Diabetes u detí

14.4.2012 , Zuzana Boučková

diabetes-u-deti.jpg - kopie
diabetes-u-deti.jpg - kopie
Diabetes mellitus, čiže cukrovka je ochorenie, ktoré nie je výnimkou ani u detí. Najčastejšie sa u detí vyskytuje diabetes mellitus prvého typu, keď imunitný systém ničí ich vlastné bunky produkujúce inzulín. S rastúcou obezitou u detí už ale nie je výnimkou ani diabetes mellitus druhého typu. Diabetes u detí je pri dodržiavaní odporúčaní lekárov zvládnuteľné ochorenie.

Diabetes u detí

Diabetes mellitus je ochorenie, pri ktorom je v tele narušený predovšetkým metabolizmus cukrov. V dnešnej dobe je považované za ochorenie vyspelého sveta, a preto sa najčastejšie vyskytuje euroamerických štátoch. Diabetes je stále ochorením nevyliečiteľným, avšak pri včasnej diagnóze je možné ho dobre liečiť. Diabetes sa vyskytuje v niekoľkých typoch, pričom pre detský vek je najtypickejší diabetes 1. typu, skratkou DM1. V dnešnej dobe nie je však výnimkou, že sa u detí stretávame aj s diabetom 2.typu, čo je dané predovšetkým rastúcou obezitou u detí.

Vznik diabetu u detí

Príčina vzniku diabetu 1.typu u detí tkvie v tom, že bunky imunitného systému začnú napádať bunky telu vlastné. Preto hovoríme o diabete ako o autoimunitnom ochorení. V prípade diabetu 1.typu sú týmito bunkami Langerhansovy ostrovčeky, ktoré sa nachádzajú v pankrease a ich úlohou je produkovať inzulín. Tento hormón je nevyhnutný pre zásobovanie väčšiny buniek organizmu cukrom, zvaným glukóza, z krvi. Bez jeho prítomnosti vzrastá hladina glukózy v krvi a bunky zostávajú bez dostatočného prívodu energie.

Diabetes u detí a jeho typy

Napriek tomu, že diabetes 1.typu je u detí zďaleka najčastejším typom cukrovky, nie je zďaleka jediným. V poslednej dobe u detí a mladistvých značne stúpa výskyt cukrovky 2. typu, ktorý bol predtým typický pre osoby staršie ako 45 rokov. Pre toto ochorenie nie je zvyčajne typická nedostatočná tvorba inzulínu, ale zlá odozva telesných tkanív na jeho účinok. Častejší výskyt diabetu 2.typu môžme dávať za vinu nevhodnému životnému štýlu a vzrastajúcemu počtu obéznych detí. Preto je pri liečbe tohto ochorenia nutné sústrediť sa práve na úpravu životosprávy a redukciu telesnej hmotnosti.

V niektorých rodinách s viacnásobným výskytom cukrovky sa potom môžu u detí objaviť aj špecifické typy diabetu, ktoré sú dedičné a súvisia s poruchou v určitých génoch, v ktorých je zakódovaná informácia pre správnu funkciu Langerhansových ostrovčekov tvoriacich inzulín. Skupina týchto cukroviek sa označuje ako MODY, pričom jednotlivé typy sa od seba líšia svojimi prejavmi.

Príznaky diabetu u detí

Prvé príznaky diabetu u detí bývajú väčšinou typické. Býva zvýšený prísun tekutín, častejšie močenie, ktoré má u batoliat v plienkach podobu svetlo žltého lepkavého moču, čo je dané zvýšeným obsahom glukózy v moči. Dochádza k úbytku na váhe a zvýšenie straty tekutín vyvolávajúcich smäd. Dieťa je navyše unavené a spavé. U batoliat nie je v prvej fáze výnimočné zlé pribúdanie na hmotnosti.

Komplikácie diabetu u detí

Je veľmi dôležité rozoznať vyššie uvedené príznaky čo najskôr a priviesť dieťa k lekárovi. Ak zostáva tento stav nerozpoznaný po dlhšiu dobu, môže potom chorý upadnúť do bezvedomia a ocitnúť sa v bezprostrednom ohrození života. To je spôsobené predovšetkým faktom, že telo spracúva tuky ako náhradný zdroj energie a vznikajú tým tzv. ketolátky, ktoré okysľujú organizmus. Vzniká tak stav nazývaný ketoacidóza, ktorá sa prejavuje zvracaním s nemožnosťou náhrady tekutín a tak aj dehydratáciou. Tento stav, spoločne so stále sa zvyšujúcou hladinou glukózy v krvi, vedie k rozvoju diabetickej kómy, ktorá ohrozuje dieťa aj na živote. Časté je tiež poškodenie zraku, obličiek, cievneho systému, či nehojace sa rany na dolných končatinách. Zásadné je preto mladých diabetikov dostatočne informovať a viesť ich k starostlivému dodržiavaniu režimu.

Liečba diabetu u detí

Liečba diabetu u detí spočíva v nastolení režimových opatrení a aplikácii inzulínu. V rámci režimových opatrení je nevyhnutná hlavne zdravá a pestrá strava s dostatkom zeleniny a ovocia, obmedzením príliš tučných jedál a sladených nápojov. Vhodná je tiež pravidelná pohybová aktivita. Inzulín sa podáva injekčne do podkožia. Pre niektoré deti môže byť užívanie injekcií zo začiatku veľmi nepríjemné, pretože sa zvyčajne ihiel boja, ale v priebehu času si ľahko zvyknú, pretože aplikácia do podkožia je väčšinou nebolestivá. V dnešnej dobe sa hojne využívajú inzulínové perá, ktoré aplikáciu tohto hormónu uľahčujú. V rámci liečby je nutné tiež pravidelné domáce meranie glykémie, teda hladiny cukru v krvi pomocou prístroja nazývaného glukometer. Rovnako tak sa v domácom prostredí každý deň vyšetruje glykosúria, teda množstvo glukózy v moči, a ketonúria, množstvo ketolátok v moči.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email