Herpes vírus

8.4.2012 , Jiří Dyntr

herpes-virus.jpg - kopie
herpes-virus.jpg - kopie
Herpes vírus je vírus, ktorý zodpovedá za množstvo chorôb. Niektorí zástupcovia herpes vírusov spôsobujú choroby ako napríklad ovčie kiahne alebo opar na perách, ktoré sú veľmi časté a ich liečba býva bez komplikácií. Medzi herpes vírusy ale patrí napríklad aj cytomegalovírus alebo vírus Epstein-Barrovej, čo sú pôvodci závažných ochorení, ktoré môžu pacienta ohroziť aj na živote.

Herpes vírus

Herpes vírusy (herpetické vírusy) sú pomerne hojne rozšírenou skupinou vírusov, ktoré sú veľmi častými pôvodcami niektorých ochorení ľudí aj zvierat. Vírusy sú niekoľko tisícin milimetra veľké častice s veľmi primitívnou stavbou tela a zvláštnym spôsobom života. Aby sa mohli rozmnožovať, musia napadnúť živú bunku, prinútiť ju, aby pre nich vyrábala stavebné látky a zdroje energie a nakoniec aktivujú mechanizmy, ktoré ju zahubia. Z rozpadajúcej sa bunky sa potom uvoľní obrovské množstvo nových vírusov, ktoré zaútočia na bunky v okolí a týmto spôsobom dochádza k šíreniu infekcie. Herpes vírus existuje v mnohých podobách, ktoré spôsobujú rozdielne choroby.

Zástupcovia herpes vírusov

Do skupiny herpes vírusov sa zaraďuje osem zástupcov, z ktorých každý je pôvodcom iného infekčného ochorenia.

 • Herpes simplex vírus 1. typu (HSV I) je najčastejším herpes vírusom a pôvodcom oparu na perách (herpes labialis), ktorý sa vyvíja v niekoľkých krokoch. Najprv sa v oblasti pery objaví nepríjemné pnutie a brnenie a postupne sa na povrchu objavujú drobné nažltlé vriedky obsahujúce hnis. Tieto vriedky neskôr prasknú, ich obsah vytečie von a na ich mieste sa vytvorí chrasta, ktorá pri otváraní úst popraská, často svrbí alebo páli a môže tiež krvácať. Do dvoch týždňov obvykle všetky prejavy zmiznú, ale pri oslabení organizmu alebo aj pri fyzickej alebo psychickej záťaži sa môžu znovu objaviť.
 • Herpes simplex vírus 2. typu (HSV II) spôsobuje genitálny herpes, infekciu v oblasti genitálií a konečníka. Táto sexuálne prenosná choroba je veľmi podobná oparu pery a rovnako ako HSV I sa môže vyskytovať aj na iných častiach tela.
 • Varicella zoster vírus (VZV) je zodpovedný za ovčie kiahne, ktoré patria medzi veľmi časté choroby, ktoré väčšina ľudí prekoná už v detskom veku. Po celom tele sa vyskytujú drobné pľuzgieriky a býva aj zvýšená teplota alebo sa objavujú iné sprievodné prejavy. Po vyliečení kiahní prežíva tento vírus v nervovom tkanive a ak je počas života opäť aktivovaný, vyvoláva pásový opar. Ten je charakteristický tvorbou pľuzgierikov prebiehajúcich v pruhoch rovnobežne s rebrami. Všeobecne platí, že ak sa nakazíte prvýkrát, budete mať ovčie kiahne, pri ďalšom stretnutí s vírusom dostanete pásový opar.
 • Epstein - Barrovej vírus (EBV) je jedným z najrozšírenejších ľudských vírusov. Väčšina infekcií prebieha už v detstve je úplne bez príznakov. V spojených štátoch je údajne infikovaných až 95% populácie. K ochoreniam spojeným s EBV patrí najmä infekčná mononukleóza a nádorové ochorenia ako je Burkittov lymfóm, Hodgkinov lymfóm alebo nasofaryengeálný karcinóm. Postihnutí bývajú predovšetkým ľudia z oslabenou imunitou a chronickým únavovým syndrómom. Je dobré vedieť, že jedným z hlavných príznakov mononukleózy je dlhodobá aj niekoľkotýždňová únava.
 • Cytomegalovírus (CMV) je podobne ako EBV pôvodcom mononukleózy. Nie je však zďaleka tak častý. U všetkých herpetických vírusov sú závažné infekcie imunosupresívnych pacientov (stav zníženej imunitnej odolnosti v dôsledku liečby imunosupresívami), chorých s AIDS a osôb po transplantácii.
 • Roseolovírus je pôvodcom šiestej choroby, ktorá postihuje dojčatá a batoľatá. Prejavuje sa charakteristickými vyrážkami a horúčkou.
 • KSH vírus (Kaposiho vírus) spôsobuje nádor kože tzv. kaposiho sarkóm. Najčastejšie postihuje ľudí s výrazne a dlhodobo oslabenou imunitou (AIDS).


Komplikácie herpes vírusov

Pretože herpetické vírusy čiže herpes vírusy sú pôvodcami veľmi častých chorôb a je pre ne typické dlhodobé prežitie v tele pacienta, je potrebné vedieť, akým spôsobom je možné znížiť ich vplyv na ľudský organizmus. Po prekonaní ovčích kiahní v detstve sa už ochorenie v priebehu dospelosti neobjavuje a obvykle máva veľmi mierny a nekomplikovaný priebeh. Málo nebezpečný je za normálnych okolností aj opar na pere, ktorý sa sám vyhojí a stačí potierať pery masťou alebo inou zvlhčujúcou látkou, aby sa čo najviac obmedzilo ich praskanie a následné krvácanie. Na druhej strane infekcie cytomegalovírusom a vírusom Epstein-Barrovej vyžadujú oveľa náročnejšiu a dlhodobejšiu liečbu. Komplikácie, ktoré môžu v priebehu ochorení vyvolaných týmito vírusmi vzniknúť, sú totiž značne nebezpečné a v niektorých prípadoch môžu pacienta ohroziť aj na živote.

Liečba herpes vírusov

Liečba herpes vírusov je založená na detekcii špecifického vírusu, ktorý ochorenie spôsobuje. Všeobecne sú používané protivírusové lieky, známe ako antivirotiká. Skupina týchto liekov nie je zďaleka tak početná ako napríklad antibiotiká, ktoré sú na liečbu vírusových ochorení nepoužiteľné. Poznáme napríklad aciklovir, ganciklovir, azidothymidin, amantadín a idoxuridin.

 • Najpoužívanejším antivirotikom je aciklovir pomocou ktorého liečime opar pery, genitálií či pásový opar.
 • Ganciklovir je látka používaná pri liečbe ťažkých infekcií spôsobených vírusom CMV, najmä u osôb oslabených AIDS.
 • Azidothymidin je používaný na liečbu AIDS. Často býva kombinovaný s ďalšími liekmi, čo zvyšuje jeho účinosť. Jeho vedľajším účinkom je poškodenie krvotvorby.
 • Amantadín je látka zabraňujúca množenie niektorých vírusov. Niekedy býva používaný na prevenciu chrípky.
 • Idoxuridin používame pri postihnutí rohovky oka herpes simplex vírusom. Jedná sa o komplikáciu bežného oparu pery, ktorá môže pacienta pripraviť o zrak.

Herpes vírus a závažnosť jeho chorôb

Celkovo sa dá povedať, že herpes vírusy spôsobujú jednak ochorenia málo nebezpečné, s ktorými sa stretávame veľmi často, ale aj vzácnejšie, ale o to závažnejšie ochorenia. Ak preto máme podozrenie na akékoľvek menej obvyklé ochorenie, určite sa oplatí navštíviť lekára, aj keby konečnou diagnózou bol obyčajný opar alebo ovčie kiahne.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email