickým orgánom patria kostná dreň a týmus. V týchto orgánoch totiž dochádza k dozrievaniu buniek obranného systému. K sekundárnym lymfatickým orgánom radíme lymfatické uzliny, mandle, slezinu a lymfatické tkanivo, ktorá je v podobe mikroskopických vrstvičiek rozptýlené v stene sliznice čreva alebo kože.

Funkcia lymfatického systému

Lymfatický systém je súčasťou imunitného systému a uplatňuje sa tak pri obranných reakciách organizmu proti cudzorodým látkam. Ako už bolo spomenuté vyššie, dôležitou súčasťou lymfatického systému je kostná dreň a týmus, ďalej lymfatické uzliny, mandle, slezina a vrstvičky lymfatického tkaniva na povrchu slizníc.

  • Kostná dreň je miestom vzniku krviniek, ako bielych, nevyhnutných pre imunitné procesy, tak červených, transportujúcich kyslík po tele. V kostnej dreni vznikajú aj krvné doštičky, ktoré sú nevyhnutné pre zástavu krvácania.
  • Týmus, alebo tzv. detská žľaza, je prítomná iba u detí. S postupom veku dochádza k tzv. involúcii týmusu, teda k premene tohto orgánu na tukové tkanivo. Funkcia týmusu v detstve spočíva v tom, že tu niektoré druhy bielych krviniek získavajú schopnosť obrannej reakcie.
  • Lymfatické uzliny predstavujú drobné rozšírenia lymfatických ciev a ich funkcia spočíva v prečisťovaní miazgy. V lymfatických uzlinách tiež lymfocyty, špeciálne typy bielych krviniek, nadobúdajú schopnosť boja s cudzorodými organizmami a látkami.
  • Mandle predstavujú zhluk lymfatických buniek a vyskytujú sa napríklad na podnebí, vo vstupe do hrdla či pod jazykom. Tvoria akúsi prvú líniu obrany voči najrôznejším cudzím látkam, ktoré majú tendenciu dostať sa do tela ústami a nosom.
  • Slezina je orgán uložený v na ľavej strane pod rebrami. Náplňou jej činnosti je odstraňovanie prestarnutých krviniek, ale aj tu dochádza k dozrievaniu bielych krviniek, ktoré tu opäť získajú vlastnosti nevyhnutné v obrane voči infekciám.
  • Choroboplodné zárodky, dostávajúce sa do organizmu cestou tráviaceho, močového alebo dýchacieho traktu, narážajú na prítomnosť nepatrnej vrstvičky lymfatického tkaniva v slizniciach.

Ochorenie lymfatického systému

Rôznorodosť lymfatického systému sa prejavuje tiež rôznorodosťou chorôb, ktoré ho môžu postihnúť. V prípade prieniku infekcie do organizmu reaguje lymfatický systém svojím zdurením. Typickým príkladom sú mandle, ktoré reagujú na infekciu tak, že sa zapália, zväčšia sa, bolia a bránia prehĺtaniu. Podobne sa zväčšia uzliny na krku, ktoré sú tiež bolestivé. Na druhú stranu uzliny, ktoré sú zväčšené následkom nádorového ochorenia, väčšinou nebolia, sú menej pohyblivé voči spodine a bývajú tvrdé. Lymfatické orgány môžu byť postihnuté metastázami iných nádorov, napríklad nádory mliečnej žľazy či žalúdka, alebo môže nádor vznikať priamo v týchto orgánoch. V takomto prípade hovoríme o lymfómoch. Nádorové ochorenie kostnej drene dáva vznik leukémiám. Taktiež môžu pri postihnutí kostnej drene vznikať niektoré vrodené alebo získané poruchy imunity, ktoré sa prejavujú zvýšenou náchylnosťou k miernym infekciám až k absolútnej neschopnosti vytvárať imunitnú reakciu.

Zlepšenie funkcie lymfatického systému

Funkciu lymfatického systému môžeme sami ovplyvniť množstvom opatrení, kedy hlavnú úlohu hrá zmena jedálnička. Pre lepšiu funkciu lymfatického systému sa odporúča vyhýbať sa väčšiemu množstvu mäsa, predovšetkým červenému, chemicky upraveným potravinám a cukrom a zvýšiť príjem čerstvej zeleniny a ovocia. Blahodarný účinok na lymfatický systém majú takisto lymfatické drenáže, čiže lymfatické masáže. Jedná sa o techniky, pomocou ktorých sa uvádza miazga do pohybu a je urýchlené odvádzanie splodín metabolizmu.

Absencia časti lymfatického systému

Absencia niektorých častí lymfatického systému väčšinou neprináša človeku žiadne komplikácie a ťažkosti. Dôkazom toho je odstraňovanie mandlí a červovitého výbežku slepého čreva. Ani odstránenie týmusu alebo sleziny nemusí nutne znamenať rozvoj ťažkostí, hoci pri odstránení sleziny je zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín a väčšia náchylnosť k infekciám. Lymfatický systém je komplexný a výpadok jedného orgánu môže byť do značnej miery kompenzovaný funkciou iného.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email