Embólia

7.4.2012 , MUDr. Ján Podhorec

embolie-3.jpg - kopie
embolie-3.jpg - kopie
Embólia je ochorenie, pri ktorom dôjde k náhlemu uzáveru cievy. Embólia je najčastejšie spôsobená krvnou zrazeninou, ktorá sa odtrhne z žíl dolných končatín a je transportovaná do pľúc, kde upchá niektorú z ciev. Embólia môže byť ale tiež spôsobená tukom pri úrazoch, vzduchovou bublinou a veľmi zriedkavo aj plodovou vodou.

Embólia

Embólia je náhly vznik uzáveru cievy v dôsledku zaklinenia pohyblivého predmetu, teda zrazeniny. Upchávajúcim telesom (embolom) býva najčastejšie krvná zrazenina, ale môže sa jednať aj o tukové kvapôčky, vzduchové bublinky či vzácnejšie plodovú vodu. V dôsledku upchatia niektorej z ciev dochádza k ischémii, teda miestneho neprekrvenia tkaniva, ktoré príslušná cieva zásobovala. Následky embólie môžu prebehnúť bez akýchkoľvek prejavov, ale tiež môžu spôsobiť aj smrť pacienta.

Typy embólie

Embólia je závažný stav, ktorý môže jedinca ohrozovať na živote. Preto je dôležité čo najskôr zistiť príčinu vzniknutého stavu. Podľa charakteru zrazenín, čiže embolov, môžeme rozlišovať niekoľko typov embólie.

 • Najčastejším typom embólie je tzv. tromboembólia, kedy cievu uzatvára krvná zrazenina, ktorá vzniká hlavne v žilách dolných končatín a panvy. Jej nebezpečenstvo spočíva v tom, že sa môže odtrhnúť a je krvou odnášaná do pravej polovice srdca a do pľúc, kde sa v dôsledku svojej veľkosti zakliní v niektorej z pľúcnych tepien. Krvná zrazenina sa môže vytvoriť aj v srdci, a to v prípade, že sa niektorá z jeho častí správne nesťahuje, napríklad pri fibrilácii predsiení. Potom sa môže krvná zrazenina z ľavej siene odtrhnúť a je ľavou komorou vypudená do veľkého obehu. Táto krvná zrazenina sa môže dostať do mozgu a spôsobiť infarkt mozgu.
 • Ďalším typom je tuková embólia, ktorá vzniká pri poranení kostí, tupom poranení tukového tkaniva alebo pri popáleninách. Tukové čiastočky nie sú okom viditeľné a môžu sa zaseknúť v kapilárach mozgu alebo obličiek.
 • Vzduchová embólia vzniká pri preniknutí vzduchu do periférnych žíl, ktorý na základe fyzikálnych zákonov môže zabrániť toku krvi v cieve. Vzniká pri operáciách, kedy sa vzduchová bublinka dostane do periférnej žily prostredníctvom zavedenej kanyly. Rovnako sem patrí aj tzv. Kesonova choroba, ktorá vzniká pri potápaní pri rýchlom stúpaní. Aj malé množstvo vzduchu môže vyvolať smrť.
 • Embolizácia plodovej vody môže vzniknúť ako komplikácia pôrodu. Vzniká v dôsledku nasatia plodovej vody do žilového systému maternice v priebehu pôrodu a tá sa krvou dostane do pľúc.
 •  Embólia cudzieho telesa vzniká pri zanesení cudzieho predmetu do krvného obehu. Môže sa jednať napríklad o ulomené špičky ihly apod.

Prejavy embólie

Prejavy embólie sú pestré. V zásade platí, že embólia menšími zrazeninami sa prejaviť nemusí. Niekedy ale môže byť následok embólie závažný alebo dokonca smrteľný. Prejavy závisia hlavne na lokalizácii embólie, teda či vznikne v žilovom alebo tepnovom riečisku.

 • Ak je embolus unášaný žilami s najväčšou pravdepodobnosťou sa dostane do srdca a zo srdca priamo do pľúc, kde sa zachytí a spôsobí pľúcnu embóliu. Tá sa prejaví bolesťou na hrudníku, dýchavičnosťou, bledosťou, potením, zrýchlenou dychovou aj srdcovou činnosťou a vykašliavaním krvi. Funkcia pľúc môže byť poškodená až do takej miery, že vedie k smrti.
 • Ak je embolus unášaný tepnami, môže znepriechodniť cievu v rôznych orgánoch, napríklad v mozgu a spôsobiť mozgovú mŕtvicu. Rovnako tak môže upchať cievu zásobujúcu okysličenou krvou napr. obličky alebo črevá a spôsobiť infarkt. Embolus môže tiež zamedziť prietoku krvi do končatiny, následkom čoho je odumretie jej časti.

 

Rizikové faktory embólie

Existujú rôzne rizikové faktory, ktoré vedú k vzniku embólie. Najohrozenejšou skupinou sú imobilní pacienti, ďalej pacienti po chirurgickom výkone, predovšetkým na dolných končatinách. Rovnako sú embóliou ohrození tiež pacienti so srdcovým zlyhávaním. Rizikovým faktorom je aj užívanie hormonálnej antikoncepcie.

Diagnostika embólie

Diagnostika embólie sa zakladá predovšetkým na použití zobrazovacích metód. Pľúcnu embóliu spôsobenú krvnou zrazeninou preukážeme najlepšie pomocou tzv. CT-angiografie. Jedná sa o invazívnu metódu, pri ktorej je potrebné zaviesť do žily katéter, teda dlhú hadičku, pomocou ktorej vstrekneme do príslušnej žily kontrastnú látku. Potom pomocou počítačovej tomografie môžeme zostrojiť obraz, ktorý podáva informácie o presnej lokalizácii upchatia cievy. V prípade tukovej či vzduchovej embólie pľúc je možné využiť röntgen, u vzduchovej embólie potom tiež echokardiografiu, teda ultrazvukového vyšetrenie srdca.

Liečba embólie

Embólia môže byť bezpríznaková, s miernymi alebo dramatickými prejavmi. Jedná sa o obávanú komplikáciu úrazov, operácií. Lekári disponujú širokou paletou liečebných možností, kedy je v ich silách embolus vytiahnuť, rozpustiť alebo účinne predchádzať jeho vzniku. Liečba embólie vychádza z typu zaklineného predmetu.

 • Liečba tromboembólie spočíva buď v trombektomii, teda chirurgickom odstránení krvnej zrazeniny z cievy alebo v užívaní antikoagulancií, teda liekov znižujúcich krvnú zrážanlivosť.
 • Liečba tukovej embólie zahŕňa podávanie kortikoidov, teda liekov na báze steroidných hormónov, alebo diuretík, ktoré spôsobujú vylučovanie tekutín z tela. Rovnako oxygenoterapia, teda liečba kyslíkom je neoddeliteľnou súčasťou liečby.
 • Liečba vzduchovej embólie spočíva v inhalácii 100% kyslíka a ak sa vzduchová bublinka nachádza v srdci, tak je nutné položiť pacienta na ľavý bok hlavou dolu, aby sa zamedzilo zaneseniu vzduchu do mozgu.
 • Liečba embólie plodovou vodou nie je nijako špecifická a spočíva predovšetkým v stabilizácii dýchania a krvného obehu rodičky a v urýchlenom vyčistení maternice od plodovej vody.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email