Hodgkinov lymfóm

18.3.2012 , Danica Deretić

hodgkinuv-lymfom.jpg - kopie
hodgkinuv-lymfom.jpg - kopie
Hodgkinov lymfóm je nádorové ochorenie lymfatického tkaniva. Hodgkinov lymfóm sa väčšinou prejavuje zdurením lymfatických uzlín a ďalšími nešpecifickými príznakmi ako je potenie, horúčka alebo zvracanie. Liečba Hodgkinovho lymfómu tkvie predovšetkým v ožarovaní a chemoterapii.

Hodgkinov lymfóm

Hodgkinov lymfóm je nádorové ochorenie vychádzajúce z lymfatického tkaniva. Jedná sa o ochorenie zhubné a svojim výskytom pomerne zriedkavé. Najčastejšie sa objavuje u detí starších ako 10 rokov, celkom výnimočne u detí mladších. V dospelosti sa môže objaviť vo vekovej kategórii 20-30 rokov, alebo až v 6.-7. dekáde života. Príčina vzniku tohto ochorenia nie je úplne jasná, ale predpokladá sa súvislosť s vírusom spôsobujúcim infekčnú mononukleózu. Zatiaľ nie je známa žiadna cielená prevencia ochorenia.

Vznik Hodgkinovho lymfómu

Ako už bolo spomenuté vyššie, presná príčina vzniku ochorenia nie je známa, ale pravdepodobne vzniká spolupôsobením niekoľkých faktorov. Jedným z nich je infekcia EBV, teda vírusom Ebstein-Barrovej, ktorý je zodpovedný za vznik mononukleózy. Ďalej sa na vzniku Hodgkinovho lymfómu pravdepodobne podieľajú dedičné vplyvy a porušená imunitná odpoveď. Nádorové bunky sú všeobecne charakterizované nekontrolovateľným rastom a množením. U Hodgkinovho lymfómu sú nádorové bunky nazývané bunkami Sternberg-Reedová a bunkami Hodgkinovými. Tieto bunky majú svoj pôvod v B-lymfocytoch lymfatických uzlín, teda v bielych krvnínkách. Tieto bunky už nie sú schopné tvoriť protilátky, čo je ich prirodzená funkcia a nepodliehajú prirodzenej bunkovej smrti.

Prejavy Hodgkinovho lymfómu

Prvým prejavom Hodgkinovho lymfómu je stále sa zväčšujúca lymfatická uzlina, ktorá býva nebolestivá, nepohyblivá voči spodine a tuhej konzistencie. Zvyčajne je lokalizovaná na krku, či hrudníku. Nie je výnimkou aj ich lokalizácia v brušnej dutine či v oblasti slabín. Keďže bývajú často postihnuté uzliny v oblasti medzihrudia, môžu sa objaviť príznaky ako kašeľ, námahová dušnosť či tzv. syndróm hornej dutej žily. Ten sa prejaví zdurením žíl, opuchom a zmodraním krku, potom aj celej hlavy a končatín. Niekedy bývajú zväčšená pečeň a slezina. Ďalšími nešpecifickými príznakmi sú teplota, svrbenie kože, strata na váhe či potenie. Nešpecifické sa nazývajú preto, že sa vyskytujú aj u iných ochorení, a preto iba z nich nemožno usudzovať len na jedno konkrétne ochorenie.

Diagnostika Hodgkinovho lymfómu

Diagnostika Hodgkinovho lymfómu sa zakladá na dôkladnej anamnéze, klinické vyšetrenie lekárom, vrátane laboratórnych a zobrazovacích metód. Z laboratórneho vyšetrenia krvi zisťujeme zvýšenú sedimentáciu, prítomnosť anémie, teda chudokrvnosti, s nedostatkom lymfocytov a tzv. eozinofíliou, čo je zvýšený počet eozinofilných granulocytov, ktoré predstavujú špeciálny typ bielych krviniek. Nález zväčšených lymfatických uzlín musí byť overený röntgenovým snímkom a pre rozsah ochorenia je nevyhnutné vykonať CT hrudníka a brucha. K potvrdeniu diagnózy je však nevyhnutný histologický dôkaz nádorových buniek biopsiou z postihnutých uzlín. To znamená, že je nutné odobrať ihlou vzorku a poslať ho na mirkoskopické vyšetrenie.

Liečba Hodgkinovho lymfómu

Liečba Hodgkinovho lymfómu spočíva v kombinácii ožarovania lymfatických uzlín a aplikácie chemoterapie. V rámci chemoterapie sa užívajú látky ako sú cytostatiká, vinkristín, vinblastín, ktorá zabraňujú ďalšiemu množeniu nádorových buniek. Rovnako sa užívajú aj kortikoidy a antracyklínové antibiotiká. Dávka ožarovania sa pohybuje medzi 15-30Gy. Zistilo sa, že tieto metódy používané samostatne nemajú dostatočný efekt a vo väčšine prípadov nevedú k vyliečeniu. Preto je nutné tieto dva typy liečby kombinovať. U ťažších prípadov, kedy dochádza do 1 roka k opätovného výskytu choroby je možné pristúpiť k transplantácii kostnej drene.

Prognóza Hodgkinovho lymfómu

Hoci je liečba Hodgkinovho lymfómu veľmi náročná ako po psychickej, tak i fyzickej stránke, jej výsledky sú viac než povzbudivé. Väčšina chorých sa úplne vylieči, čo u nádorových ochorení nebýva pravidlom. Zlú prognózu majú pacienti, ktorí nereagujú na počiatočnú liečbu či dochádza k opätovného výskytu choroby do 1 roka od ukončenia liečby. V takýchto prípadoch je možné zvoliť transplantáciu kostnej drene. Po liečbe nasledujú dlhodobé kontroly, ktoré si kladú za cieľ čo najskôr odhaliť prípadný návrat ochorenia. Takisto sa zameriavajú na odhalenie neskorých dlhodobých následkov silnej liečby.

Neskoršie následky liečby Hodkinovho lymfómu

Vzhľadom k tomu, že liečba nádorových ochorení je veľmi agresívna a pre telo zaťažujúca, dochádzalo často k výskytu neskorších následkov liečby Hodgkinovho lymfómu. V dôsledku ožarovania dochádzalo k spomaleniu rastu a vplyvu na vývoj ožiarených tkanív. Ožarovanie môže viesť k vzniku nádorov štítnej žľazy a u žien aj k vzniku karcinómu prsníka. Užívanie cytostatík môže viesť ku vzniku leukémie či srdcového zlyhania. U dievčat takisto môže dôjsť k predčasnému klimaktériu, u mužov môže vzniknúť sterilita. Preto sa v dnešnej dobe upravujú liečebné postupy tak, aby boli pre pacienta čo najmenej zaťažujúce.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.




Email