Lepra

26.4.2012 , Kateřina Januzsová

lepra.jpg - kopie
lepra.jpg - kopie
Lepra čiže malomocenstvo je choroba, ktorá je spôsobená baktériou Mycobacterium leprae. Lepra napadá periférne nervy, kde sa následne stretáva s imunitným systémom. Lepra sa vyskytuje v dvoch formách, a to vo forme tuberkuloidnej a forme lepromatóznej. Lepra môže spôsobiť až stratu častí tkaniva, napríklad časť končatiny.

Lepra

Lepra čiže slovensky malomocenstvo je ochorenie, ktoré je známe  od staroveku. Vďaka tomu, ako sa lepra prejavuje, boli chorí ľudia prenasledovaní a vyradení zo spoločnosti pre svoj vzhľad. Pôvodca bol objavený v roku 1873 nórskym lekárom Hansenom, vďaka čomu sa lepre hovorí tiež Hansenová choroba.

Lepra a jej vznik

Malomocenstvo je choroba spôsobená baktériou Mycobacterium leprae (mykobakterium lepre). Je to baktéria veľmi zvláštna. Množí sa veľmi pomaly a ako jediná baktéria napáda nervy na periférii čiže na okrajových častiach tela. Prenos sa deje najčastejšie nosovým sekrétom z chorého na človeka, ktorý je s ním v úzkom kontakte, môže sa však preniesť aj poranením. Baktérie sa dostávajú do okrajových častí tela a to z toho dôvodu, že nemajú rady teplo vnútra ľudského tela (37 °C), ale vyžívajú si v teplotách okolo 30 °C, čo je na končatinách a tvári bežná teplota. Nervové bunky majú okolo svojich vodivých výbežkov, ktorými si odovzdávajú informácie tzv. bunky Schwannove.  to bunky ochranné, ktoré tiež zvyšujú rýchlosť vedenia informácií. Mycobacterium leprae sa priblíži k týmto bunkám, ale keďže nie je schopné ich priamo zničiť, donúti ich, aby znížili svoju vyspelosť, donúti ich premeniť sa na jednoduchšie bunky. Tým sa naruší ochranná vrstva okolo nervov a ich vodivé vlákna sa poškodia. Ďalší priebeh závisí od geneticky daných schopností obranného systému a lepra sa podľa toho delí na dva typy.

Lepra a jej typy

Lepra tuberkuloidná - tuberkulum je latinský výraz pre hrbolček. Je to forma, ktorá je podmienená dobrou imunitou sprostredkovanou lymfocytmi (bielymi krvinkami). Postihnuté nervové vlákno je obalené za účasti lymfocytov, baktérie sú zničené a chorý sa môže sám vyliečiť. V podkoží v mieste postihnutých nervov  hmatateľné maličké hrbolčeky obalené zvyšky nervových vlákien postihnutých nervov.
Lepra lepromatózna - ak však obranyschopnosť sprostredkovaná lymfocytmi nie je dobrábaktérie prenikajú do ďalších tkanív (opäť v okrajových častiach tela), prenášajú sa na iné miesta, hrbolčeky z postihnutých nervov splývajú vo veľké hrboly, a zvlášť na tvári sa vyvíja typický obraz tzv. levej tváre (facies Leontina) - mizne obočie, prepadá sa nos, sú postihnuté viečka, čo vedie k slepote, na končatinách sú postihnuté prsty, čo vedie k ich strate, kedy chorým často zostávajú len pahýle.

K liečbe lepry sa používajú špeciálne látky, ktoré sa však v krajinách, ktoré sú týmto ochorením stále postihované, k chorým často nedostanú.

Lepra a rizikové faktory

Rizikovým faktorom je predovšetkým úzky kontakt s chorým, ktorý baktérie vylučuje v nosovom sekréte. Lepra sa v Českej republike prakticky nevyskytuje, možno sa s ňou stretnúť v Indii a okolitých krajinách, v Afrike a Južnej Amerike. Je preto potrebné v týchto krajinách neprísť do kontaktu s chorými.

Ak idete do vyššie zmienených krajín, informujte sa prosím u svojho lekára o možnostiach ochrany nielen pred týmto ochorením, ale aj ďalším, s ktorými sa máte oveľa väčšiu šancu na svojich cestách stretnúť.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email