Dialýza

18.3.2012 , Josef Prokeš

dialyza.jpg - kopie
dialyza.jpg - kopie
Dialýza nahrádza funkciu obličiek, a to jednak filtráciou krvi, ale taktiež odstraňovaním prebytočnej vody z organizmu. Rozlišujeme hemodialýzu a peritoneálnu dialýzu. Na akom princípe fungujú? A prečo je pre pacientov po dialýze potrebná zmena životného štýlu, najmä obmedziť potraviny s draslíkom, či obmedziť prisoľovanie potravy?

Dialýza

Hlavnou funkciou obličiek je odstraňovanie odpadových látok vzniknutých v tele (draslík, močovina a pod.), vylučovanie prebytočnej vody a udržanie stálosti vnútorného prostredia. Ak obličky prestanú z rôznych dôvodov plniť svoju funkciu, možno použiť na ich nahradenie rutinnú metódu zvanú dialýza (laicky umelá oblička). K dialýze sú najčastejšie indikovaní pacienti, ktorým zlyhávajú obličky napr. po vážnych úrazoch, ťažkých infekciách ďalej chorí so zvýšenou hladinou draslíka alebo močoviny v krvi a pri otravách rôznymi látkami.

Princíp dialýzy

Podstatou dialýzy je prestup látok cez polopriepustnú membránu. Počas tohto procesu dochádza k filtrácii krvi, presnejšie povedané k odstraňovaniu splodín metabolizmu. Zariadenie, ktoré umožňuje tento proces, je známe ako umelá oblička. Umelá oblička je technicky veľmi zložitá a kladie pomerne vysoké nároky na obslužnosť personálom. Preto je hemodialýza vykonávaná väčšinou v nemocnici alebo v špeciálnych dialyzačných strediskách za pomoci školených ošetrovateliek. V Slovenskej republike nie je úplne bežná domáca dialýza, ale pacientom poskytuje znateľne vyšší komfort.

Hemodialýza

Čistenie krvi môže prebiehať dvoma spôsobmi a to hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou. Princíp hemodialýzy spočíva v prietoku pacientovej krvi cez prístroj nazývaný dialyzátor, v ktorom je umiestnená polopriepustná membrána (celulózová alebo syntetická), ktorá oddeľuje krv s vysokou koncentráciou odpadových látok od dialyzačného roztoku s veľmi nízkou koncentráciou látok a do ktorého sa z krvi na základe rozdielu koncentrácií presúvajú tieto škodliviny. Podobne ako sa samovoľne mieša ovocná šťava s vodou sa čistí aj krv od odpadových látok. Na očistenie krvi hemodialýzou je však potrebné mať vytvorený cievny prístup, zaisťujúci dostatočný prísun krvi do dialyzátora. Najčastejším miestom prístupu pre dialýzu je podkľúčková tepna a tepna vretenná na predlaktí ruky. Po zabezpečení cievneho prístupu je pacient napojený na umelú obličku. Následne 4 - 5 hodín pohodlne leží a čaká na dokončenie očisťovavcej procedúry. Tento postup je podľa závažnosti ochorenia a podľa rozhodnutia ošetrujúceho lekára potrebné niekoľkokrát za týždeň opakovať, spravidla dvakrát až trikrát.

Peritoneálna dialýza

Druhou metódou je peritoneálna dialýza. Princíp je v podstate zhodný s hemodialýzou t.j. prechod látok cez polopriepustnú membránu. Tou však v tomto prípade nie je umelá membrána v dialyzátore, ale prirodzená blana v brušnej dutine zvaná pobrušnica čiže peritoneum. Pacient má v brušnej dutine zavedenú dlhú hadičku, tzv. katéter, ktorým dovnútra prúdi dialyzačný roztok. Chorému sa najskôr napustí a po uplynutí danej doby vypustí dialyzačná tekutina z dutiny brušnej, tým je potom očistná procedúra dokončená. Výmena roztoku je zvyčajne vykonávaná 4 - 5 krát za deň. Peritoneálna dialýza je pre ľudí liečených týmto spôsobom výhodnejšia vďaka nepotrebnosti cievneho prístupu a jednoduchej obsluhe, ktorú zvládne preškolený pacient sám v domácich podmienkach.

Život pri dialýze

Neoddeliteľnou súčasťou terapie dialýzou je špecifický životný štýl. Dialyzovaní chorí musia dodržiavať prísnu diétu. Jedná sa predovšetkým o znížený prísun vody. Telo sa jej totiž zbavuje hlavne močom a pretože pacienti s ochorením obličiek nemočia a zadržujú vodu vo vnútri tela, môžu pri vysokom prísune vody trpieť nepríjemnými opuchmi. Ďalej sa pacienti po dialýze musia vyhýbať strave s vysokým obsahom draslíka ako je ovocie, zelenina, džemy alebo strukoviny. Draslík totiž môže pri vysokých koncentráciách spôsobovať poruchy srdcového rytmu a tým ohrozovať funkčnosť krvného obehu. Obmedzenie sa týka aj prísunu soli (kvôli sodíku, ktorý v tele zadržiava vodu) a v neposlednom rade aj zníženia prísunu fosforu.

Diskuze:

: dakujem vam

30. mája 2018 9:35

jozefína: Prosím Vás , maminka chodí na dialýzu 3x do týždňa, ale stále má vysoké hodnoty draslíka. Mala z toho pred pol rokom zástavu srdca. Draslík sa vtedy pohyboval okolo 16. Sú na Slovensku rôzne druhy dialýz? Je možnosť, že sa jej nedostatočne očistí krv? Ďakujem za odpoveď.

26. júna 2014 21:37

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email