Glaukóm - zelený zákal

27.4.2012 , Daniela Bártková

glaukom-zeleny-zakal.jpg - kopie
glaukom-zeleny-zakal.jpg - kopie
Glaukóm, inak nazývaný zelený zákal je očné ochorenie, ktoré poškodzuje zrakový nerv a môže viesť až k slepote. Glaukóm - zelený zákal môže vznikať z rôznych príčin a delíme ho na glaukóm otvoreného uhla a glaukóm uzavretého uhla. Liečba glaukómu čiže šedého zákalu závisí práve na príčine a prejavoch ochorenia.

Glaukóm - zelený zákal

Pod označením glaukóm sa skrýva ochorenie ľudovo nazývané zelený zákal. V skutočnosti sa jedná o skupinu očných chorôb, ktoré vedú k poškodzovaniu zrakového nervu. Majú veľa spoločných znakov, ale aj odlišností. Významným rizikovým faktorom vzniku ochorenia je vysoký vnútroočný tlak, nie je ale príčinou jedinou, pretože glaukómom môžu trpieť tiež osoby s vnútroočným tlakom normálnym.

Glaukóm - zelený zákal - príznaky

Mechanizmus vzniku ochorenia stále nie je presne objasnený, ale príznaky, ktoré zelený zákal sprevádzajú, sú známe veľmi dobre. Pri chronickej alebo dlhodobej forme choroby môžu byť ťažkosti veľmi mierne, napríklad tlak v očiach, bolesti hlavy alebo zhoršené nočné videnie. V rade prípadov je ochorenie odhalené, až keď si pacient kvôli stále sa zhoršujúcemu zraku zájde k očnému lekárovi pre okuliare. Náhle vzniknutý glaukómový záchvat sprevádzajú výrazné prejavy. Jedná sa o hmlisté videnie, bolesť vystreľujúca z oka do polovice tváre, začervenané oko i viečka, nevoľnosť  zvracanie.

Glaukóm - zelený zákal - typy

Ako už bolo spomenuté, jedná sa o ochorenie rôznorodé, pozrime sa teda na jednotlivé typy podrobnejšie. Glaukóm otvoreného uhla zvyčajne postihuje obe oči. Zjednodušene je možné povedať, že k zvýšeniu vnútroočného tlaku dôjde kvôli nadmernej tvorbe komorovej vody. Medzi významné rizikové faktory vzniku patrí vyšší vek, výskyt tejto choroby v rodine, krátkozrakosť a niektoré ochorenia sietnice. Dlho prebieha bez príznakov, až neskôr dochádza k výpadkom v zornom poli. Lieči sa očnými kvapkami, ktoré znižujú vnútroočný tlak a to buď tým, že znižujú tvorbu vnútroočnej tekutiny, alebo zvyšujú jej odtok či v sebe kombinujú oba tieto účinky. Pokiaľ sa ale aj napriek tomu tlak znížiť nedarí alebo dochádza k ďalšiemu poškodzovaniu očného nervu pristupuje sa k laserovej operácii. Tá umožní odtok komorovej vody a tým vedie k zníženiu vnútroočného tlaku. Glaukóm uzavretého uhla vzniká najčastejšie ak dúhovka naľahne na rohovku, uhol medzi nimi sa uzavrie a tým dôjde k zablokovaniu odtoku vnútroočnej tekutiny a teda k zvýšeniu vnútroočného tlaku. Tento stav nastáva u ľudí, ktorých oči majú zvláštne pomery štruktúr oka a väčšinou sa prejaví po nejakom spúšťacom momente, ktorým môžu byť emócie, tma alebo užívanie niektorých liekov. Táto varianta vzniká náhle a pokiaľ nie je ihneď liečená, vedie rýchlo k nezvratnému poškodeniu oka až k úplnej slepote. Prejavuje sa bolesťou hlavy na strane postihnutého oka, zahmleným videním, nevoľnosťou až zvracaním. Liečba je založená opäť na znižovaní vnútroočného tlaku kvapkami a ďalej je možné pristúpiť k zákroku, kedy je laserom alebo chirurgicky narezaný okraj dúhovky a tým sa vytvorí ďalšia cesta pre odtok komorovej vody. U ďalšej skupiny, tzv. sekundárnych glaukómov dochádza k zvýšeniu vnútroočného tlaku v súvislosti s nejakým iným ochorením. Môžu k nemu viesť napríklad rôzne zápaly prebiehajúce v oku, očné nádory, úrazy oka. Tu sa liečba odvíja vždy od konkrétnej príčiny.

Glaukóm - zelený zákal - prognóza

Zelený zákal je veľmi zradný tým, že dlho prebieha bez príznakov. Ak nie je liečený, dochádza k neustálemu zhoršovaniu ochorenia, zorné pole sa neustále zužuje a môže dôjsť až k úplnej strate zraku. V celosvetovom meradle sa jedná o 2. najčastejšiu príčinu slepoty. Vyskytuje sa u 2% ľudí nad 40 rokov a s vekom výskyt ochorenia stúpa. Jedinou možnosťou ako odhaliť začínajúce ochorenie sú každoročné preventívne prehliadky osôb starších ako 40 rokov.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email