Krv

7.4.2012 , Ondřej Volný

krev.jpg - kopie
krev.jpg - kopie
Krv je dôležitou zložkou tela človeka. Krv má za úlohu obsluhovať všetky bunky v našom tele a privádzať k ním kyslík a živiny. Zároveň musí krv od buniek odvádzať odpadové splodiny metabolizmu. Krv sa skladá z krvnej plazmy a z buniek - červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek.

Krv

Krv je životodarná tekutina červenej farby, ktorá je pumpovaná do tela srdcom. Prúdi v zložitom systéme ciev a plní celý rad nevyhnutných funkcií. Objem krvi je u dospelého človeka priemerne 3,6 l už žien a 4,5 l u mužov. Krv je nevyhnutnou súčasťou ľudského tela, ktorá ma mnoho nezameniteľných funkcií.

Funkcia krvi

Krv je nepriehľadná, viskózna kvapalina, ktorá plní niekoľko životne dôležitých funkcií. Tými sú predovšetkým:

  • prenos dýchacích plynov – kyslíku O2 z pľúc ku bunkám a oxidu uhličitého CO2, ktorý je odpadovým produktom, do pľúc, ktorými je vydýchaný
  • prenos živín, teda cukrov, tukov, bielkovín, vitamínov a solí pre všetky bunky tela
  • odplavuje odpadové produkty metabolizmu, ktoré odnáša do pľúc, pečene a obličiek a tie ich odstránia z tela močom, žlčou a vydychovaním vzduchu
  • hrá dôležitú úlohu v riadení telesnej teploty
  • prenáša signálne molekuly medzi bunkami
  • udržuje stále vnútorné prostredie
  • podieľa sa na obrane tela pred cudzorodými a škodlivými látkami

Zloženie krvi

Krv je tvorená dvomi základnými zložkami, tekutou krvnou plazmou a pevnou zložkou, krvnými bunkami. V krvnej plazme sú rozpustené živiny, odpadové produkty, vitamíny, dýchacie plyny, soli, bielkoviny a veľa signálnych látok, ako sú hormóny. Bielkoviny krvnej plazmy hrajú dôležitú úlohu v udržovaní tzv. onkotického tlaku, predovšetkým albumín. Tento tlak udržuje vodu v cievach a bráni jej úniku. Pri poklese krvnej bielkoviny sa objavujú opuchy, typicky okolo členkov. Môže však dôjsť k závažnejším komplikáciám, ako je opuch pľúc alebo iných orgánov. Iné bielkoviny sa v spolupráci s doštičkami podieľajú na zrážaní krvi a zástave krvácania. Ďalšie slúžia ako prenášači mnohých dôležitých látok, teda hormónov, vitamínov, liečiv alebo látok toxických. Iné bielkoviny ničia baktérie, vírusy, huby a parazity. Jedná sa o protilátky, tzv. imunoglobulíny, produkované aktivovanými B lymfocytami.

Krvné bunky

Krvní bunky predstavujú červené, biele krvinky a krvní doštičky. Tie sú rozprestreté v krvnej plazme a zastávajú mnoho rôznych funkcií.

Červené krvinky

Medzi bunkami dominujú červené krvinky, teda erytrocyty. Ich počet sa pohybuje medzi 4,2 až 5,9 miliónmi v jednom mikrolitri krvi. Dĺžka života červenej krvinky sa pohybuje okolo 120 dní. Červené krvinky zodpovedajú za červenú farbu krvi. Ta je daná obsahom krvného farbiva hemoglobínu, ktoré viaže v pľúcach kyslík a predáva ho bunkám celého tela. Krv bohatá na kyslík, ktorá prúdi zo srdce do tela, je sýto červená. Naopak krv vracajúca sa späť do pravých oddielov srdca a odtiaľ do pľúc, je sfarbená tmavo červeno.

Biele krvinky

Ďalšími bunkami krvi sú biele krvinky, leukocyty. Tieto bunky sú nevyhnutné v boji proti infekciám, rakovinovým bunkám a uplatňujú sa tiež pri alergiách. Celkový počet bielych krviniek v zdravom tele sa pohybuje medzi 4 až 9 tisícmi na mikroliter krvi. Niektoré z nich, B-lymfocyty, produkujú protilátky, teda imunoglobulíny. Iné zabíjajú bunky priamo, tzv. T lymfocyty. Makrofágy a granulocyty pohlcujú všetky cudzorodé častice, ktoré ihneď rovnako deštruujú. Počet bielych krviniek kolíše v priebehu života. Vyšší je v detstve a v dospelosti naopak klesá. Počet nefunkčných bielych krviniek sa mnohonásobne zvyšuje alebo naopak klesá pri ochoreniach kostnej drene, tzv. leukémiách.

Krvné doštičky

Krvné doštičky, alebo trombocyty, sú nevyhnutnou súšasťou krvi, ktorých úlohou je zástava krvácania po poranení cievy. Počet krvných doštičiek sa pohybuje medzi 180 až 400 tisícmi v jednom mikrolitri krvi. Vyšší počet doštičiek so sebou nesie riziko zrážania doštičiek v krvnom obehu. Vznikajú tzv. tromby, ktoré môže upchávať životne dôležité cievy. Krv takto upchanou cievou nepretečie. Tam, kde sa krv nedostane, bunky umierajú. Príkladom môže byť cievna mozgová príhoda alebo infarkt myokardu.

Tvorba krvi

Červené, biele krvinky a doštičky sú tvorené v kostnej dreni. Červené krvinky sú uvoľňované do krvi hneď a ich úlohou je po nasledujúce 3 až 4 mesiace roznášať po tele kyslík. Hormón, ktorý ovplyvňuje tvorbu červených krviniek sa nazýva erytropoetín. Je tvorený v obličkách ako odpoveď na nedostatok kyslíku v obličkových bunkách. Biele krvinky pred tým, než sú uvoľnené do boja, musia prejsť výchovou a výcvikom, aby napadali iba to, čo do tela nepatrí a nie bunky vlastného tela. T lymfocyty sú vychovávané v thymuse, teda detskej žľaze. B lymfocyty sú školené priamo v kostnej dreni. Krvné doštičky sú uvoľňované priamo do krvi a zaisťujú zrážanie krvi.

Krvné skupiny

Krvné skupiny sú dedičné. Na povrchu červených krviniek sú prítomné tzv. antigény, teda bielkoviny, ktoré sú schopné reagovať na prítomnosť protilátky. Pri tejto reakcii dochádza ku zhlukovaniu červených krviniek, k ich rozpadu a uvoľneniu hemoglobínu, teda červeného krvného farbiva, do krvnej plazmy. Podľa typu antigénov rozlišujeme krvnú skupinu A, B, AB a 0.

Ochorenia krvi

Krv, tak ako aj iné orgány tela, môžu podliehať rôznym ochoreniam. Tie postihujú predovšetkým krvné bunky, vznikajú ale aj v dôsledku nedostatku niektorých zložiek krvnej plazmy.

Najčastejším ochorením červených krviniek je anémia, teda chudokrvnosť. Anémia vzniká v dôsledku zníženého množstva hemoglobínu a teda aj červených krviniek. K tomu dochádza pri ich nedostatočnej tvorbe v kostnej dreni, k čomu dochádza pri nedostatku železa, vitamínu B6, B12 v krvi. Anémia však môže vznikať aj v dôsledku zvýšeného odbúravania červených krviniek a hovoríme potom o hemolytickej anémii. Toto ochorenie sa prejavuje bledosťou, únavou, zníženou výkonnosťou, závratmi, poruchami sústredenia, úbytkom na váhe, či dýchavičnosťou. Liečba anémie sa zameriava predovšetkým na príčinu ochorenia.

S bielymi krvinkami je úzko spätých niekoľko ochorení, ktoré sa môžu prejaviť zmenou ich počtu. Hovoríme potom o leukocytopénii, kedy je ich počet znížený, čo môže byť dané pôsobením niektorých liekov, či ožarovaním. V takom prípade sú chorí omnoho náchylnejší k infekčným ochoreniam, ktoré u nich prebiehajú veľmi búrlivo. Naopak leukocytóza znamená zvýšený počet bielych krviniek a objavuje sa pri niektorých infekciách, nádoroch, zápaloch, či nádorových ochoreniach.

Častým ochorením krvných doštičiek je trombocytopénia, teda ich znížené množstvo. To vzniká pri nedostatočnej tvorbe v kostnej dreni, napríklad pri aplastickej anémii, či pri ich zvýšenej deštrukcii. Rovnako je tento stav spôsobovaný vírusovým ochorením, nádorom, metabolickou poruchou, či prítomnosťou protilátok proti doštičkám. To sa prejaví prítomnosťou drobných kožných petechií a väčších modrín, krvácaním z úst, nosu, či dutiny ústnej. Pri ťažších stavoch vzniká krvácanie v tráviacich a močových cestách.
Hemofília je dedičné ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku nedostatku koagulačného faktoru v krvi. Dôsledkom je nedostatočné zrážanie krvi, čo sa navonok prejaví chorobnou krvácavosťou, v zmysle krvných výronov do svalov, či kĺbov a obmedzenou schopnosťou zastaviť krvácanie.

Záverom...

Krv je nezameniteľnou súčasťou ľudského života, pretože zabezpečuje funkcie, ktoré žiadne iné tkanivo, ani orgán, nie je schopné zaistiť. Krv je schopná nám rovnako dať veľa informácií o funkciách všetkých orgánov a upozorniť nás tak na prípadné prebiehajúce ochorenie.

Diskuze:

Williamslist: Trying To Find The Best Diet Pill?

Trying to find the best diet pill may seem like an impossible task, especially with the multitude of diet pills available for purchase. Many people purchase a diet pill only to find out that the pill makes them feel jittery, nervous, or often has no effect at all.

Diet pills frequently contain the same or similar combination of ingredients and rarely contain anything new, innovative, or undiscovered to the supplement / weight loss industry. So, how can you find the best diet pill when most diet pills are made with similar ingredients?

One of the most common problems associated with taking diet pills is that the person taking the diet pill is uneducated about the dosage, effects, and promises offered as they relate to each diet pill. The research at website finds that there are three factors that should be taken into consideration when deciding to take a diet pill.

Dosage:
It is important to take the pill exactly as recommended on the product label. Some people choose to increase the dosage thinking that the product will work faster or better. This is not the case, and many people become sick in response to the large dose. Reviewers at website often suggest that the recommended dosage be cut in half to give the body time to adjust to the stimulant in the diet pill. After the body has adjusted, it is fine to begin taking the regular dosage as recommended on the product label.

Effects:
The effects listed on the product label are there because these are the effects that the product has had on 'some' of the test group. Some of the diet pill testers may be fine taking the product, while others may have adverse effects. The diet pill companies print this information to educate the buyer as well as to protect themselves from lawsuits. The consumer needs to read the label and educate themselves before taking the product. Many people who are sensitive to caffeine are surprised when the diet pill makes them feel nervous or nauseous, but this information is likely printed on the product, so with a little research these affects can be avoided.

Promises:
If you read the fine print on product claims for diet pills and other weight loss supplements, you will see 'results not typical' printed very small somewhere where you are not expected to look. The diet pills advertised on television are responsible for some of the most outlandish claims. The results claimed in these advertisements are often unattainable within the given amount of time outlined in the ad. Don't expect to see results in two weeks like a lot of ads claim.

Wouldn't it be great if you could read reviews for diet pills from actual users of each diet pill? Diet Pill Reviews website has taken the trouble out of searching for the best diet pill. You can read reviews of over 150 of the most popular diet pills available.

Copyright 2006, Diet Pill Reviews <a href=https://www.viagrapascherfr.com/>viagra pas cher</a>

11. októbra 2017 3:23

CharlesBed: Doctors have many challenges to face as they are perennially surrounded by patients, diseases, hospital duties and over-extended or odd shift timings. Universally, doctor is considered to be a noble profession and respectable one at that, but a doctor also has to work under immense pressures, emotional strains and other physical challenges.


A regular physician like most of us at some point face will have to deal with personal situations such as important family affairs, family holidays, sickness or pregnancy that may force them to abandon medical duties. At the same time, a hospital or a healthcare facility is also constantly faced with emergency situations that demand all hands on deck round-the-clock. Therefore, every hospital, clinic or nursing home is compelled to hire locum tenens or substitute doctor in order to keep the staffing under control at all times.


In fact, locum doctors are the most valuable asset for the medical community because they provide quality medical care and act as a helping-hand in emergency situations when the medical facilities need them the most.

Unlike regular or permanent doctors, locum doctor jobs are also ideal career options for medical interns and graduates because they offer a wide array of medical exposure in varied medical specialties, work cultures and healthcare systems. Locum jobs are challenging and flexible, thus an increasing number of medical professionals have benefitted from these jobs, so whether one is looking for a family physicians position or in a hospital or in a clinic, locum jobs for doctors are available at all levels and in different healthcare systems.


In addition, being a locum doctor gives a medical professional the control over their working hours, location of work and choice of area of specialisation. Technically, locum positions are not restricted to general physicians but they are also extended to other fields of medical specialisations such as cardiology, neurology and many more.

Travelling can be an integral part of locum jobs, and these distinctive features are a boon for many dedicated medical professionals who are eager to expand their medical careers with loads of multi-cultural medical experiences. The fact that locum agencies in the UK recruit tens of thousands of locums from across the globe in various NHS hospitals, private clinics, nursing homes and other public hospitals speaks volume of the popularity of locum jobs.


Locating or getting a locum tenens job is a simple task as long as you are registered with one of the many reputable locum agencies. These agencies act as the middle man between locum tenens and medical facilities, and they also look after all the details pertaining to travel for locum tenens, accommodation and the nature of locum work.

Thus, maintaining a healthy locum doctor-agency relationship benefits both the parties, and it also increases the probability of getting recommendable employment opportunities and businesses or vice-versa.

9. októbra 2017 17:20

CharlesBed: <a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Click here!..</a>

24. septembra 2017 6:18

Emin: Mnc49b se osvc49bc48dilo, dc3a1t si virtuc3a1lnc49b jc3addlo na kterc3a9 mc3a1m prc3a1vc49b chuc5a5.Napc599.c2a0 mc3a1m chuc5a5 na pizzu ( ve 14 hodin), ale c599eknu si, tec48f ne ac5be pozdc49bji. Chutc49b se uklidnc3ad a poc48dkajc3ad Vec48der v pelotsi pc599ed usnutc3adm, jdu do polednc3ad pizzy. Pc599edstavc3adm si velmi plasticky a rec3a1lnc49b takovou pizzu, na kterou mc3a1m chuc5a5. Cc3adtc3adm, c5bee je horkc3a1, jak vonc3ad, jak vypadc3a1. Kousnu do nc3ad a kouc5a1u (to je velmi dc5aflec5beitc3a9, ucc3adtc3adte tc3adm chuc5a5 v puse). Mc5afc5beete jc3ad snc3adst kolik chcete. Tc599eba si dejte tc599i velkc3a9 pizzy za sebou a kac5bedou jinou. Stac48dc3ad do kac5bedc3a9 3x kousnout a pak jc3adt na jinou. Za chvilku budete cc3adtit, c5bee jste najedenc3ad a c5bee uc5be nemc3a1te chuc5a5. Druhc3bd den, (to vc3a1m zaruc48duju ), kdyby vc3a1s nc49bkdo zval na pizzu, tak nebudete mc3adt chuc5a5, protoc5bee jste vc48dera mc49bli tc599i!!! A takhle se to dc3a1 dc49blat s kac5bedc3bdm jc3addlem. Nc49bkdy ho budete jc3adst tc599eba tc3bdden, dokud nebudete pc599ejedeni a pc599estane bc3bdt pro vc3a1s zajc3admavc3a9.Je to nejlevnc49bjc5a1c3ad a spolehlivc3bd trik, jak uspokojit chutc49b a pc599itom zc5afstat na syrovc3a9 stravc49b v tc49bc5bekc3bdch chvc3adlc3adch . Krom toho nemusc3adte mc3adt nc3a1dobc3ad a chodit nakupovatc2a0 a nepc599iberete .c2a0 http://yhomxurj.com [url=http://ufkhfn.com]ufkhfn[/url] [link=http://jkqacmfi.com]jkqacmfi[/link]

2. marca 2016 19:56

Gregory: Katrin,to co pc3adc5a1ete je velmi zajc3admavc3a9.Nac5a1e chutc49b a zc3a1vislosti, nemusejc3ad bc3bdt ac5be takc2a0nac5a1e.Bohuc5beel jenom MY s tc3adm mc5afc5beeme nc49bco udc49blat.c2a0 A ten<a href="http://xzqfxb.com"> poecrs</a> mc5afc5bee bc3bdt i troc5a1ku delc5a1c3ad, nec5be c48dlovc49bk oc48dekc3a1vc3a1.Jericho Sunfaire (Breatharic3a1n) popisuje, jak nc49bkolik let osciloval mezi frutaric3a1nstvc3adm ac2a0obc48dasnou c5beravostc3adc2a0normc3a1lnc3adho jc3addla.Sc3a1m o tom mluvil dost tc49bc5bece, jelikoc5be jsou to vc49bci, kterc3a9 rozumovc49b vc3adme, kterc3a9 chceme moc zmc49bnit, ale jako kdyc5be nc49bco jinc3a9ho obc48das pc599evezme nac5a1c3ad vc5afli.On to sc3a1m popisuje, c5bee to ve skutec48dnosti ani s vc5aflc3adc2a0 nemc3a1 co dc49blat, jak moc je to silnc3a9.V rozhovoru c599c3adkc3a1, c5bee tc599eba ve dvc49b hodiny rc3a1no bc49bc5beel pro smac5beenc3a9 hranolky.Ve skutec48dnosti to dc49blal v noci, jakoby se sc3a1m pc599ed sebou ukrc3bdval.Parazitc3a9 ve stolici:Ono je to mnohem sloc5beitc49bjc5a1c3ad, ne vc5a1ichni parazitc3a9 prochc3a1zc3ad stolicc3ad.Nc49bktec599c3ad c2a0c2a0jsou pc599c3admo v orgc3a1nech nebo ve svalech a jejich vajc3adc48dka uc5be ani nemusejc3ad prochc3a1zet zac5bec3advacc3adm traktem.Napc599. c5a1krkavkyTy jsou v prvnc3adm stc3a1diu ve stolici vidc49bt, ale kdyc5be se nic nelc3a9c48dc3ad, nebo lc3a9c48dba nenc3ad dostatec48dnc3a1, pak pc599echc3a1zejc3ad do chronickc3a9ho stc3a1dia tc3adm, c5bee zalezou do orgc3a1nc5af jako srdce, jc3a1tra a dalc5a1c3ad a pak uc5be ve stolici nenc3ad nic vidc49bt.c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0

2. marca 2016 16:04

Joshua: Milc3a1 asmera,pc3a1r rad, kterc3a9 vedly mc49b:1. NEUBLIc5bdOVAT SI A NETRESTAT SE MYc5a0LENKAMI, kdyc5be snc3adte nc49bco, co chetce z jc3addelnc3adc48dku vyc599adit. Potc3a9 se opc49bt vrac5a5te kc2a0Vac5a1emu Zc381Mc49aRU a jen pozorujte, jakc3bd je rozdc3adl v tom, jak se cc3adtc3adte a jak se to podepisuje na vizc3a1c5bei.Tc599eba, jestli nemc3a1te po c5beravosti vc3adce spadlc3a1 hornc3ad vc3adc48dka, vc3adce pupc3adnkc5af na pleti, suc5a1c5a1c3ad vlasy a jestli vc3adce nepadajc3ad, tc49blo se Vc3a1m nese hc5afc599e, jelikoc5be je vc3adce uzemnc49bnc3a9 a tec5bec5a1c3ad atd 2. NAPIc5a0TE SI SEZNAM, co vc3a1m c5beravost pc599inc3a1c5a1c3ad a co Vc3a1m pc599inc3a1c5a1c3ad lehkc3a9 jc3addlo a oc48dista .Je opravdu dobrc3a9 mc3adt tyto vc49bci hezky NAPSANc389.Je to jedinnc3bd zpc5afsob, jakc2a0pomalu pc599esvc49bdc48dit Vac5a1e EGO, kterc3a9 je plnc3a9 strachu a pochybnostc3ad.3. UDRc5bdOVAT VE SVc389 MYSLI SVc5aeJ Zc381Mc49aR, ac5a5 se dc49bje cokoliv.Ano,c2a0snc49bdla jsem nc49bco, co jsem nemc49bla c48di nechtc49bla, a co, jdu dc3a1l ve zmc49bnc49b stravy. c48cc3adm vc3adce si tc49blo zac48dne zvykat na kvalitnc3ad stravu, tc3adm vc3adce vc3a1m bude dc3a1vat najevo, jak se po nekvalitnc3adm jc3addle cc3adtc3ad. A tyto kontrasty Vc3a1m zac48dnou pomc3a1hat si jec5a1tc49b vc3adce uvc49bdomit, CO DOOPRAVDY CHCETE.A v tom je ten KLc38dc48c.Toto postupnc3a9 UVc49aDOMc49aNc38d, kterc3bdm museli projc3adt vc5a1ichni, vc48detnc49b Breatharic3a1nc5af.4. Dalc5a1c3ad velkou pomocc3ad je nc49bkolikadennc3ad Pc5aeST a KLYSTc39dRY.Protoc5bee vyc48dic5a1tc49bnc3ad tc49bla zac48dne samo mc49bnit mnohc3a9 vc49bci jak fyzickc3a9, tak i myc5a1lenkovc3a9.c2a0 c2a0 c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0

27. februára 2016 16:08

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email