Krátkozrakosť

27.4.2012 , Tereza Kratochvílová

Krátkozrakosť je očná vada, ktorá sa prejavuje rozmazaným videním na diaľku. Krátkozrakosť môže mať dve príčiny - zlé zakrivenie rohovky alebo šošovky a pretiahnutý tvar oka. Krátkozrakosť je zo značnej miery dedičná, ale môže byť aj získaná prácou, ktorá je namáhavá na oči . Krátkozrakosť možno riešiť okuliarmi alebo šošovkami, ale aj nákladnejšou operáciou.

Krátkozrakosť

Zrak je pre človeka jeden z najdôležitejších zmyslov. Zdravé oči sú základ pre kvalitný život. Ľudské oko je guľovitý orgán vyplnený rôsolovitou hmotou, ktorá sa nazýva sklovecĎalšie štruktúry vnútri aj mimo oka tvoria tzv. optický systém oka. Jedná sa o rohovku na povrchu prednej časti oka, šošovku a sklovec. Všetky tieto súčasti oka sú priehľadné prechádzajú nimi svetelné lúče, ktoré sa v nich lámu. Lúče sa potom zbiehajú a dopadajú na najdôležitejšiu časť oka a tou je sietnica, na ktorú je premietaný obraz videného predmetu. Aby sme videli rovnako dobre ostro blízke i vzdialené predmety, musí byť tento zložitý premietací systém veľmi jemne upravovaný. K tomu slúži šošovka, ktorá sa podľa potreby vyklenuje alebo splošťuje, a tým mení uhol lomu lúčov. Ak je nejaká časť tohto aparátu chybná, lúče sa lámu inak a nedopadajú všetky na jeden bod na sietnici. To spôsobí rozmazané videnie. Jednou z najčastejších chýb býva krátkozrakosť čiže myopia.

Krátkozrakosť - prejavy

Krátkozrakosť sa vyznačuje tým, že človek vidí ostro predmety, ktoré sú blízko oka, ale predmety vzdialenejšie sa mu javia rozmazané. Táto vada môže mať dve príčiny. Prvou príčinou je zlý tvar oka. Oko nemá guľovitý tvar, ale mierne pretiahnutý a lúče sa teda stretnú už pred sietnicou. Pri dopade na sietnicu sa  zase rozbiehajú, a preto sa videný predmet javí rozmazane. Tejto vade sa hovorí axiálna, čiže osová myopia. Druhou príčinou je prílišné zakrivenie rohovky alebo šošovky. Pri tejto vade sa svetelné lúče na rohovke alebo šošovke lomia príliš a opäť sa stretnú pred sietnicou. Táto očná vada sa nazýva indexová, čiže lomivá myopia. Krátkozrakosť môžeme rozdeliť na 3 skupiny podľa vážnosti chyby. Ľahká myopia je do -3 dioptrií, stredná od -3 do -6 dioptrií. Tieto prvé dve sú väčšinou výsledkom zlého vývoja oka, nie sú tak závažné. Tretí typ je od -6 dioptrií a býva spájaný s veľmi ťažkými postihnutiami oka, môže viesť až k strate zraku.

Krátkozrakosť - príčiny

Príčiny vzniku krátkozrakosti sú rôzne a väčšinou sa kombinujú. Veľmi silným faktorom je dedičnosť. Ak majú dvaja krátkozrakí partneri dieťa, je vysoko pravdepodobné, že bude tiež krátkozraké. Krátkozrakosť si človek môže spôsobiť aj pri práci, ktorá je veľmi namáhavá pre oči, častá je u ľudí pracujúcich pri počítači alebo tiež u ľudí, ktorí robia veľmi jemnú manuálnu prácu, najmä pri nevhodnom osvetlení. V niektorých prípadoch môže dôjsť k vzniku krátkozrakosti aj v dôsledku zlej výživy. Veľmi dôležité je aj včas rozoznať krátkozrakosť u malých detí a vhodne ju riešiť. U malých školákov sa môže staťže nevidí na tabuľu, preto sa v škole nudí a hnevá. Prevenciou proti krátkozrakosti je pestrá strava, vhodne rozdelená práca vyžadujúca veľkú námahu pre oči, častá relaxácia pre oči, vždy vhodné osvetlenie pre jemnú prácu.

Krátkozrakosť - liečba

Krátkozrakosť nie je nijako neobvyklá choroba. Trpí ňou  tretina populácie a počet postihnutých stále stúpa. Vo väčšine prípadov nie je nebezpečná, ale dokáže veľmi znepríjemniť život. V dnešnej dobe nie je krátkozrakosť obmedzením pre väčšinu zamestnaní. Rieši sa buď okuliarmi, ktoré sú finančne dostupné a v posledných rokoch sa stali aj slušivým módnym doplnkom, alebo nákladnejšou operáciou.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email