Krv

7.4.2012 , Ondřej Volný

krev.jpg - kopie
krev.jpg - kopie
Krv je dôležitou zložkou tela človeka. Krv má za úlohu obsluhovať všetky bunky v našom tele a privádzať k ním kyslík a živiny. Zároveň musí krv od buniek odvádzať odpadové splodiny metabolizmu. Krv sa skladá z krvnej plazmy a z buniek - červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek.

Krv

Krv je životodarná tekutina červenej farby, ktorá je pumpovaná do tela srdcom. Prúdi v zložitom systéme ciev a plní celý rad nevyhnutných funkcií. Objem krvi je u dospelého človeka priemerne 3,6 l už žien a 4,5 l u mužov. Krv je nevyhnutnou súčasťou ľudského tela, ktorá ma mnoho nezameniteľných funkcií.

Funkcia krvi

Krv je nepriehľadná, viskózna kvapalina, ktorá plní niekoľko životne dôležitých funkcií. Tými sú predovšetkým:

  • prenos dýchacích plynov – kyslíku O2 z pľúc ku bunkám a oxidu uhličitého CO2, ktorý je odpadovým produktom, do pľúc, ktorými je vydýchaný
  • prenos živín, teda cukrov, tukov, bielkovín, vitamínov a solí pre všetky bunky tela
  • odplavuje odpadové produkty metabolizmu, ktoré odnáša do pľúc, pečene a obličiek a tie ich odstránia z tela močom, žlčou a vydychovaním vzduchu
  • hrá dôležitú úlohu v riadení telesnej teploty
  • prenáša signálne molekuly medzi bunkami
  • udržuje stále vnútorné prostredie
  • podieľa sa na obrane tela pred cudzorodými a škodlivými látkami

Zloženie krvi

Krv je tvorená dvomi základnými zložkami, tekutou krvnou plazmou a pevnou zložkou, krvnými bunkami. V krvnej plazme sú rozpustené živiny, odpadové produkty, vitamíny, dýchacie plyny, soli, bielkoviny a veľa signálnych látok, ako sú hormóny. Bielkoviny krvnej plazmy hrajú dôležitú úlohu v udržovaní tzv. onkotického tlaku, predovšetkým albumín. Tento tlak udržuje vodu v cievach a bráni jej úniku. Pri poklese krvnej bielkoviny sa objavujú opuchy, typicky okolo členkov. Môže však dôjsť k závažnejším komplikáciám, ako je opuch pľúc alebo iných orgánov. Iné bielkoviny sa v spolupráci s doštičkami podieľajú na zrážaní krvi a zástave krvácania. Ďalšie slúžia ako prenášači mnohých dôležitých látok, teda hormónov, vitamínov, liečiv alebo látok toxických. Iné bielkoviny ničia baktérie, vírusy, huby a parazity. Jedná sa o protilátky, tzv. imunoglobulíny, produkované aktivovanými B lymfocytami.

Krvné bunky

Krvní bunky predstavujú červené, biele krvinky a krvní doštičky. Tie sú rozprestreté v krvnej plazme a zastávajú mnoho rôznych funkcií.

Červené krvinky

Medzi bunkami dominujú červené krvinky, teda erytrocyty. Ich počet sa pohybuje medzi 4,2 až 5,9 miliónmi v jednom mikrolitri krvi. Dĺžka života červenej krvinky sa pohybuje okolo 120 dní. Červené krvinky zodpovedajú za červenú farbu krvi. Ta je daná obsahom krvného farbiva hemoglobínu, ktoré viaže v pľúcach kyslík a predáva ho bunkám celého tela. Krv bohatá na kyslík, ktorá prúdi zo srdce do tela, je sýto červená. Naopak krv vracajúca sa späť do pravých oddielov srdca a odtiaľ do pľúc, je sfarbená tmavo červeno.

Biele krvinky

Ďalšími bunkami krvi sú biele krvinky, leukocyty. Tieto bunky sú nevyhnutné v boji proti infekciám, rakovinovým bunkám a uplatňujú sa tiež pri alergiách. Celkový počet bielych krviniek v zdravom tele sa pohybuje medzi 4 až 9 tisícmi na mikroliter krvi. Niektoré z nich, B-lymfocyty, produkujú protilátky, teda imunoglobulíny. Iné zabíjajú bunky priamo, tzv. T lymfocyty. Makrofágy a granulocyty pohlcujú všetky cudzorodé častice, ktoré ihneď rovnako deštruujú. Počet bielych krviniek kolíše v priebehu života. Vyšší je v detstve a v dospelosti naopak klesá. Počet nefunkčných bielych krviniek sa mnohonásobne zvyšuje alebo naopak klesá pri ochoreniach kostnej drene, tzv. leukémiách.

Krvné doštičky

Krvné doštičky, alebo trombocyty, sú nevyhnutnou súšasťou krvi, ktorých úlohou je zástava krvácania po poranení cievy. Počet krvných doštičiek sa pohybuje medzi 180 až 400 tisícmi v jednom mikrolitri krvi. Vyšší počet doštičiek so sebou nesie riziko zrážania doštičiek v krvnom obehu. Vznikajú tzv. tromby, ktoré môže upchávať životne dôležité cievy. Krv takto upchanou cievou nepretečie. Tam, kde sa krv nedostane, bunky umierajú. Príkladom môže byť cievna mozgová príhoda alebo infarkt myokardu.

Tvorba krvi

Červené, biele krvinky a doštičky sú tvorené v kostnej dreni. Červené krvinky sú uvoľňované do krvi hneď a ich úlohou je po nasledujúce 3 až 4 mesiace roznášať po tele kyslík. Hormón, ktorý ovplyvňuje tvorbu červených krviniek sa nazýva erytropoetín. Je tvorený v obličkách ako odpoveď na nedostatok kyslíku v obličkových bunkách. Biele krvinky pred tým, než sú uvoľnené do boja, musia prejsť výchovou a výcvikom, aby napadali iba to, čo do tela nepatrí a nie bunky vlastného tela. T lymfocyty sú vychovávané v thymuse, teda detskej žľaze. B lymfocyty sú školené priamo v kostnej dreni. Krvné doštičky sú uvoľňované priamo do krvi a zaisťujú zrážanie krvi.

Krvné skupiny

Krvné skupiny sú dedičné. Na povrchu červených krviniek sú prítomné tzv. antigény, teda bielkoviny, ktoré sú schopné reagovať na prítomnosť protilátky. Pri tejto reakcii dochádza ku zhlukovaniu červených krviniek, k ich rozpadu a uvoľneniu hemoglobínu, teda červeného krvného farbiva, do krvnej plazmy. Podľa typu antigénov rozlišujeme krvnú skupinu A, B, AB a 0.

Ochorenia krvi

Krv, tak ako aj iné orgány tela, môžu podliehať rôznym ochoreniam. Tie postihujú predovšetkým krvné bunky, vznikajú ale aj v dôsledku nedostatku niektorých zložiek krvnej plazmy.

Najčastejším ochorením červených krviniek je anémia, teda chudokrvnosť. Anémia vzniká v dôsledku zníženého množstva hemoglobínu a teda aj červených krviniek. K tomu dochádza pri ich nedostatočnej tvorbe v kostnej dreni, k čomu dochádza pri nedostatku železa, vitamínu B6, B12 v krvi. Anémia však môže vznikať aj v dôsledku zvýšeného odbúravania červených krviniek a hovoríme potom o hemolytickej anémii. Toto ochorenie sa prejavuje bledosťou, únavou, zníženou výkonnosťou, závratmi, poruchami sústredenia, úbytkom na váhe, či dýchavičnosťou. Liečba anémie sa zameriava predovšetkým na príčinu ochorenia.

S bielymi krvinkami je úzko spätých niekoľko ochorení, ktoré sa môžu prejaviť zmenou ich počtu. Hovoríme potom o leukocytopénii, kedy je ich počet znížený, čo môže byť dané pôsobením niektorých liekov, či ožarovaním. V takom prípade sú chorí omnoho náchylnejší k infekčným ochoreniam, ktoré u nich prebiehajú veľmi búrlivo. Naopak leukocytóza znamená zvýšený počet bielych krviniek a objavuje sa pri niektorých infekciách, nádoroch, zápaloch, či nádorových ochoreniach.

Častým ochorením krvných doštičiek je trombocytopénia, teda ich znížené množstvo. To vzniká pri nedostatočnej tvorbe v kostnej dreni, napríklad pri aplastickej anémii, či pri ich zvýšenej deštrukcii. Rovnako je tento stav spôsobovaný vírusovým ochorením, nádorom, metabolickou poruchou, či prítomnosťou protilátok proti doštičkám. To sa prejaví prítomnosťou drobných kožných petechií a väčších modrín, krvácaním z úst, nosu, či dutiny ústnej. Pri ťažších stavoch vzniká krvácanie v tráviacich a močových cestách.
Hemofília je dedičné ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku nedostatku koagulačného faktoru v krvi. Dôsledkom je nedostatočné zrážanie krvi, čo sa navonok prejaví chorobnou krvácavosťou, v zmysle krvných výronov do svalov, či kĺbov a obmedzenou schopnosťou zastaviť krvácanie.

Záverom...

Krv je nezameniteľnou súčasťou ľudského života, pretože zabezpečuje funkcie, ktoré žiadne iné tkanivo, ani orgán, nie je schopné zaistiť. Krv je schopná nám rovnako dať veľa informácií o funkciách všetkých orgánov a upozorniť nás tak na prípadné prebiehajúce ochorenie.

Diskuze:

Joshua: Milc3a1 asmera,pc3a1r rad, kterc3a9 vedly mc49b:1. NEUBLIc5bdOVAT SI A NETRESTAT SE MYc5a0LENKAMI, kdyc5be snc3adte nc49bco, co chetce z jc3addelnc3adc48dku vyc599adit. Potc3a9 se opc49bt vrac5a5te kc2a0Vac5a1emu Zc381Mc49aRU a jen pozorujte, jakc3bd je rozdc3adl v tom, jak se cc3adtc3adte a jak se to podepisuje na vizc3a1c5bei.Tc599eba, jestli nemc3a1te po c5beravosti vc3adce spadlc3a1 hornc3ad vc3adc48dka, vc3adce pupc3adnkc5af na pleti, suc5a1c5a1c3ad vlasy a jestli vc3adce nepadajc3ad, tc49blo se Vc3a1m nese hc5afc599e, jelikoc5be je vc3adce uzemnc49bnc3a9 a tec5bec5a1c3ad atd 2. NAPIc5a0TE SI SEZNAM, co vc3a1m c5beravost pc599inc3a1c5a1c3ad a co Vc3a1m pc599inc3a1c5a1c3ad lehkc3a9 jc3addlo a oc48dista .Je opravdu dobrc3a9 mc3adt tyto vc49bci hezky NAPSANc389.Je to jedinnc3bd zpc5afsob, jakc2a0pomalu pc599esvc49bdc48dit Vac5a1e EGO, kterc3a9 je plnc3a9 strachu a pochybnostc3ad.3. UDRc5bdOVAT VE SVc389 MYSLI SVc5aeJ Zc381Mc49aR, ac5a5 se dc49bje cokoliv.Ano,c2a0snc49bdla jsem nc49bco, co jsem nemc49bla c48di nechtc49bla, a co, jdu dc3a1l ve zmc49bnc49b stravy. c48cc3adm vc3adce si tc49blo zac48dne zvykat na kvalitnc3ad stravu, tc3adm vc3adce vc3a1m bude dc3a1vat najevo, jak se po nekvalitnc3adm jc3addle cc3adtc3ad. A tyto kontrasty Vc3a1m zac48dnou pomc3a1hat si jec5a1tc49b vc3adce uvc49bdomit, CO DOOPRAVDY CHCETE.A v tom je ten KLc38dc48c.Toto postupnc3a9 UVc49aDOMc49aNc38d, kterc3bdm museli projc3adt vc5a1ichni, vc48detnc49b Breatharic3a1nc5af.4. Dalc5a1c3ad velkou pomocc3ad je nc49bkolikadennc3ad Pc5aeST a KLYSTc39dRY.Protoc5bee vyc48dic5a1tc49bnc3ad tc49bla zac48dne samo mc49bnit mnohc3a9 vc49bci jak fyzickc3a9, tak i myc5a1lenkovc3a9.c2a0 c2a0 c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0c2a0

27. februára 2016 16:08

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email