Imunologická neplodnosť

15.4.2012 , Veronika Fejfarová

imunoligicka-neplodnost.jpg - kopie
imunoligicka-neplodnost.jpg - kopie
Imunologická neplodnosť vzniká poškodením alebo nefunkčnosťou niektorých prirodzených imunologických bariér v tele muža alebo ženy. Tým môže dochádzať k útoku imunitného systému proti spermiám alebo dokonca proti tkanivám samotného zárodku. Táto situácia nastáva napríklad pri poranení semenníkov alebo pri nedostatočnej tvorbe proteínu, ktorý chráni spermie proti imunitnému systému ženy. Ďalšou možnosťou je potom autoimunitné ochorenie ženy a tým vzniknuté útočenie proti bunkám zárodku.

Imunologická neplodnosť

Imunitný systém nás chráni pred vonkajšími škodlivými vplyvmi. Denne nás musí brániť pred vírusmi, baktériami, ale aj fyzikálnymi vplyvmi. Vyvíjal sa dlhú dobu tak, aby bol schopný rozoznávať cudzie častice a aby ich bol schopný účinne likvidovať. Musí byť však dobre nastavený, aby správne rozpoznával tkaniva vlastného tela a toleroval ich. Bohužiaľ nie vždy sa to úspešne podarí, a tak vznikajú rôzne autoimunitné ochorenia. To sú ochorenia, pri ktorých sú práve rôzne orgány poškodzované vlastným imunitným systémom. Doposiaľ nebolo zistené, prečo tomu tak je. Niektoré orgány sú natoľko cenné a imunologicky výnimočné, že sú chránené špeciálnou bariérou, aby sa k nim rôzne bunky imunitného systému vôbec nedostali. Tými sú mozog, semenníky a oči. Za poruchy plodnosti môže imunitný systém dokonca až v 20%. Na jeho poruchy sa však nesmieme pozerať oddelene. Vždy musíme brať do úvahy aj hormonálne riadenie a okolité faktory.

Imunologická neplodnosť a poškodené semenníky

Najčastejšou imunologickou poruchou u muža je porušenie špeciálnej bariéry, ktorá oddeľuje semenníky od imunitného systému. To sa môže stať napríklad vplyvom úrazu, zápalu alebo po prekonanom nádorovom ochorení semenníkov. Imunitné bunky sa dostanú k tkanivám, ktoré doteraz nepoznali a začnú na ne útočiť ako na cudzie. Vytvárajú protilátky a tie sa viažu na spermie. Takto označené spermie sa horšie pohybujú, takže často ani neprejdú cez hlien v krčku maternice. A môžu mať ťažkosti pri prieniku do vajíčka.

Imunologická neplodnosť a imunitná reakcia ženy

U ženy je situácia iná. Pre ňu sú spermie vlastne cudzie bunky, ktoré jej imunitný systém nepozná. Preto v semene mužov sú látky, ktoré majú schopnosť imunitný systém tlmiť a zvýšiť šancu spermií na oplodnenie. Problém môže nastať v prípade, keď partner tieto látky v semene obsiahnuté nemá. Ďalšou možnosťou poruchy plodnosti je, že imunitný systém ženy bude až prehnane reagovať, teda tieto látky nebudú mať šancu ho dostatočne utlmiť. K tomu dochádza napríklad pri opakovaných zápaloch ženských pohlavných orgánov. Imunitné bunky sú vo zvýšenej miere v pohlavnom ústrojenstve a produkujú viac protilátok a iných pôsobkov, ktoré poškodzujú spermie. U žien sa môžu tiež tvoriť protilátky proti bunkám, ktoré prirodzene obklopujú a chránia vyvíjajúce sa vajíčko. Častejšie k tomu dochádza po opakovaných odberoch vajíčok. To je podobná situácia ako u mužov - je porušená bariéra a imunitný systém sa stretáva s bunkami, ktoré doteraz nepoznal. Naviazané protilátky môžu tak brániť spermiám v prieniku do vajíčka. Všetky ženy, ktoré sa už liečia s autoimunitným ochorením, musia byť dôsledne sledované, ak sa u nich prejaví porucha plodnosti. Napríklad u systémového lupusu erythematosus sa tvoria protilátky proti fosfolipidom. To sú častice, ktoré sa prirodzene vyskytujú na obaloch buniek v ľudskom organizme. Teda aj vo vaječníkoch. Tieto protilátky sa môžu naviazať na vaječníkové bunky a brániť tak uvoľneniu vajíčka, alebo sa môžu viazať priamo na vajíčko, či spermie.

Imunologická neplodnosť - zodpovednosť imunitného systému za oplodnenie

Imunitný systém v oplodnení hrá dôležitú funkciu, ak nepracuje správne, dochádza k poruchám plodnosti. Liečba týchto ochorení patrí do rúk špecializovaných pracovísk, ktoré riešia jednotlivé prípady na základe predchádzajúcich špecializovaných vyšetrení. Je treba tieto problémy riešiť s odborníkmi, ktorí navrhnú patričné riešenie. V dnešnej dobe je totiž niekoľko možností, ako šance na prirodzené počatie zvýšiť.

Diskuze:

Carlos: He4r har moderaterna ett utme4rkt tillfe4lle att prirolefa sig i je4mste4lldhetsfre5gor. Me4n lever kortare. Det satsas mindre pengar pe5 me4n inom sjukve5rden e4n pe5 kvinnor. Det finns ingen specialistve5rd ff6r me4n. Me4n kallas inte ens pe5 regelbundna kontroller. Varff6r inte driva dessa je4mste4lldhetsfre5gor inom moderaterna. Det vore en f6nskve4rd motvikt till ve4nterfeministerna!

27. februára 2016 13:19

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email