Inkontinencia

18.3.2012 , Vladislava Králová

inkontinence.jpg - kopie
inkontinence.jpg - kopie
Inkontinencia čiže samovoľný únik moču dokáže naozaj znepríjemniť život. Môže tiež sprevádzať niektoré ochorenia, napríklad Alzheimerovu chorobu. Vedeli ste, že existuje inkontinencia stresová? A aké sú ďalšie? A čo je najdôležitejšie keď sa jej chcete vyhnúť? Či ako ju liečiť?

Inkontinencia

Inkontinencia, čiže pomočovanie, je definovaná ako nedobrovoľný únik moču von z tela. Postihuje mužov aj ženy, pričom ženy sú postihnuté dvakrát častejšie. S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje riziko vzniku inkontinencie. Močenie je reflexný dej, ktorý je aktivovaný, keď je stena močového mechúra napnutá. Je tu dôležitá súhra sťahu svalov umiestnených v stene močového mechúra a uvoľnenie zvierača okolo močovej trubice. Inkontinencia nastane, buď keď sa svaly v stene nečakane stiahnu alebo keď sa svaly zvierača močovej trubice náhle uvoľnia.

Príčiny inkontinencie

Medzi príčiny inkontinencie, ktoré sú zhodné pre obe pohlavia, patria poranenia miechy, mozgová mŕtvica, roztrúsená skleróza, cukrovka, obezita a ďalšie. U žien sa uplatňujú riziká inkontinencie spojené s pôrodom, prechodom a štruktúrou ženského močového traktu. S narastajúcim vekom klesá hladina estrogénov (zvyšujú tonus svalov) a fyziologicky dochádza k povoleniu svalov panvového dna, tieto zmeny sú vyjadrené hlavne po prechode.

Štyri typy inkontinencie

Inkontinenciu delíme podľa mechanizmu vzniku do štyroch skupín. Každá inkontinencia je spôsobená inou príčinou a mnohokrát vyžadujú úplne odlišnú liečbu. Najčastejšie sa stretneme so stresovou inkontinenciou.

Stresová inkontinencia

Stresová inkontinencia postihuje predovšetkým ženy a je charakteristická únikom malého množstva moču. K tomu dochádza z dôvodu vzostupu vnútrobrušného tlaku napríklad pri smiechu, kašli, kýchnutí, cvičení alebo ťažkej fyzickej námahe sprevádzanej krátkym usilovným pohybom. Avšak zdravé močové ústrojenstvo je schopné podobné situácie zvládať bez úniku moču. U stresovej inkontinencie je problém vo svaloch panvového dna, ktoré podopierajú močový mechúr. Keď tieto svaly zoslabnú, močový mechúr sa môže posunúť viac dole, čo spôsobí, že zvierač obkolesujúci močovú trubicu nemôže úplne vykonávať svoju funkciu. Stresová inkontinencia je dobre liečiteľná ak je riešená včas.

Urgentná inkontinencia

Ďalším typom je urgentná inkontinencia, ktorá je sprevádzaná náhlym nutkaním na močenie. Väčšina pacientov udáva, že k úniku moču dochádza po náhlej nutkavej potrebe močiť bez jasnej zjavnej príčiny. Postihnutý môže byť budený aj niekoľkokrát za noc, pričom mnohokrát nestihne na toaletu doraziť a dochádza k pomočeniu. To je spôsobené neprimeranými sťahmi svaloviny močového mechúra. Urgentná inkontinencia môže byť spôsobená jednak pochodmi, ktoré vedú k poškodeniu nervov alebo svalov močového mechúra, jedná sa napríklad o roztrúsenú sklerózu, Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu, úraz alebo bakteriálnym zápalom, ktorý je veľmi častým ochorením močových ciest. Urgentná a stresová inkontinencia sa často vyskytujú spoločne, stav označujeme ako zmiešaná inkontinencia.

Funkčná inkontinencia

Menej častým typom je funkčná inkontinencia, ktorá vzniká na základe problému s pohybom, vyjadrovaním a myslením. Pacient sa nestačí včas dostať na toaletu. S funkčnou inkontinenciou sa stretávame u ľudí na invalidnom vozíku alebo s Alzheimerovou chorobou.

Inkontinencia z preplnenia

Príčinou inkontinencie z preplnenia je blokáda močovej trubice (kameň, nádor prostaty, zväčšenie prostaty), poškodenie svalov močového mechúra alebo nervové ochorenie, ktoré nedovoľuje postihnutému spontánne močiť alebo odovzdávať informácie o svojej naplnenosti. Inkontinencia z preplnenia je častejšia u mužov ako u žien a je pre ňu charakteristické, že močový mechúr je stále plný a "preteká" - z močovej trubice stále odkvapkáva moč.

Liečba inkontinencie je jednoduchá

Základom liečby inkontinencie je cvičenie cvikov, ktoré posilňujú svaly panvového dna a svaly zvierača. Rovnaký cieľ sa dosiahne rýchlou elektrickou stimuláciou týchto svalov. Pomocnou metódou je tiež tzv. biologická spätná väzba, pomocou ktorej si pacienti osvojujú normálne fungovanie tela, píšu si denníky, kam zaznamenajú kedy normálne močia a kedy dochádza k úniku. Uplatňujú sa tiež lieky, ich účinok je rôznorodý od tlmenia svaloviny mechúra po posilnenie svalov močovej trubice. Chirurgické metódy sú u inkontinencie volené až po vyskúšaní iných možností. Dochádza pri nich predovšetkým k posunu poklesnutého močového mechúra na pôvodnú pozíciu, ďalej môže byť vložený umelý zvierač atď. V prevencii inkontinencie je kľúčové predovšetkým cvičenie svalov panvového dna a boj s obezitou. Iné príčiny sú len ťažko ovplyvniteľné. Jedná sa o problém, ktorý výrazne obmedzuje život, je ale riešiteľný, preto sa za neho nehanbite a poraďte sa s odborníkom urológom alebo pre ženy urogynekológom.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email