Hemoglobín

7.4.2012 , Kamila Burdová

hemoglobin.jpg - kopie
hemoglobin.jpg - kopie
emoglobín je červené krvné farbivo, ktoré je súčasťou červenej krvinky, tzv erytrocytu. Hlavnou funkciou hemoglobínu je nadviazanie kyslíka v pľúcnych kapilárach a jeho transport k tkanivám. Od tkanív odváža hemoglobín späť k pľúcam oxid uhličitý. Nízke hladiny hemoglobínu ukazujú na chudokrvnosť, odborne anémiu.

Hemoglobín

Hemoglobín predstavuje červené krvné farbivo. Je uložené v červenej krvinke, erytrocyte. Hemoglobín na seba dokáže naviazať kyslík alebo oxid uhličitý a takto sa tieto plyny prenášajú krvou v červenej krvinke. Zdravý muž má 130 až 170 gramov hemoglobínu v 1 litri krvi, zdravá žena 120 až 160 gramov v 1 litri krvi. V 5 litroch krvi je 700 – 800g. Hladiny hemoglobínu sa sledujú pri bežnom vyšetrení krvného obrazu, pretože zmeny jeho množstva môžu ukazovať na rôzne ochorenia.

Štruktúra a typy hemoglobínu

Hemoglobín sa skladá z dvoch častí, a to z hemu, čo je derivát chemickej zlúčeniny porfyrínu obsahujúcej železo, a z globínu, bielkoviny, ktorú tvoria 2 páry reťazcov. Existuje niekoľko typov reťazcov a podľa kombinácií, ktoré spoločne vytvárajú, sa rozlišujú tiež typy hemoglobínov. Jednotlivé typy hemoglobínov sa od seba líšia niektorými vlastnosťami. U dospelého človeka z 98% prevláda typ hemoglobínu A, ktorý tvoria 2 alfa a 2 beta reťazce. Ďalším typom je hemoglobín typu F, ktorý sa vyskytuje iba u 2% populácie. Hemoglobín F, tzv. plodový, prevláda v krvi plodu a je prispôsobený iným podmienkam prenosu plynov do tela plodu behom tehotenstva. Po narodení je rýchlo nahradený hemoglobínom typu A.

Tvorba hemoglobínu

Hemoglobín sa tvorí v nezrelých červených krvinkách v kostnej dreni. Na jeho vznik je potrebné množstvo enzýmov a dostatok železa. Po rozpade červenej krvinky sa hemoglobín opäť rozdelí na časť bielkovinovú, teda globín, ktorý sa rozpadne na jednotlivé aminokyseliny, a hem, z ktorého sa vymaní železo a transportuje sa späť do kostnej drene na výrobu ďalších červených krviniek. Hem sa mení zložitým procesom v pečeni na žlčové farbivá, ktoré sa vylučujú žlčou do čriev, kde reagujú s črevnými baktériami, farbia stolicu a časť odchádza z tela von. Časť sa však vracia späť do pečene. Denne sa rozpadne 7 - 8g hemoglobínu a rovnaké množstvo sa musí vytvoriť.

Funkcia hemoglobínu

Hemoglobín s naviazaným kyslíkom, keď krvinky putujú z pľúc k bunkám, sa nazýva oxyhemoglobín. Hemoglobín s naviazaným oxidom uhličitým na opačnej ceste sa nazýva karbaminohemoglobín. Tieto väzby sa môžu zrušiť a hemoglobín je schopný opakovanie viazať ďalšie molekuly kyslíku alebo oxidu uhličitého. Pokiaľ sa však na hemoglobín naviaže oxid uhoľnatý, ktorý vzniká pri spaľovaní, vznikne nezrušiteľná väzba, ktorá hemoglobín z prepravy plynov úplne vylúči. Tento stav vedie až k uduseniu!

Poruchy tvorby hemoglobínu

Vrodená, a teda genetiky podmienená, tvorba vadných typov hemoglobínov sa nazýva hemoglobinopatia. Niektoré z nich nemajú závažné dôsledky na zdraví a život človeka, iné sú naopak závažné. Pri vážnych poruchách tvorby a štruktúry hemoglobínu sú červené krvinky krehkejšie, ľahšie praskajú, majú nesprávny tvar, a preto dobre nepracujú. Nie vždy existuje účinná liečba a pri vážnych stavoch sa podáva transfúzia. Porucha tvorby hemoglobínu môže súvisieť aj s nedostatkom alebo poškodeným metabolizmom železa. Železo prijímame v potrave a pri type stravy v našej oblasti sveta sa nedostatku železa z potravy nemusíme báť. Telo si ponechá zhruba 10% prijímaného železa, to je 10 až 20mg. Nedostatočný príjem železa hrozí v menej rozvinutých krajinách potykajúcich sa s nedostatkom potravín. Hemoglobinopatie môžeme rozdeliť na choroby s poruchou štruktúry reťazca globínu či choroby s poruchou tvorby štruktúry reťazca hemu.

Choroby s poruchou štruktúry reťazca globínu

Veľmi známou vrodenou hemoglobinopatiou vznikajúcou v dôsledku poruchy štruktúry reťazca globínu je choroba nazývajú sa sa kosáčikovitá anémia, ktorá je častá u černošskej populácie. Pri kosáčikovitej anémii majú červené krvinky kosákovitý tvar a môže upchávať krvné riečisko v pľúcach, slezine a dolných končatinách. Dôsledkom sú anémia, teda chudokrvnosť, nedostatok kyslíku v tkanivách a infarkty.

Ďalším ochorením spadajúcim do tejto skupiny je tzv. methemoglobinémia. Jedná sa o poruchu kedy sa v krvi vyskytuje vysoké množstvo methemoglobínu. Ten vzniká oxidáciou železa v organizme. Methemoglobín nemá schopnosť viazať na seba kyslík, a preto môže dôjsť k nedostatku kyslíku v organizme, tzv. hypoxii. Methemoglobinémia môže vznikať na vrodenom podklade, ale aj získane pri zlej funkcii enzýmu, ktorý je schopný methemoglobín ničiť.

Choroby s poruchou syntézy reťazca hemu

Inou závažnou hemoglobinopatiou je talasémia, ktorá predstavuje veľmi časté, vrodené ochorenie. Vzniknutý hemoglobín nemá správnu štruktúru, a preto nie je schopný plniť svoju funkciu. Existuje niekoľko typov talasémie, ale obidva vedú k rozvoji chudokrvnosti, teda anémie a ku zväčšeniu sleziny. Niektoré z typov môžu byť pre človeka smrteľné.

Vyšetrenie hemoglobínu

Vyšetrenie hemoglobínu v červených krvinkách je súčasťou štandardného vyšetrenia krvi. Znížené hodnoty hemoglobínu môžu vypovedať o anémii, kedy nie je v krvi dostatočná kapacita na prenos kyslíku. Môže sa však vyskytnúť prirodzene tiež u žien pri krvných odberoch krátko po menštruačnom cykle. Zvýšené hodnoty hemoglobínu sa objavujú pri zvýšenom počte červených krviniek a pri dehydratácii. Vyšetrenie hemoglobínu pomáha aj pri kontrole liečby u ľudí trpiacich cukrovkou. Vysoká hladina cukru v krvi pri zle liečenej cukrovke vedie k naviazaniu cukru práve na hemoglobín a podľa množstva naviazaného cukru pri kontrole lekár zistí, či pacient držal poctivo predpísanú diétu posledné tri mesiace alebo nie.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email