Karcinóm pľúc

14.4.2012 , Jiří Dyntr

nadoryrakovina-karcinom-plic-bez-lecby.jpg - kopie
nadoryrakovina-karcinom-plic-bez-lecby.jpg - kopie
Karcinóm pľúc je zhubný nádor pľúcneho tkaniva. Je to jeden z najčastejšie sa vyskytujúcich nádorov vôbec. Úspešnosť liečby je komplikovaná nedostatočnými príznakmi choroby v skorých štádiách nádoru. Prvé príznaky karcinómu pľúc sa väčšinou objavia až vo chvíli, keď už je neskoro začať s liečbou. Hlavnú úlohu vo vzniku karcinómu pľúc však stále zohráva fajčenie, ktorého obmedzením, môžeme značne znížiť aj riziko vzniku nádoru.

Karcinóm pľúc

Karcinóm pľúc, všeobecne známy ako rakovina pľúc, patrí v súčasnej dobe medzi najčastejšie sa vyskytujúce nádory. Postihuje častejšie mužov ako ženy a na rozdiel od ostatných nádorov sa plne rozvíja aj v nižšom veku. Jeho vznik je veľmi často spôsobený dlhoročným fajčením cigariet a keďže je fajčenie celosvetovým problémom, vyžiada si ročne karcinóm pľúc 1,3 milióna ľudských životov. Karcinóm pľúc sa väčšinou vyvíja z buniek výstelky priedušiek (bronchov), preto je tiež niekedy nazývaný karcinómom bronchogenným.

O nádoroch

Nádor je rôznorodá skupina chorôb, ktorých spoločným znakom je to, že niektoré populácie vlastných buniek organizmu sa vymknú kontrole a začnú relatívne autonómne rásť. Všeobecne rozoznávame dva typy nádorov: zhubné (malígne) a nezhubné (benígne). Nezhubné nádory rastú pomaly, neprerastajú do okolitých tkanív a nezakladajú metastázy, čo sú druhotné ložiská nádorového tkaniva rozosiate v ľudskom organizme. Naopak zhubné nádory rastú mnohokrát veľmi agresívne, prerastajú do okolitých tkanív a zakladajú metastázy. To je veľmi typické aj pre karcinóm pľúc, ktorého metastázy najčastejšie nachádzame v mozgu, pečeni, prsníkoch či oblasti hlavy a krku.

Typy karcinómu pľúc

Podľa mikroskopického vzhľadu delíme pľúcne karcinómy do dvoch základných skupín - na malobunkové a nemalobunkové. Kým malobunkové karcinómy rastú veľmi rýchlo, agresívne a často vytvárajú sekundárne nádorové ložiská (tzv. metastázy) v iných orgánoch, nemalobunkové sú relatívne menej nebezpečné a majú lepšiu prognózu. Tiež ich liečba býva oveľa úspešnejšia.

Malobunkový karcinóm pľúc

Malobunkový karcinóm je vysoko rizikovým nádorom, ktorý sa dáva do úzkej súvislosti s fajčením tabakových výrobkov. Percentuálne tvorí približne 16% všetkých karcinómov pľúc a stále častejšie začína postihovať aj ženské pohlavie. Pred niekoľkými desaťročiami, v dobe keď neexistovala účinná liečba, sa uvádzala priemerná dĺžka prežitia v rozmedzí 5 až 12 týždňov. Hlavnou nevýhodou malobunkového karcinómu je agresívny rast a rýchle zakladanie metastáz, ktoré nachádzame u dvoch tretín pacientov. Naopak karcinóm bez metastáz je vcelku raritnou (5%) a skôr ojedinelou záležitosťou. To nám umožňuje pochopiť, prečo boli lokálne liečebné postupy, ako operácia a rádioterapia neúspešné. Vzhľadom k rýchlemu množeniu nádorových buniek a ich skorému rozsevu do okolia sa liečbou voľby stala kombinovaná chemoterapia. Chirurgická liečba a rádioterapia sa u tohto typu karcinómu pľúc indikujú takmer výlučne v kombinácii s chemoterapiou.

Nemalobunkový karcinóm pľúc

Nemalobunkový karcinóm pľúc má výrazne lepšiu prognózu ako malobunkový. Avšak stále sa jedná o zhubný nádor pľúc, ktorému podľahne veľká časť chorých. Jedinou účinnou terapiou nemalobunkových karcinómov je chirurgické odstránenie nádoru. K chirurgickému odstráneniu nádoru je však indikovaná výrazná menšina postihnutých. Pacientov najčastejšie diskvalifikuje buď rozsah nádoru, súčasná prítomnosť chorôb kontraindikujúcich operáciu, či kombinácia oboch týchto faktorov. Z týchto dôvodov dnes najčastejšie používame kombinovanú chemoterapiu. Rádioterapia je účinná predovšetkým vo veľmi skorých štádiách karcinómu pľúc.

Prejavy karcinómu pľúc

Pľúcny karcinóm sa u pacientov môže prejavovať veľmi rôznorodo. Jeho veľkým nebezpečenstvom však je, že vo väčšine prípadov rastie dlho skryto a nepôsobí žiadne problémy. Inokedy sa môže objaviť zachrípnutie, ťažkosti s prehĺtaním, strata chuti do jedla s úbytkom hmotnosti a celková únava. Častým prejavom pokročilého nádoru prerastajúceho do pľúcnych tkanív alebo dokonca do hrudnej steny je vytrvalý kašeľ, typicky sprevádzaný vykašliavaním krvi a silnou tupou bolesťou na hrudníku, ktorá môže vystreľovať do chrbta. V tejto fáze je však už väčšinou neskoro na začatie liečby a nádor býva veľmi rozsiahly, často aj s rozsevom druhotných ložísk do rôznych orgánov.

Rizikové faktory karcinómu pľúc

Ako už bolo spomenuté, hlavným rizikovým faktorom podieľajúcim sa na vzniku bronchogenného karcinómu pľúc je dlhodobé fajčenie cigariet. Pravdepodobnosť vzniku rakoviny je priamo úmerná počtu vyfajčených cigariet a tým, koľko rokov pacient fajčí. Nebezpečné môže byť aj pasívne fajčenie, teda samotný pobyt v zafajčených miestnostiach a dokonca aj pobyt v oblastiach so silne znečisteným ovzduším. K ďalším rizikovým faktorom patrí kontakt s azbestom. Azbest je karcinogénna látka, ktorá spôsobuje nádorovú zmenu buniek. V Slovenskej republike je používanie azbestu zakázané, na mnohých miestach sa však vyskytuje vo forme izolácií alebo ochranných náterov. Okrem faktorov vonkajšieho prostredia sa však uplatňujú aj faktory genetické, ktoré sú vrodené a vysvetľujú, prečo môže karcinóm pľúc postihnúť aj prísnych nefajčiarov.

Diagnostika karcinómu pľúc

Základnou vyšetrovacou metódou používanou v diagnostike karcinómu pľúc je röntgen hrudníka. Na snímke možno väčšinou pozorovať neobvyklé zatienenia v mieste nádoru. Modernejšou metódou je výpočtová tomografia, odborne CT, pri ktorej sa využíva viac lúčov röntgenového žiarenia a ktorá umožňuje lepšie zobrazenie orgánov ako klasický röntgen. Pre posúdenie postihnutia dýchacích ciest je možné využiť metódu bronchoskopie. Pri nej je do dýchacej trubice zavedená buď neohybná alebo moderne ohybná trubička s malou kamerou a zdrojom svetla, ale aj s tzv. pracovným kanálom, ktorý lekárom umožňuje odobrať vzorky sliznice dýchacej trubice alebo vykonať drobné operačné zákroky.

Výskyt karcinómu pľúc

Rakovina pľúc sa ešte na začiatku 20. storočia vyskytovala pomerne zriedka. Od 20. rokov, kedy sa fajčenie cigariet stalo veľmi módnou záležitosťou, však jej výskyt v populácii významne vzrástol. V súčasnej dobe je najčastejšou príčinou smrti na zhubné nádory a za sebou necháva aj veľmi rozšírené nádory prsníka, konečníka a prostaty. Pritom by ako účinná prevencia karcinómu pľúc stačilo obmedzenie fajčenia a vyhýbanie sa zafajčeným priestorom a oblastiam so znečisteným ovzduším.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email