fibrilácia predsiení

19.3.2012 , Kamila Burdová

fibrilace-sini.jpg - kopie
fibrilace-sini.jpg - kopie
Fibrilácia predsiení je ochorenie vytvorené na podklade nekoordinovaného vedenia elektrických impulzov srdca. Pri fibrilácii predsiení spôsobuje tento chaotický elektrický signál nekoordinované sťahovanie buniek srdcových predsiení, ktoré má za následok viaznutie krvi v predsieňach a nedostatočné plnenie srdcových komôr. Fibrilácia predsiení tak vedie k búšeniu srdca, únave, bolestiam na hrudi, mdlobám z neodkrvenia mozgu. Najzávažnejšími následkami fibrilácie predsiení je vznik fibrilácie komôr, alebo vznik krvných zrazenín a ich embolizácia do mozgových ciev, čiže vznik mozgovej mŕtvice.

Fibrilácia predsiení

Fibrilácia znamená veľmi rýchle a nepravidelné sťahy svalu. Fibrilácia srdcových predsiení je vážna arytmia, teda porucha srdcového rytmu. Fibrilácia predsiení je však stav, s ktorým sa dá žiť, na rozdiel od fibrilácie komôr. Fibrilácia predsiení je predsa len závažná arytmia, ktorú je nutné liečiť.

Vznik fibrilácie predsiení

Srdce pumpuje krv do tela a sťahuje sa vďaka elektrickým vzruchom, ktoré sa tvoria v sínusovom uzle, ktorý je umiestnený v pravej sieni. Udáva rýchlosť, akou bude srdce biť. Zo siení sa šíri vzruch cez atrioventrikulárny uzol na svalovinu komôr. Vzruch sa vedením mierne spomalí, aby sa najprv stiahla svalovina predsiení a až potom sa sťahujú komory. Pri fibrilácii predsiení je poškodená funkcia sínusového uzla a vzruchy sa nešíria koordinovane po srdci, ale vznikajú aj v iných bunkách v sieni, a preto prebieha elektrická aktivácia predsiení chaoticky. Neusporiadané vzruchy teda krúžia dookola. Siene sa nesťahujú, iba sa chvejú s frekvenciou fibrilácie až 600 kmitov za minútu. Fibrilácia predsiení vzniká v teréne poškodených srdcových buniek. Tie môžu byť poškodené pri infarkte a sú potom nahradzované väzivovými bunkami, ktoré nemajú vlastnosti pôvodných zdravých buniek. To je dôvod prečo ľahšie vznikajú nepravidelné a neusporiadané elektrické impulzy. Srdcové bunky poškodzuje tiež zápal srdcového svalu, stavy po kardiochirurgických operáciách, choroby pľúc alebo nadmerné pitie alkoholu.

Príznaky fibrilácie predsiení

Fibrilácia predsiení sa prejavujú predovšetkým nepravidelným a rôzne silným tepom a búšením srdca. Ďalej sa objavuje dýchavičnosť, únava, bolesti na hrudníku a nevoľnosť. Taktiež môže dôjsť k závratom alebo až k strate vedomia zo zlého prekrvenia mozgu. U niektorých pacientov prebieha fibrilácia predsiení bezpríznakovo a prejaví sa až svojimi komplikáciami. Poväčšine sa jedná o prejavy nešpecifické, teda také, ktoré sa vyskytujú aj u iných ochorení. Preto je potrebné na fibriláciu predsiení vždy myslieť.

Komplikácie fibrilácie predsiení

Fibriláciu predsiení sprevádzajú dve závažné komplikácie. Jednou z nich je embólia do mozgu. Pri fibrilácii predsiení totiž krv zostáva v sieňach, srdce sa dostatočne nevyprázdňuje a vznikajú krvné zrazeniny, ktoré sú krvným prúdom zanesené z ľavej komory do mozgu. Zrazeniny tu upchávajú dôležité cievy a vznikne cievna mozgová príhoda s následným poškodením mozgových buniek. Preto sa pri zistenej fibrilácii podávajú chorým preparáty na riedenie krvi, aby sa toto riziko znížilo. Druhou komplikáciou je nedostatok krvi vypudenej do tela, pretože komory nemôžu správne pracovať a do tela sa tak dostáva menej kyslíka než je potrebné.

Diagnostika fibrilácie predsiení

Diagnostika fibrilácie predsiení vychádza z klinických príznakov, samotného vyšetrenia lekárom, kedy u pacienta nie je hmatateľný pulz a zo zobrazovacích metód. Zásadný význam pre diagnózu fibrilácie predsiení ma EKG, teda elektrokardiogram. Jedná sa o nebolestivé, časovo nenáročné vyšetrenie, ktoré pacienta nijako nezaťažuje. Pomocou elektród pripojených na končatiny a hrudník sa nimi elektrický potenciál srdca a výsledok sa zapisuje v podobe kriviek a vĺn. Fibrilácia predsiení má charakteristický záznam, ktorý lekár špecialista ihneď odhalí.

Liečba fibrilácie predsiení

Liečba fibrilácie predsiení môže byť farmakologická alebo pomocou elektrickej kardioverzie. Niekedy je fibrilácia predsiení stála a odstrániť ju nemožno. Liečba fibrilácie predsiení spočíva v zrušení tvorby náhodných impulzov zosynchronizovaní srdcových buniek a navrátení funkcie hlavnému generátoru vzruchov, teda sínusovému uzlu. K tomu slúži elektrická kardioverzia. Pri nej sa aplikuje srdcu elektródou krátky elektrický výboj, ktorý zastaví šírenie vzruchov, zruší všetky ložiská, kde vzruchy vznikajú a srdcové bunky sa opäť podriaďujú pokynom sínusového uzla. Výkon sa realizuje v krátkodobej celkovej anestézii. Druhou možnosťou zrušenia fibrilácie je podanie liekov, tzv. antiarytmík. Ak sa nedarí fibriláciu predsiení odstrániť, podávame pacientom lieky na zníženie zrážanlivosti krvi, najčastejšie warfarín. Ten zabráni vzniku krvných zrazenín v srdci a tie tak nemôžu embolizovať. Dlhodobá liečba warfarínom so sebou samozrejme nesie svoje úskalia, napríklad zvýšené riziko krvácania.

Rizikové faktory fibrilácie predsiení

Rizikovými faktormi pre vznik fibrilácie predsiení sú choroby srdca a ciev. Tými sú vady srdcových chlopní, infarkt myokardu alebo vysoký krvný tlak. Pri týchto chorobách sú bunky srdca poškodzované a ľahko potom vznikajú poruchy rytmu srdca. Len zriedkavo sa objaví fibrilácia predsiení u inak zdravého človeka. Ďalej sa môže jednať aj o genetickú predispozíciu. Fibrilácia predsiení často sprevádza vyšší vek. Ďalšími faktormi, ktoré zvyšujú riziko vzniku fibrilácie predsiení, sú obezita, cukrovka, fajčenie a nadmerné pitie alkoholu. Fibrilácia môže vzniknúť aj pri zvýšenej funkcii štítnej žľazy, ktorej hormóny ovplyvňujú srdcovú činnosť.

Prevencia fibrilácie predsiení

Fibrilácia predsiení je najčastejšou arytmiou u nás a jej výskyt sa zvyšuje s vekom, kedy tiež pribúdajú ďalšie srdcové choroby. Môže mať pre chorého vážne dôsledky a ohroziť ho na živote, a preto je potrebné ju riadne vyšetriť a liečiť. V prevencii fibrilácie predsiení je dôležité dbať o svoje srdce a cievy. Je veľmi vhodné obmedziť fajčenie, alkohol a prejedanie sa, zapojiť svaly a udržiavať sa v dobrej kondícii po celý život. Odporúčajú sa pravidelné preventívne prehliadky u praktického lekára, ktoré sú hradené poisťovňou každé dva roky. Ak cítite búšenie srdca, dýchavičnosť, únavu, bolesť na hrudníku alebo u vás došlo ku krátkej strate vedomia, je potrebné sa poradiť so svojím praktickým lekárom, aby navrhol ďalší postup vyšetrenia a prípadne odporučil návštevu u kardiológa.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email