Krvná plazma

7.4.2012 , Kamila Burdová

krevna-plasma.jpg - kopie
krevna-plasma.jpg - kopie
Krvná plazma je tekutou zložkou krvi. Hlavnou úlohou krvnej plazmy je transport buniek, teda krviniek a ďalších látok organizmom. Plazma obsahuje látky, ktoré umožňujú udržiavať stálosť vnútorného prostredia organizmu. Plazma tak zaisťuje nemenné pH, osmolaritu a ďalšie dôležité parametre.

Krvná plazma

Krvná plazma je tekutá zložka krvi. Krv je tvorená z 1% krvnými bunkami, teda červenými krvinkami, bielymi krvinkami a krvnými doštičkami. Zvyšok je tvorený tekutou zložkou krvi, teda krvnou plazmou. Krvná plazma má prirodzene žltú farbu a tvorí ju predovšetkým voda, v ktorej sa pohybujú krvnej bielkoviny, anorganické soli, cukor, aminokyseliny, tuky, vitamíny, hormóny alebo odpadové látky. Plazma transportuje rozpustené látky medzi orgány a tkanivá, prináša im živiny a odvádza splodiny po látkovej premene. Okrem toho sa zúčastňuje krvného zrážania, imunitných reakcií, hospodárenia tela s vodou a celkovo na udržiavaní stáleho prostredia v tele. Plazma bez bielkovín krvného zrážania sa nazýva sérum. Objem plazmy tvorí približne 5% telesnej hmotnosti. Krvná plazma sa neustále obmieňa a vymieňa si s bunkami molekuly aj vodu.

Funkcia krvnej plazmy

Krvná plazma je tekutá zložka v krvi, ktorá zabezpečuje transport mnohých dôležitých látok po celom tele. Okrem toho má krvná plazma aj množstvo ďalších životne dôležitých funkcií, ako je udržiavanie stálosti vnútorného prostredia, udržiavanie krvného objemu a tak aj celkového objemu vody v tele a v neposlednom rade sa zúčastňuje aj procese zrážania krvi.

Krvná plazma a udržovanie homeostázy

Krvná plazma transportuje látky pri vstrebávaní živín z potravy z čriev na spracovanie do pečene a zaisťuje rozvoz všetkým ďalším bunkám v tele. Transportujú sa tiež vitamíny, minerály, hormóny alebo lieky. Molekuly nerozpustné vo vode sa prevážajú naviazané na krvných bielkovinách, najmä na albumíne. Nesmierne dôležitú funkciu má krvná plazma pri udržiavaní stáleho vnútorného prostredia, odborne homeostázy, aby nedochádzalo k nerovnováhe medzi kyslými a zásaditými látkami v krvi. Ak sa vnútorné prostredie výraznejšie vychýli, dôjde k destabilizácii celého tela, pretože v takýchto podmienkach nemôžu bunky správne pracovať. Preto sa telo snaží tomuto stavu predísť a tlmí výkyvy nárazníkovým systémom v plazme, ktorý udržuje rovnováhu medzi kyslými a zásaditými produktmi. Patria k nemu krvné bielkoviny, zlúčeniny uhlíka tzv. hydrogénuhličitany, hemoglobín a fosfáty.

Krvná plazma a jej objem

Ďalšie významnú úlohu hrá krvná plazma, respektíve rozpustené látky v nej, pri udržiavaní objemu krvi a objemu vody v tele. Objem vody v tele riadia obličky. Podľa koncentrácie sodíka v plazme spoznajú či je nutné zvýšiť vylučovanie vody z tela, alebo podporiť jej zadržiavanie. Celkový objem vody v tele sa rozdeľuje medzi cievy, bunky a medzibunkový priestor. Všetky tri priestory obsahujú rozpustené látky a podľa ich koncentrácie medzi nimi prestupuje voda, pretože má tendenciu neustále zřeďovat viac koncentrované prostredie. Dôležitý je vyrovnaný stav medzi bunkami a mimobunkovým priestorom, ktorý tvorí predovšetkým voda v cievach. Ak je táto rovnováha porušená, voda sa viac premiestňuje z buniek alebo do buniek a tým ich poškodzuje. Stav môže končiť až poškodením mozgu a smrťou. Preto je hospodárenie s vodou v tele a udržiavanie správneho objemu na správnych miestach tak zásadné.

Krvná plazma a zrážanie krvi

V krvnej plazme sa vyskytujú faktory krvného zrážania. Sú to látky vznikajúce predovšetkým v pečeni a vyplavujú sa do krvi v neaktívnej podobe. Aktivujú sa až pri samotnom procese zrážania krvi. Bez faktorov zrážania by nebolo zastavenie krvácania úspešné a dochádzalo by k vážnemu krvácaniu aj bez zjavnej príčiny. Bielkoviny krvnej plazmy sa ďalej podieľajú na obranných operáciách imunitného systému a ochrane proti infekciám.

Vyšetrenie krvnej plazmy

Krvná plazma je veľmi dôležitá tekutina, ktorá spolu s krvnými bunkami tvorí krv. Krvnú plazmu môžeme vyšetriť pri krvných odberoch. Hodnotí sa jednak množstvo krviniek, jednak aj zloženie plazmy. Dôležité je množstvo rozpustených látok, množstvo krvných bielkovín a odpadových produktov, hladiny hormónov a minerálov. Zloženie plazmy totiž odráža správnu alebo zlú funkciu mnohých orgánov a rozbor pomáha odhaliť chorobné stavy.

Darcovstvo krvnej plazmy

Krvnú plazmu je tiež možné odobrať od dobrovoľných darcov a podať ju pacientom vo veľmi závažnom zdravotnom stave, kedy úplne chýbajú faktory krvného zrážania. Krvná plazma sa tiež používa na výrobu mnohých liekov. Krvnú plazmu nemožno umelo vyrobiť. Preto ak uvažujete o darcovstve krvnej plazmy alebo plnej krvi, neváhajte a navštívte najbližšiu transfúznu stanicu, kde vám podajú podrobné informácie.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email