Katarakta alebo šedý zákal

27.4.2012 , Daniela Bártková

katarakta-sedy-zakal.jpg - kopie
katarakta-sedy-zakal.jpg - kopie
Katarakta, čiže šedý zákal je ochorenie postihujúce očnú šošovku. Katarakta, čiže šedý zákal spôsobuje postupné zakaľovanie šošovky, takže postihnutý trpí zahmleným a neostrým videním. Neliečená katarakta môže spôsobiť aj slepotu. Liečba katarakty čiže šedého zákalu spočíva v chirurgickej úprave šošovky. Je to však operácia ambulantná a pacient ide ten istý deň domov.

Katarakta alebo šedý zákal

Zrak patrí k najdôležitejším zmyslom človeka, lebo ním získavame až 80% informácií o okolitom svete. Oko je teda veľmi dôležitý orgán zložený z množstva štruktúr. Jednou z nich je i šošovka. Nachádza sa v prednej časti oka medzi rohovkou a dúhovkou, je dokonale priehľadná a láme svetlo tak, aby dopadalo presne do miesta najostrejšieho videnia - na sietnicu. Zabezpečuje tým prispôsobenie oka na pohľad do diaľky alebo do blízka. Tento jav sa nazýva akomodácia. Pri nej dochádza k oplošťovániu alebo vyklenutiu šošovky pomocou svalu, ktorý je na šošovku upnutý. V starobe šošovka prirodzene stráca svoju pružnosť a tým schopnosť zaostrovať na blízko.

Katarakta alebo šedý zákal - príčiny a prejavy

Podstatou katarakty - slovensky šedého zákalu - je postupné zakaľovanie šošovky  do tej miery, že znemožní priechod svetla do oka, a pacient môže oslepnúť. Šedý zákal je najčastejšie spôsobený starnutím. Prejavuje sa hlavne zahmleným a neostrým videnímnarastajúcou krátkozrakosťou, vnímaním menšej sýtosti farieb na postihnutom oku a častejším oslnením napr. pri riadení vozidiel v noci alebo pri pohľade do zdroja svetla. Rizikovými faktormi katarakty  hlavne: vek (až 70% ľudí nad 75 rokov je kataraktou postihnutých), dlhodobé vystavovanie oka UV žiareniu, fajčenie (u ťažkých fajčiarov nad 15 cig. / deň, je riziko katarakty až 3x vyššie než u nefajčiarov), cukrovka dlhodobé užívanie kortikosteroidov. Pri kombinácii týchto faktorov riziko vzniku významne narastá. Šedý zákal môže tiež vzniknúť u mladých ľudí a to hlavne po silnom tupom údere alebo po preniknutí cudzích telies do oka, po zasiahnutí elektrickým prúdom a po pôsobení chemikálií najmä zásaditých.

Katarakta alebo šedý zákal - liečba

Proces zakaľovania šošovky nemožno nijako zastaviť ani spomaliť, preto je liečba katarakty iba chirurgická. Vykonáva sa dvojakým spôsobom. U prvej metódy, nazývanej extrakapsulárna extrakcia, sa pri lokálnom umŕtvení vytvorí malý rez rohovkou, tvrdé jadro šošovky sa vyoperuje zo svojho púzdra, do ktorého chirurg potom vloží novú umelú šošovku vyrobenú zo silikónu alebo z akrylátu a tým nahradí dioptrickú silu odstránenej ľudskej šošovky a umožní tak pacientovi ostré videnie aj po operácii. Rez sa zašije jemným stehom a operácia je dokončená. Druhá metóda, nazývaná fakoemulzifikácia, má veľmi podobný princíp, ale po úvodnom malom reze lekár jadro šošovky nevyoperujev celku, ale najprv ho ultrazvukom rozpustí na menšie kusy a potom odsaje. Vytvorí tak priestor pre novú umelú šošovku, ktorú potom voperuje do oka. U tohto zákroku nemusia byť použité stehy vďaka menšej šírke rezu v rohovke a preto je metóda šetrnejšia. Táto operácia sa vykonáva ambulantne a pacienti odchádzajú domov ešte v deň zákroku.

Katarakta alebo šedý zákal - prevencia

K preventívnym opatrením proti vzniku katarakty patrí ochrana očí používaním okuliarov s UV filtrom, úspešná liečba cukrovky a nefajčenie. Ak sa však u vás alebo vašich blízkych začína prejavovať niektorý z vyššie popísaných príznakov, navštívte svojho praktického alebo očného lekára, ktorý vás vyšetrí a poradí ako postupovať ďalej. Najmä u pacientov s cukrovkou sú doporučené pravidelné kontroly.
Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email