Infarkt myokardu a jeho následky

19.3.2012 , Kamila Burdová

infarkt-myokardu-a-jeho-nasledky.jpg - kopie
infarkt-myokardu-a-jeho-nasledky.jpg - kopie
Infarkt myokardu je tak častý, že každý poznáme niekoho, kto túto chorobu prekonal. Následky infarktu myokardu sa líšia v závislosti na tom, ako vážne bolo srdce pri infarkte postihnuté. Ľudia sa po infarkte musia v živote niektorých vecí vzdať, existuje celý rad opatrení, ktoré sa musia po infarkte myokardu dodržiavať. Ako teda vyzerá život ľudí po infarkte myokardu?

Infarkt myokardu a jeho následky

Pri infarkte myokardu dochádza kvôli nedostatočnému prívodu okysličenej krvi k odumieraniu buniek srdcového svalu. Čím je zasiahnutá časť srdca väčšia a čím neskôr sa pacientom s infarktom myokardu dostane liečby, tým horšie je potom poškodenie srdcového svalu. Kvalita života po infarkte myokardu teda záleží od rozsahu poškodenia a od toho sa odvíjajúcich komplikácií a tiež na dodržiavaní tzv. sekundárnej prevencie (teda vyhýbanie sa rizikovým faktorom a predchádzanie ďalšiemu infarktu myokardu), pretože ak pretrvávajú rizikové faktory, je veľká pravdepodobnosť opakovania infarktu. Po prepustení z nemocnice budete predaní do starostlivosti svojmu praktickému lekárovi, ktorý bude ďalej riadiť vašu liečbu spoločne s kardiológom, ktorý vás bude dlhodobo sledovať. Do pracovného procesu sa vrátite pri nekomplikovanom priebehu do 2 mesiacov. Ak nie ste schopní pre svoj zdravotný stav vykonávať pôvodnú prácu, preradí vás zamestnávateľ na inú pozíciu. Ďalšou možnosťou je čiastočný alebo plný invalidný alebo predčasný dôchodok. Súčasťou poinfarktovej terapie môže byť kúpeľná liečba.

Infarkt myokardu a lieky, ktoré si odnesieme z nemocnice

Po prepustení z nemocnice po infarkte myokardu budete vybavení štyrmi základnými typmi liekov: lieky na kontrolu krvného tlaku (najčastejšie ACE-inhibítory alebo sartany), lieky spomaľujúce srdcovú frekvenciu a tým znižujúce nároky srdca na energiu (beta-blokátory), lieky potláčajúce krvné zrážanie, ktoré bránia vzniku ďalších krvných zrazenín (kyselina acetylsalicylová, klopidogrel) a lieky proti vysokej hladine tukov v krvi (statíny). Táto liečba je dlhodobá a predpisuje sa u všetkých pacientov. Ak sa vyskytnú komplikácie ako nepravidelný srdcový rytmus (arytmia), pridávajú sa antiarytmiká. U niektorých pacientov pretrváva nestabilná poinfarktová angina pectoris (pozri angina pectoris), týmto pacientom sa predpisujú nitráty, ktoré pomáhajú pri záchvatoch anginy pectoris. Lieky ale nie sú všetko. Základom prevencie ďalšieho infarktu myokardu je znížiť výskyt rizikových faktorov (viď. Rizikové faktory vzniku infarktu). K tomu prispieva vhodná telesná aktivita a zdravý životný štýl všeobecne.

Infarkt myokardu - rehabilitácia a pohybová aktivita

Rehabilitácia po infarkte myokardu prebieha už v nemocnici, a to zhruba od tretieho dňa hospitalizácie, podľa stavu pacienta. Cieľom je pripraviť ho na vstup späť do bežného života. Začína sa chôdzou po izbe, po chodbe a po schodoch. Záťaž sa postupne zvyšuje, aby bol chorý schopný vyjsť 1 až 2 poschodia. Intenzita tejto rehabilitácie závisí od miery postihnutia srdcového svalu. Chôdza je vhodná aj po prepustení z nemocnice. Patrí medzi dynamické aktivity rovnako ako plávanie, beh, jazda na bicykli alebo bežecké lyžovanie. Menej vhodné, najmä v skorej fáze, sú silové cvičenia ako posilňovanie. Pri cvičení je dobré sledovať tepovú frekvenciu, ktorej optimálnu hodnotu navrhne lekár. Pri fyzickej aktivite je predovšetkým potrebné vnímať varovné príznaky, ako bolesť na hrudi, pocit nedostatočného dychu, nepravidelný tep, závraty, pocity na odpadnutie, nadmerná únava, a podľa toho záťaž upraviť. Pri optimálnej intenzite je možné bez problémov hovoriť. Cvičiť by sa malo 3-5x týždenne, najmenej 30 minút. Riadená rehabilitácie sa začína 2. až 3. týždeň a trvá 2-3 mesiace. Potom sa prechádza na udržiavací režim. Dobré je zapojiť aktivity, ktoré vás bavia aj mimo tréningový program, ako napr. kolektívne športy.

Infarkt myokardu a psychické obtiaže

Pravidelný pohyb prispieva i k väčšej psychickej pohode. Niektorí pacienti sú po infarkte myokardu depresívni. Táto udalosť výrazne zasiahla do ich života. Je to ľudské a pochopiteľné. Starosti si robí samozrejme aj vaša rodina a blízki priatelia. Depresívne ladenie sa môže prejaviť poruchami spánku, nechutenstvom, apatiou, slabosťou, stratou sebavedomia, nesústredenosťou, úvahami o smrti alebo samovražde. Ide o vážny príznak! Nebojte sa poradiť s vaším lekárom a nechajte si pomôcť. Situácia sa dá zvládnuť terapiou za podpory liekov na preklenovacie obdobie.

Infarkt myokardu a význam odpočinku

Nesmierne dôležité je naučiť sa odpočívať! Vyhýbajte sa stresu! K infarktu sú všeobecne oveľa náchylnejší ľudia, ktorí sú v neustálom napätí a časovej tiesni. Užívajte si života, nezanedbávajte svoju rodinu, priateľov a rozvíjajte svoje záľuby. Tým prospejete sebe i svojim blízkym.

Infarkt myokardu a sexuálny život

K dobrej psychickej pohode patrí aj sexuálny život. Ak sa budete cítiť fit a budete mať na sex chuť, nie je žiadny dôvod sa mu vyhýbať. Z hľadiska záťaže zodpovedá stredne veľkej námahe. Prípady úmrtia na infarkt pri sexe sú veľmi vzácne, ide o rovnaké riziko ako pri rýchlejšej chôdzi alebo práci na záhrade. Okrem toho je spojený s pozitívnymi emóciami a to je žiaduce pre zlepšenie psychickej kondície. Ak budete mať akékoľvek pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom.

Infarkt myokardu neznamená aj napriek niektorým prekážkam koniec života

Život po infarkte sa vám pravdepodobne zmení. Pribudne mnoho odporúčaní a zákazov, pravidelné užívanie liekov a kontroly u lekára. Dodržiavanie všetkých pravidiel dá poriadne zabrať. Ale ak budeme pristupovať k svojmu životu zodpovedne a s chuťou, tak sa nám táto investícia vráti.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email