Ischemická choroba srdca

19.3.2012 , MUDr. Ján Podhorec

ischemicka-choroba-srdecni.jpg - kopie
ischemicka-choroba-srdecni.jpg - kopie
Ischemická choroba srdca je časté ochorenie srdcového svalu. Ischemická choroba srdca vzniká na podklade niekoľkých rizikových faktorov, ktoré vedú k vzniku aterosklerózy - kôrnatenie tepien. Ischemická choroba srdca má niekoľko foriem. Patrí medzi ne angina pectoris, infarkt myokardu, náhla srdcová smrť. Všetky formy ischemickej choroby srdca pritom ohrozujú pacientov na živote.

Ischemická choroba srdca

Ischemická choroba srdca je ochorenie, ktoré si zaslúži náležitú pozornosť. Ide o jedno z najčastejších ochorení a celosvetovo je najčastejšou príčinou úmrtia. Srdce je vlastne sval, ktorý svojím pravidelným sťahovaním funguje ako pumpa. A ako každý sval potrebuje byť dostatočne zásobený krvou. Pretože intenzívne pracuje, vytvára tiež množstvo odpadových produktov, ktoré je potrebné odstrániť. Všetky tieto úlohy plnia špeciálne cievy srdca, tzv. vencovité (koronárne) tepny. Ischemická choroba srdca je daná čiastočným alebo úplným uzáverom koronárnych tepien. Hlavnou príčinou vzniku uzáveru je proces nazývaný ateroskleróza (kôrnatenie tepien).

Ischemická choroba srdca a ateroskleróza

Ischemická choroba je teda podmienená aterosklerózou. Pravdepodobnosť, že sa u človeka ateroskleróza a jej podmienená ischemická choroba srdca rozvinie, rastie so vzrastajúcim vekom. To, že starneme, ovplyvniť nemôžeme. Pravdepodobnosť vzniku tohto ochorenia môžeme výrazne znížiť svojím spôsobom života. Práve táto choroba je jedným z hlavných dôvodov, prečo nám lekári odporúčajú nefajčiť, znížiť telesnú hmotnosť, liečiť vysoký krvný tlak, prečo sa máme snažiť o správnu hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Ženská časť populácie je až do obdobia poslednej menštruácie do istej miery chránená účinkom hormónov, však po menopauze už tento účinok vyprchá. Zistilo sa, že určitá náchylnosť k ateroskleróze a následne k ischemickej chorobe srdca môže byť aj dedičná, čo iste súvisí s génmi a tiež s tým, že nezdravý spôsob života sa v rodinách často "dedí".

Ischemická choroba srdca a jej prejavy

Všetky rizikové faktory ischemickej choroby srdca majú spoločného menovateľa - ich každodenným pôsobením dochádza k poškodeniu steny ciev (konkrétne tepien privádzajúcich okysličenú krv ku všetkým orgánom tela), ktoré vedie k ich čiastočnému alebo úplnému uzáveru. Na tomto mieste je vhodné spomenúť, že toto poškodenie ciev sa môže prejavovať kdekoľvek v tele, najčastejšie to však pozorujeme na srdci. Čo sa týka prejavov ischemickej choroby srdca, nemusí sa dlhú dobu vôbec prejavovať. O to je však zákernejšie. Často ale nastáva štádium, kedy už sa srdcu nedostane kvôli upchatým cievam dostatok krvi nesúcej kyslík. Môžu sa objaviť dva akútne prípady. V prvom prípade sa prítok krvi do srdca zníži. To sa prejaví bolesťou na hrudi (latinsky angina pectoris) pri väčšej alebo menšej námahe, alebo v pokročilejších prípadoch dokonca aj v pokoji. Keď sa cieva uzavrie úplne, k čomu dochádza najčastejšie vznikom krvnej zrazeniny (trombu) na podklade aterosklerózou pozmenených srdcových tepien, vzniká srdcový infarkt. Jeho dôsledkom je poškodenie alebo odumretie časti srdcového svalu, ktorý je postihnutou cievou zásobovaný. Rozsah a stupeň poškodenia srdcového svalu sa potom odrazí v poškodení srdcovej funkcie, v najzávažnejších prípadoch nastane akútne zlyhanie srdca a smrť. Dlhodobá ischemická choroba môže viesť k chronickému srdcovému zlyhaniu alebo poruchám pravidelnosti srdcových sťahov.

Ischemická choroba srdca - ako sa jej vyvarovať

Na popredných priečkach nášho rebríčka hodnôt by mala byť snaha o zdravý spôsob života, ku ktorému patrí okrem obmedzenia už spomínaných rizikových faktorov, tiež vyhýbanie sa stresu. Tieto rizikové faktory sú o to zákernejšie, že sa ich neblahý vplyv na zdravie prejaví až po dlhom, spravidla niekoľkoročnom pôsobení. Dôležitým, ale bohužiaľ často zanedbávaným opatrením, ktoré môže prispieť k včasnému odhaleniu choroby, sú tiež pravidelné preventívne prehliadky u praktického lekára. Aj keď sa, čo sa týka liečby akútnych alebo chronických foriem ischemickej choroby srdca, radí Česká republika medzi európsku špičku, riskovať s vlastným zdravím sa predsa len nevypláca.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email