Glioblastóm

16.4.2012 , Tereza Kratochvílová

glioblastom.jpg - kopie
glioblastom.jpg - kopie
Glioblastóm je najzhubnejší mozgový nádor, ktorý vzniká z gliových buniek. Glioblastóm sa prejavuje rôzne, môže vyvolať bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie, ale aj zmeny psychiky, či epileptické záchvaty. Glioblastóm sa pre svoju neohraničitelnost a nepravidelnosť nedá stopercentne vyoperovať a zle reaguje na ostatné liečebné metódy. Preto je prognóza glioblastómu veľmi zlá.

Glioblastóm

Ľudský mozog je veľmi unikátny orgán. Nielen, že riadi všetky pochody nášho tela, všetky pohyby, ktoré urobíme, je zodpovedný aj za naše správanie, prežívanie a psychiku. Mozog sa skladá z niekoľkých druhov buniek. Niektoré majú za úlohu nervovú činnosť, prenášajú signály medzi časťami mozgu aj medzi mozgom a ostatnými orgánmi v tele. Ostatné bunky, ktoré nazývame gliové, plnia v mozgu mnoho veľmi dôležitých činností, ktoré umožňujú nervovým bunkám fungovať. Chránia ich, vyživujú, izolujú od okolia. Ako všetky bunky ľudského tela, aj gliové bunky sa môžu z mnohých dôvodov začať nekontrolovateľne množiť. Tak vznikne nádor.

Glioblastóm a jeho výskyt

Glioblastóm je nádor, ktorý vzniká z gliových buniek. Je to najzhubnejší typ nádorov mozgu, ktorý veľmi rýchlo dorastá veľkých rozmerov. Postihuje ľudí všetkých vekových kategórií, najčastejší je v dospelosti okolo 50. roka. U detí býva zriedkavý. Na CT snímke sa javí ako neohraničený a nepravidelný útvar. Počas svojho rastu býva sprevádzaný krvácaním do mozgu. Liečba glioblastómu je veľmi komplikovaná. Rakovinové bunky totiž veľmi agresívne prerastajú medzi zdravé bunky a šíria sa nepravidelne všetkými smermi. V dôsledku nepravidelnosti a neohraničenosti sa nedá nádor stopercentne vyoperovať. Navyše nádor dokáže veľmi úspešne vzdorovať chemoterapii a ožarovaniu.

Glioblastóm a jeho prejavy

Príznaky glioblastómu sú rôznorodé, mnohokrát ich pocítite, až keď nádor nadobúda značných rozmerov. Niektoré príznaky sú spôsobené tým, že ako nádor rastie, dochádza k zvyšovaniu vnútrolebečného tlaku. Prejavujú sa spočiatku ako bolesti hlavy, nevoľnosti, zvracanie. Dostavujú sa poruchy psychiky i vedomia. Ďalšie príznaky sú dôsledkom toho, že nádor rastie v určitom mieste mozgu, a narúša tak nervové spoje v konkrétnych mozgových centrách. Prejavuje sa napríklad poruchami reči, ochrnutím rôznych častí tela, zmätenosťou, nesústredenosťou, výpadkami pamäte. Veľmi varovným príznakom je epileptický záchvat. Na chorom môžeme spozorovať aj to, že komolí slová, nerozumie tomu, čo sa mu hovorí, chová sa zmätene, jeho správanie je akoby spomalené. Nádor sa môže prejaviť aj tým, že pacientovi klesne jedno očné viečko, alebo na ňom uvidíte, že má každú očnú zreničku inak napnutú. Príznaky sa môžu prejavovať veľmi silno, alebo aj slabo, preto je dôležité nepodceňovať ani obyčajnú bolesť hlavy alebo závrat.

Glioblastóm a jeho liečba

Ak na sebe, či na niekom vo svojom okolí uvidíte tieto príznaky, neváhajte a okamžite sa zverte do rúk lekára.

Glioblastóm je najzhubnejší mozgový nádor, je veľmi agresívny a ťažko liečiteľný. Prognóza tohto ochorenia je bohužiaľ veľmi zlá. Chorý bez liečby umiera do 6 mesiacov od prvých príznakov. Liečba, ktorá je v dnešnej dobe dosiahnuteľná, môže predĺžiť život maximálne o mesiace. Zriedkakedy dôjde k vyliečeniu, časté sú návraty nádorového bujnenia. Aj napriek liečeniu býva kvalita života chorého značne zhoršená. Pre človeka, ktorému bola oznámená táto diagnóza, bude počas liečby veľmi dôležitá podpora rodiny a blízkych priateľov, prípadne sa dá využiť pomoc psychológa, či psychiatra. Aj pri tejto zlej prognóze je pre pacienta najdôležitejšie nestrácať nádej na vyliečenie a nestrácať chuť bojovať a žiť. Podľa štatistických údajov je v dnešnej dobe 10% šanca na prežitie. Môžeme len veriť, že s príchodom nových vedeckých poznatkov bude toto neradostné číslo stále narastať.

Diskuze:

Dado: Čo mám ROBYŤ a kam mam ísť k doktorovi?! Du

20. marca 2018 15:39

Peter: Viem ako vyliečiť ,ako aktivovať SIRT1.

20. septembra 2016 14:58

: Myslím, že minulý rok FDA v USA schválila liečbu glioblastómu pôsobením polí, je možné, že i na Slovensku bude takáto liečba dostupná?

28. decembra 2015 6:33

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email