Ľahká mozgová dysfunkcia

23.4.2012 , Jiří Dyntr

lehka-mozkova-dysfunkce-2.jpg - kopie
lehka-mozkova-dysfunkce-2.jpg - kopie
Ľahká mozgová dysfunkcia je súhrnný názov pre rad príznakov vyskytujúcich sa u detí pri poruche vývoja nervového systému. Ľahká mozgová dysfunkcia vzniká ako na dedičnom podklade, tak môže byť ovplyvnená látkami (alkohol, drogy) pri vývoji plodu v tele matky. Medzi najčastejšie príznaky patrí nepozornosť, dysgrafia, hyperaktivita a ďalšie drobné dysfunkcie ovplyvňujúce bežný život dieťaťa.

Ľahká mozgová dysfunkcia

Ľahká mozgová dysfunkcia je súhrnný názov pre celý rad príznakov vyskytujúcich sa u niektorých detí s poruchou vývoja nervového systému. Častejšie je zasiahnutá psychika a správanie detí, menej často potom ich pohybové funkcie. Vhodnou výchovou a ďalšími jednoduchými postupmi je možné niektoré prejavy tohto ochorenia výrazne utlmiť, niektoré v priebehu niekoľkých rokov zmiznú samy.

Ľahká mozgová dysfunkcia a jej príznaky

Prvým významným príznakompodľa ktorého možno usudzovať na ľahkú mozgovú dysfunkciuje porucha pozornosti. Deti sú nepokojné a je pre ne veľmi ťažké sa dlhodobo koncentrovať na jednu vecčo im neskôr prináša veľa problémov v škole a v zamestnaníČasto robia chyby z nepozornosti a ich práca je chaotická a nedostatočne premyslenáĎalej je typická zbrklosť, neprítomnosť organizačných schopnostízlá pracovná morálka a pri rozhovore časté odbiehanie od témyU niektorých detí sa rozvíjajú tiež poruchy správanianapr. výrazná impulzívnosťnetrpezlivosť neposednosť hyperaktívne, stále sa vrtia na stoličkepoposedávajú a bez prestávky hovoria a vyhľadávajú rôzne činnostiOkrem problémov so správaním majú detskí pacienti tiež výrazné problémy s učením, ich inteligencia je pritom normálna, niekedy aj vyššie ako u ostatných detíMedzi najčastejšie problémy patrí neschopnosť čítať a tvoriť z písmen vety (dyslexia), porucha písania (dysgrafia), časté chyby v pravopise (dysortografiaa poruchy matematických funkcií (dyskalkúlia). Okrem toho sa niekedy vyskytuje aj oneskorenie rozvoja reči oproti vrstovníkom alebo je reč nesúvislá, deti zadrhávajú a majú problémy pri vyslovovaní niektorých slov. V niektorých prípadoch trpia tiež poruchami psychikyčastejšie ako u iných detí sa u nich vyskytujú úzkostné stavy alebo depresie.

Ľahká mozgová dysfunkcia, jej príčiny a prevencia

Pri hľadaní príčiny ľahkej mozgovej dysfunkcie bola vypozorovaná dedičná dispozícia, kvôli ktorej sa môže táto porucha vyskytnúť v jednej rodine i u niekoľkých jej členov. Ďalej sa uplatňujú najrôznejšie faktory, ktoré ovplyvňujú matku a vyvíjajúce sa dieťa v období tehotenstva, ako napr. vírusové infekcie, úrazy, psychický stres, fajčenie a alkohol. Okrem toho môžu byť hlavnou príčinou aj pôrodné komplikácie a faktory ovplyvňujúce dieťa bezprostredne po pôrode, najčastejšie vysoké horúčky, infekcie alebo úrazy. Všetky tieto vplyvy vedú k drobným zmenám vo funkcii mozgu, ktoré však môžu mať veľmi rozsiahle následky. Mozgom pacientov s ľahkou mozgovou dysfunkciou preteká menej krvi, než je tomu u zdravých ľudí a kvôli nedostatku kyslíka v mozgovom tkanive je ovplyvnená elektrická aktivita nervových buniek. Zmena ich normálnej funkcie je potom hlavnou príčinou všetkých príznakov tejto poruchy. Ako prevenciu vzniku ľahkej mozgovej dysfunkcie je možné využiť rôzne metódy tzv. prenatálneho učenia, ktoré využíva zvukovú komunikáciu s nenarodeným dieťaťom. Tým je zaistená včasná aktivácia mozgových centier a deti po narodení nemajú obvykle väčšie problémy pri rozvoji reči a chôdze. Ak sa aj napriek použitiu týchto techník ochorenie vyskytne, ponúka sa niekoľko metód, ktorými možno niektoré príznaky významne utlmiť. Okrem používania liekov, rehabilitácie a zvýšeného dohľadu počas učenia často zaberá aj liečba jednotlivých porúch učenia a psychologická liečba. S pomocou logopéda a ďalších odborníkov sa tiež často podarí vyriešiť problémy s rozprávaním, a často sa tak podarí zaradiť deti do bežného kolektívu bez akýchkoľvek obmedzení.

Ľahká mozgová dysfunkcia a život s ňou

Aj keď ľahká mozgová dysfunkcia spôsobuje deťom aj ich rodičom mnohé problémy, nie je to choroba smrteľná ani inak nebezpečná. Deti sú často napomínané za svoje správanie, ale je treba mať na pamäti, že táto porucha vzniká v skorých fázach vývoja mozgu a nemôže za neho malý pacient, jeho rodičia ani zanedbanie lekárskej starostlivosti. Lekári spoločne s rodinnými príslušníkmi však môžu nielen dodržiavaním liečby, ale hlavne svojim ústretovým a tolerantným prístupom k deťom ich stav výrazne zlepšiť.

 

 
 

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email