Hydronefróza

18.3.2012 , Vladislava Králová

hydronefroza.jpg - kopie
hydronefroza.jpg - kopie
Hydronefróza je ochorenie, ktoré je spôsobené rastúcim tlakom tvoreného moču, ktorý vďaka prekážke nemôže ďalej odtekať do vývodných ciest močových. Delíme ju na vrodenú, teda primárnu a na získanú alebo sekundárnu. Hydronefróza môže vyústiť až v zlyhanie obličiek, kedy potom jediným riešením je transplantácia, teda náhrada chorej za novú, zdravú obličku.

Hydronefróza

Obličky sú párový orgán umiestnený v brušnej dutine pozdĺž chrbtice. Ich hlavnou funkciou je tvorba moču, ktorým sa z organizmu odstraňujú odpadové látky, škodlivé látky a lieky. Hydronefróza je ochorenie obličiek, ktoré je definované ako neprirodzené rozšírenie dutého systému obličiek, teda panvičky a kalichov, so zúžením až zničením obličky. Obličková panvička je štruktúra uložená medzi obličkou a močovodom a slúži na zber pritekajúceho moču z drene obličiek. Smerom do drene z obličkovej panvičky vybiehajú obličkové kalichy, z opačného konca vystupuje močovod. Tieto zmeny sú spôsobené vzrastajúcim tlakom tvoreného moču, ktorý vďaka prekážke nemôže ďalej odtekať do vývodných ciest močových. Hydronefrózu delíme na primárnu a sekundárnu. Primárna je hydronefróza vrodená, predstavuje prevažujúci typ hydronefrózy. Často je zistená ešte pred narodením pri ultrazvukovom vyšetrení. Po pôrode sa opakovane vykonáva ešte screening. Sekundárna hydronefróza je získaná, najčastejšou príčinou sú obličkové kamene, ktoré sa uvoľnia do močovodu a spôsobia tu prekážku odtoku moču.

Príčiny hydronefrózy

Príčiny rozvoja hydronefrózy sú mnohé. V prípade primárnej hydronefrózy je dôležité rozlíšiť podtyp obštrukčný od neobštrukčného. Obštrukčná hydronefróza je spôsobená mechanickou prekážkou, ktorá musí byť odstránená. Neobštrukčný typ hydronefrózy je spôsobený nedostatočnou peristaltikou (vlnovitý pohyb stien dutých orgánov), ktorá vedie k poruche vyprázdnenia panvičky a k jej rozšíreniu. Tento typ hydronefrózy sa zásadne neoperuje. Medzi príčiny hydronefrózy patrí:

  • zúženie prechodu z panvičky do močovodu
  • zúženie prechodu z močovodu do močového mechúra
  • spätný tok moču z močového mechúra do močovodu (tzv. vesikoureterálny reflux)
  • vysoký odstup močovodu z obličky
  • prídavná cieva spôsobujúca nepriechodnosť močovodu
  • zúženie močovodu tlakom nádoru
  • prítomnosť obličkového kameňa v močovode a ďalšie.

Pre detský vek sú častou príčinou tiež chlopne zadnej steny močovej trubice, u chlapcov zúženie predkožky. Podľa toho v akej výške je prekážka umiestnená, je hydronefróza jednostranná alebo obojstranná. Prekážka nad močovým mechúrom spôsobí jednostrannú hydronefrózu, prekážka v močovom mechúre a nižšie potom hydronefrózu obojstrannú.

Príznaky hydronefrózy a syndróm veľkého brucha

Hydronefróza môže mať dlho nemý priebeh bez akýchkoľvek príznakov. Keďže celý rad hydronefróz je vrodený, hlavné je tu ultrazvukové vyšetrenie v tehotenstve zamerané na zobrazenie obličiek a následné vyšetrenie obličiek po narodení, ktoré sa opakuje. Meria sa tu v milimetroch rozmer dutého systému a hodnoty sú v nasledujúcom meraní porovnávané. Medzi príznaky hydronefrózy radíme opakujúce sa infekcie močových ciest, často s prítomnosťou teplôt, bolestí brucha a ďalšie. Ďalej môže byť prítomná krv v moči. U detí sa môžeme stretnúť s tzv. syndrómom veľkého brucha, ktorý je podmienený zväčšenou obličkou. Medzi komplikácie tohto ochorenia patrí zväčšený objem vylučovaného moču, zvýšený krvný tlak, infikovanie obličkových kameňov a chronické zlyhanie obličiek.

Diagnostika hydronefrózy

Diagnostikovanie hydronefrózy spočíva v zobrazení obličiek ultrazvukom alebo pomocou rádiologického vyšetrenia vylučovacou urografiou. Vedľa toho sa tiež určuje funkcia obličiek pomocou scintigrafického vyšetrenia. To je vyšetrenie, pri ktorom sa hodnotí rozloženie podaného rádioizotopu vo vyšetrovanom orgáne. Umožňuje zhodnotiť veľkosť orgánu, jeho funkčný stav a eventuálne chorobné zmeny.

Liečba hydronefrózy

Liečba hydronefrózy je založená na odstránení vyvolávajúcej príčiny. Ide najčastejšie o odstránenie obličkových kameňov, operačnú úpravu zúženého prechodu z panvičky do močovodu a ďalšie. Ak sa pri scintigrafii obličiek zistí, že oblička úplne stratila funkciu, oblička sa operačne odstraňuje. Ak sa vyskytujú opakované zápaly močových ciest, je potrebná dlhodobá liečba antibiotikami. Venujte pozornosť príznakom, ktoré môžu signalizovať akékoľvek poškodenie obličiek. Hydronefróza je ochorenie, ktoré môže spôsobiť zlyhávanie až úplné zlyhanie funkcie obličiek. Pri úplnej strate funkcie obličiek (pod 10% - l5%) je nutné ju nahradiť, či už cestou dialýzy alebo transplantácie obličiek. U detí vykonávame jej odstránenie, nefrektómiu. Výkon je vykonávaný buď klasicky otvorenou operáciou alebo laparoskopicky. Jedná sa teda o ochorenie závažné, ale pri včasnom odhalení v drvivej väčšine liečiteľné do plného zdravia.

Diskuze:

Xxx: Mam 15 a na prvej návšteve ultrazvuku mi zistili zväčšenú panvičku o 12mm, no na druhej nič. Tak som to nechala tak. Po 2 týždňoch ma to začalo bolieť ešte viac než vtedy. Prosím viete poradiť?

20. novembra 2019 17:15

Iva: prečo sa malým deťom oblička nevymení-ale odstráni?
-čo ak je poškodená aj druhá oblička?
-ak sa jedna oblička odstráni a druhá nie je celkom v poriadku-sú ďalšie vyšetrenia s kontrastnými látkami nebezpečné-je možno robiť iné vyšetrenia bez kontrast.látky?

20. februára 2015 0:13

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email