HIV a AIDS

15.4.2012 , Kateřina Hudecová

hiv-a-aids.jpg - kopie
hiv-a-aids.jpg - kopie
HIV a AIDS sú pohlavne a krvou prenosné ochorenia spôsobené vírusom HIV. Vírus HIV napáda náš imunitný systém, predovšetkým biele krvinky nazývané T-lymfocyty. Výrazný pokles T-lymfocytov v krvi vedie k rozvoju AIDS. HIV aj AIDS sú neliečiteľné choroby, ktorým pacienti skôr či neskôr podliehajú. Jedinou súčasnou liečbou týchto ochorení je prevencia a to predovšetkým používanie kondómov.

HIV a AIDS

Termínom AIDS, z anglického názvu Acquired Immunodeficiency Syndrome, po slovensky známy ako syndróm získaného zlyhania imunity, označujeme ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnému zničeniu a zlyhaniu imunitného systému nášho organizmu. Toto ochorenie je zapríčinené vírusom HIV, ktorý napadá bunky imunitného systému v ľudskom tele a mení ich genetickú informáciu, čo spôsobí, že sa vírus stane ich súčasťou. Postupom času vďaka napadnutým bunkám imunita chorého slabne a tým sa nakazený stáva náchylnejší k rôznym ochoreniam, ktoré môžu spôsobiť smrť. Podľa štatistík žilo v roku 2009 na svete okolo 30,8 milióna dospelých a 2,5 milióna detí nakazených HIV teda s chorobou AIDS a v Slovenskej republike koncom roku 2010 hlásených 339 nakazených osôb. Avšak čísla môžu byť omnoho vyššie, pretože nie každý nakazený o svojej chorobe vie či sa necháva na ňu testovať.

Imunita

Imunitný systém je pre nás veľmi dôležitý. Podieľa sa na obrane nášho tela predovšetkým tým, že dokáže rozlíšiť a zničiť škodliviny, ktoré by mohli telo poškodiť. Chráni nás tak pred mnohými baktériami, vírusmi a inými organizmami, ktoré môžu spôsobiť rôzne choroby. Imunitný systém je tvorený mnohými bunkami, protilátkami a ďalšími zložkami. Jeho dôležitou súčasťou sú aj biele krvinky, teda leukocyty, nachádzajúce sa v našej krvi. Patria medzi ne tzv. lymfocyty, tie sa ďalej delia na typ B a T a makrofágy, teda bunky, ktoré sú schopné pohltiť a zničiť škodlivé častice. Významné sú aj protilátky, látky vytvorené proti cudzorodým časticiam.

AIDS a nákaza vírusom HIV

AIDS vzniká, ak sa naše telo nakazí vírusom, označovaným ako HIV. Tento vírus postupne ničí náš imunitný systém, konkrétne napáda lymfocyty typu T, niekedy označované aj ako CD4 lymfocyty. V nich sa množí, neskôr bunky aj zabíja. V dôsledku poklesu počtu týchto buniek nie je náš imunitný systém schopný ďalej plniť svoje obranné funkcie. HIV vírus sa vyskytuje v telových tekutinách, predovšetkým v krvi, v spermiách a v pošvovom sekréte. Preto je najčastejšie prenášaný práve pri nechránenom pohlavnom styku. Najvyššie riziko je pri nechránenom styku do konečníka najmä pri styku dvoch mužov. Pri bežnej súloži majú vyššiu šancu na nakazenie ženy, predovšetkým kvôli tomu, že sa vírus dobre vstrebáva z ich pošvovej sliznice. Vírus HIV sa môže prenášať aj krvou. Veľkým rizikom je napríklad injekčné podávanie drog, najmä ak narkomani používajú spoločné striekačky a ihly. V niektorých prípadoch je možný aj prenos pri vykonávaní tetovania alebo piercingu. V mnohých rozvojových krajinách je možné sa vírusom nakaziť aj pri transfúzii, teda prevode, nakazenej krvi. U nás sa už tento spôsob prenosu takmer nevyskytuje, pretože dochádza k starostlivej kontrole každého darcu krvi. Pomerne častý je ale aj prenos z infikovanej matky na plod. Dieťa sa môže nakaziť už počas tehotenstva, ale i neskôr pri pôrode alebo dojčení. Tehotné ženy sa u nás bežne testujú na prítomnosť vírusu. Naopak, je dôležité vedieť, že vírus sa neprenáša slinami, bozkom, kýchaním, pri bežnom kontakte ani pri používaní spoločného riadu alebo toalety.

Preukázanie HIV a rozvoj AIDS

Osoba, u ktorej sa preukáže nákaza HIV vírusom sa označuje ako HIV pozitívna a je schopná vírus ďalej prenášať. HIV pozitivita sa zisťuje z krvi, a môže byť preukázaná najskôr približne za 3 mesiace po nákaze. HIV pozitívny ale môže byť chorý i po dlhú dobu, a nemusí nutne mať zároveň aj AIDS. V priebehu HIV pozitivity sa u nakazeného môžu vyskytovať rôzne štádia choroby, od príznakov podobných chrípke, až po obdobie takmer bez príznakov, až k samotnému štádiu AIDS. AIDS sa rozvíja v čase, keď dôjde k tak výraznému poklesu T lymfocytov v krvi, že sa organizmus a imunitný systém chorého človeka nedokáže brániť ani proti najmenším nákazám.

Príznaky HIV a AIDS

Stále sa medzi ľuďmi pestuje mylná domnienka, že HIV pozitívny človek s AIDS je na prvý pohľad veľmi schátralý či inak viditeľne chorý. Infekcia vírusom HIV je pozvoľná a niekedy o nej nakazený človek nemusí mať ani tušenie. V prvom mesiaci sa nákaza HIV prejavuje horúčkami, zápalom hltanu, zdurením uzlín, chrípkovými príznakmi alebo vyrážkou na koži. Po odznení tejto prvotnej fázy nastáva bezpríznakové obdobie, ktoré môže trvať aj niekoľko rokov. V tomto období dochádza k množeniu vírusu HIV v tele, ďalšiemu rozvoju ochorenia a často tiež nevedomému šíreniu infekcie medzi ľudí. Po čase nastáva ďalšia fáza nákazy HIV, pri ktorej imunitný systém slabne a objavujú sa rôzne choroby, ako napr. herpes alebo opar, kvasinky a zápaly pohlavného ústrojenstva u žien, ktoré sa opakujú. Môže byť prítomné nechutenstvo, chudnutie a imunitný systém chorého naďalej slabne. Fáza ochorenia, ktorá sa už označuje ako AIDS, je charakterizovaná výskytom nádorového ochorenia a iných infekcií, ktoré priamo ohrozujú život chorého, pretože môže dôjsť až k úplnému vyčerpaniu imunitného systému.

Liečba AIDS

AIDS bohužiaľ v dnešnej dobe patrí medzi neliečiteľné ochorenia. Neexistujú lieky, ktoré by dokázali vírus zničiť a nedokáže to ani samotný imunitný systém. Preto je nevyhnutné poznať spôsoby, ktorými možno riziko nákazy výrazne znížiť. Prevenciou je používanie kondómu, vyhýbanie sa rizikovému sexu s neznámymi partnermi, a injekčnému podávaniu drog.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email