Leukoplakia

8.4.2012 , Lucia Hlavatá

leukoplakie.jpg - kopie
leukoplakie.jpg - kopie
Leukoplakia je označenie pre drobné nestierateľné biele povlaky, ktoré sa vyskytujú najčastejšie v dutine ústnej. Vznik leukoplakií je najčastejšie podmienený fajčením. Vyskytujú sa však aj nefajčiarske leukoplakie, ktoré môžu mať za následok vznik rakovinového ložiska. Liečba leukoplakie je väčšinou veľmi jednoduchá, stačí obmedziť fajčenie. V ojedinelých horších prípadoch leukoplakie je však potrebné pristúpiť k liečbe antimykotikami alebo k chirurgickému odstráneniu.

Leukoplakia

Leukoplakia je označenie pre drobné biele nestierateľné povlaky, ktoré sa môžu vyskytovať kdekoľvek na povrchu tela, najčastejšie však na slizniciach, často na jazyku. Leukoplakia je ochorením, ktorému sa hovorí metaplázia. Ide o to, že dôjde k premene patologického tkaniva späť na fyziologické, avšak ide o tkanivo iného typu, než ktoré by tam malo byť. To znamená, že je to zdravé tkanivo, len je na zlom mieste. Častým miestom, kde leukoplakie vznikajú, je sliznica ústnej dutiny, močového mechúra a ženského vonkajšieho genitálu.

Leukoplakia a jej vznik

Leukoplakia vzniká premenou zrelých povrchových buniek kože alebo sliznice, ktoré začnú nadmerne rohovatieť a vytvárajú ostro ohraničené belavé útvary. Pretože tvar a charakter rastu buniek, ale aj mnohé iné ich vlastnosti, sú pozmenené, môže v leukoplakiách dochádzať k tzv. malígnemu zvratu, teda k vzniku rakovinového ložiska, presnejšie a odborne sa jedná o dlaždicobunkový karcinóm.

Orálna leukoplakia

Najviac nápadné sú leukoplakie v dutine ústnej, čiže orálna leukoplakie. Tie podľa pôvodu delíme na fajčiarske a nefajčiarske. Ako už z názvov vyplýva, fajčiarske leukoplakie vznikajú v súvislosti s fajčením cigariet a najviac sú nimi postihnutí muži v strednom a vyššom veku. Naopak nefajčiarske leukoplakie nemajú žiadnu súvislosť s fajčením, napriek tomu v nich paradoxne dochádza k vzniku rakoviny výrazne častejšie. Okrem fajčenia sa medzi príčiny vzniku leukoplakií radí tiež konzumácia tvrdého alkoholu alebo dlhotrvajúce neliečené infekcie, a to predovšetkým kvasinkové. Ďalšou príčinou je potom príčina mechanická, a to opakované dráždenie sliznice zle tvarovanými zubnými náhradami alebo strojčekom. Zvláštnym typom leukoplakie je takzvaná,, vlasatá leukoplakia ", ktorá vzniká u pacientov trpiacich HIV infekciou alebo EB vírusom čiže jednou z foriem mononukleózy. Pri tejto vlasatej leukoplakii sú viditeľné zmeny a biele povlaky na hranách jazyka v jeho prvých dvoch tretinách. Tieto biele povlaky potom môžu postihnúť aj sliznicu tváre a podnebia.

Príznaky leukoplakie

Ochorenie nazývané leukoplakia sa prejavuje belavými povlakmi na slizniciach. Tieto povlaky sú ostro ohraničené, a teda dobre viditeľné. Leukoplakia je viditeľná nielen v dutine ústnej, ale aj na iných slizniciach, a to na slizniciach ženského vonkajšieho genitálu či vnútri na sliznici močového mechúra. Pri leukoplakii pozorujeme tiež zvýšené až nadmerné rohovatenie kože.

Komplikácie leukoplakie

Ku komplikáciám leukoplakie príliš často nedochádza. Môžu však nastať v prípadoch, kedy je indikovaný chirurgický zásah, čím dochádza k porušeniu bariéry a riziku vzniku pooperačných komplikácií. Tými je napríklad vznik zápalu, či ohrozenia pacienta infekciou.

Liečba leukoplakie

Leukoplakie môžu prebývať pomerne dlhú dobu na tele pacienta, bez toho, aby boli nájdené. Často totiž pacientovi nespôsobujú žiadne ťažkosti a sú nájdené len v prípade, keď sú lokalizované na viditeľnom mieste. Inokedy môžu byť vyvýšené a s drobnými prasklinami na povrchu, takže ich pacient objaví pri jedle alebo pri hovorení. Potom je na mieste navštíviť lekára a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Ak je leukoplakia drobná, nekomplikovaná, a nepôsobí žiadne väčšie problémy, postačí vynechať na určitú dobu fajčenie cigariet a leukoplakia sama zmizne. Niekedy je však nutné pristúpiť k liečbe, aby nedošlo ku komplikáciám, akými je krvácanie, zanesenie infekcie alebo dokonca už spomínaná rakovina. Pri podozrení na kvasinkovú infekciu sa podávajú tzv. antimykotiká, niekedy možno využiť kryoterapiu, teda liečbu veľmi nízkou teplotou. Iba v mimoriadne závažných prípadoch a pri rozsiahlom poškodení sliznice, sa vykonáva chirurgické odstránenie leukoplakia a náhrada vyňatého tkaniva zdravým.

Aká je prevencia leukoplakie

Prevencia opäť hrá kľúčovú úlohu. Ak sa chceme vyhnúť vzniku leukoplakií, stačí dodržiavať niekoľko základných preventívnych pravidiel. Veľmi dôležitá je každodenná starostlivosť o chrup a v spolupráci s lekárom tiež starostlivosť o zubné náhrady. Ďalej sa odporúča nefajčiť a obmedziť konzumáciu destilátov, tie totiž majú preukázateľný vplyv na sliznicu dutiny ústnej a sú najčastejšou príčinou vzniku leukoplakií a z nich vychádzajúcej rakoviny. Leukoplakie môžu byť nepríjemným ochorením, predovšetkým z dôvodu nepekne povlečeného jazyka, ktorý je zrejmý počas reči a značne tak môže človeka trpiaceho týmto ochorením v sociálnom živote obmedzovať. Avšak platí, že leukoplakia je ochorenie, ktoré je dobre liečiteľné, pokiaľ je však pacient disciplinovaný a správne dodržiava zásady prevencie a lekárom stanovený liečebný plán.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email