Diabetes mellitus I. typu

14.4.2012 , Zuzana Boučková

diabetes-i.-typu.jpg - kopie
diabetes-i.-typu.jpg - kopie
Diabetes mellitus I je ochorenie, ktoré postihuje jedinca najčastejšie medzi 10. a 20. rokom života. Diabetes mellitus I sa prejavuje hyperglykémiou a následne únavou, nevýkonnosťou, chudnutím a pod. Liečba diabetu mellitu I je možná len doživotným braním inzulínu injekčnou formou.

Diabetes mellitus I. typu

Diabetes, známy skôr ako cukrovka, je v dnešnej dobe pomerne časté ochorenie, ktoré postihuje deti, mladistvých a mladých dospelých jedincov. Diabetes mellitus I. typu sa vyskytuje skôr vo vyspelých krajinách a štatistiky ukazujú, že sa výskyt tohto ochorenia v Slovenskej republike za posledné roky zvyšuje. Napriek tomu však tento typ diabetu tvorí iba 6% z celkového počtu cukrovkárov. Diabetes mellitus I. typu má úplne odlišné príčiny, než diabetes II. typu a je nevyhnutné toto ochorenie liečiť.

Príčiny vzniku diabetes mellitus I. typu

Diabetes mellitus I postihuje predovšetkým mladších jedincov, najčastejšie medzi 10. a 20. rokom života. Môže však vzniknúť aj u mladých dospelých, či úplne malých detí. Príčinou jeho vzniku je porucha v imunitnom systéme jedinca, ktorý sa obráti proti bunkám vlastného tela a hovoríme tak o autoimunitnom ochorení. V prípade diabetes mellitus I. typu pôsobia imunitné bunky proti takzvaným Beta bunkám pankreasu, ktoré sú dôležité produkciou inzulínu. Inzulín je hormón má úplne zásadnú úlohu v spracovávaní cukrov prijímaných potravou. Vo forme glukózy ich z krvi dopravuje do buniek, a tým im zaisťuje dostatočný prívod energie potrebnej pre ich správne fungovanie. V prípade, že je v tele inzulínu nedostatok, hladina glukózy v krvi narastá a vzniká stav nazývaný hyperglykémia. Ten potom nepriaznivo ovplyvňuje procesy v organizme a ochorenie sa začne prejavovať aj navonok.

Prejavy diabetes mellitus I. typu

Medzi typické príznaky diabetes mellitus I. typu potom patrí únava, nevýkonnosť, nechuť k jedlu, chudnutie, nadmerné pitie a časté močenie. To je dané tým, že cukor na seba viaže vodu, dostáva sa do moču a tak vedie k dehydratácii pacienta. Môžu sa objavovať aj pocity brnenia v rôznych častiach tela, neostré videnie a pri pokročilejších stavoch aj zvracanie. Diabetes mellitus I. typu s môže niekedy prejavovať aj silnejšou bolesťou brucha, čo môže byť zamenené s náhlou príhodou brušnou. V prípade pokročilejšieho štádia diabetu môže dôjsť aj k život ohrozujúcemu stavu, ktorým je hyperglykemická kóma. Pacient upadá do bezvedomia, zhlboka dýcha a z úst môže byť cítiť typický zápach acetónu. Nezriedka je diabetes mellitus I. typu odhalený úplne náhodne pri preventívnych odberoch krvi.

Komplikácie diabetes mellitus I. typu

Komplikácie diabetes mellitus I. typu môžu byť akútne, ktoré prichádzajú veľmi náhlo a ohrozujú pacienta na živote, alebo chronické, ktoré pacienta trápia dlhodobo.

Akútne komplikácie diabetes mellitus I. typu

Medzi akútne komplikácie diabetes mellitus I. typu patrí predovšetkým ketoacidotická kóma, ktorá vzniká v dôsledku zvýšenej hladiny krvného cukru, nedostatkom vody a minerálov a vzostupom hladiny tzv. ketolátok v krvi. To sa prejaví smädom, častým pitím a močením, zvracaním, bolesťami brucha, celkovou slabosťou a stav môže vyústiť až v tzv. diabetickú kómu, kedy pacient stráca vedomie. Táto komplikácia môže niekedy byť aj prvým príznakom dosiaľ nerozpoznaného diabetu.

Protichodnou komplikáciou je hypoglykemická kóma, kedy dochádza k zníženiu hladiny cukru v krvi. Prejavuje sa bolesťami hlavy, slabosťou, nevoľnosťou, zahmleným videním, ale aj bezvedomím. Táto komplikácia vzniká často pri vynechaní pravidelného jedla, alebo nesprávna dávka inzulínu, a preto je najjednoduchšou pomocou podanie cukru ústami. Je samozrejmosťou, že u pacienta v bezvedomí žiadnu potravu ani tekutiny nepodávame!

Chronické komplikácie diabetes mellitus I. typu

Medzi chronické komplikácie diabetes mellitus I. typu patrí mikroangiopatia, kedy sú poškodené malé cievy a teda aj orgány ako sú obličky, sietnice očí a nervové tkanivá. Obličky postupne strácajú svoju funkciu a stav pacienta môže vyústiť až do dialýzy, teda náhrady umelou obličkou. Poškodenie sietnice, tzv. diabetická retinopatia, vedie k rozmazanému videniu a v konečných štádiách až ku slepote. Diabetická neuropatia je postihnutie nervov, ktoré sú postihnuté najčastejšie najskôr na dolných a horných končatinách. To sa prejavuje pocitmi chvenia, brnenia, pálenia, ale aj bolesťami. Postihnuté však môžu byť aj nervy miechy a orgánov, čo sa prejavuje bolesťami brucha a hnačkami.
Ďalšou významnou komplikáciou diabetes mellitus I. typu je tzv. makroangiopatia, kedy sú poškodené veľké cievy aterosklerotickým procesom, teda ľudovo nazývaným kornatením tepien. Práve tento proces je u diabetikov totiž významne urýchlený. Tieto komplikácie vedú najčastejšie ku smrti pacientov s diabetom, pretože sa rozvíja ischemická choroba srdca, ischemická choroba dolných končatín a cievne mozgové príhody. Vo všetkých prípadoch sa jedná o nedostatočné prekrvenie príslušných tkanív. Na dolných končatinách sa tak ľahko tvoria aj bércové vredy s možnou progresiou na gangrénu a často aj nutnosť amputácie nohy.

Diagnostika diabetes mellitus I. typu

Stanovenie diagnózy diabetes mellitus I. typu spočíva predovšetkým v zistení zvýšenej hladiny glukózy v krvi. Je však absolútne nevyhnutné, aby odber krvi bol vykonaný nalačno. Pre potvrdenie diagnózy sa vykonáva oGTT test, teda orálny glukózový tolerančný test. Ten spočíva v odobraní krvi nalačno, následnom podaní roztoku glukózy ústami a opakovanom odobratí vzorky krvi v 60. a 120. minúte po podaní glukózy. Takto sa testuje, či je organizmus schopný udržať normálnu hladinu cukru v krvi aj po glukózovej záťaži.

Liečba diabetes mellitus I. typu

Liečba diabetes mellitus I. typu je veľmi náročná a komplikovaná. Pacient však musí mať na pamäti, že je treba toto ochorenie liečiť doživotne. Liečba diabetes mellitus I. typu spočíva v diétnom opatrení a doživotnej aplikácii inzulínu, pretože sa tento hormón nemá už kde tvoriť. Inzulín sa aplikuje injekčne do podkožia, najčastejšie na bruchu, stehne, alebo aj iných častiach tela. Inzulín je nevyhnutné aplikovať niekoľkokrát denne pomocou injekcie, či tzv. inzulínového pera. Je nutné pacienta vopred poučiť a vyškoliť ho v liečbe inzulínom tak, aby si mohol sám korigovať hladiny inzulínu v závislosti na príjme potravy, alebo záťaži.

Prevencia diabetes mellitus I. typu

V súčasnej dobe nie je známe, ako vzniku tejto choroby predchádzať. Diabetes mellitus I. typu sa všeobecne objavuje častejšie u jedincov, u ktorých sa v rodine cukrovka už vyskytla. Teda tu hrá nezanedbateľnú úlohu dedičnosť. Zároveň však môže u niektorých ľudí vzniknúť aj bez podobnej súvislosti. Najnovšie výskumy potom poukazujú na častú spojitosť medzi prekonaným vírusovým ochorením a začiatkom diabetu. Preto je nanajvýš pravdepodobné, že aj obyčajné virózy môžu u náchylných jedincov nejakým spôsobom ovplyvniť funkciu imunitného systému, a obrátiť ho tak proti bunkám telu vlastným.

Záverom...

Diabetes mellitus I. typu patrí jednoznačne medzi vážne ochorenia, ktoré nie je dobré podceňovať, predovšetkým kvôli významnému množstvu neskorších komplikácií. Napriek tomu sa však dá veľmi dobre ovplyvniť jeho priebeh starostlivým dodržiavaním predpísanej liečby a pravidelnými kontrolami. Z veľkej časti teda vývoj tejto choroby a jej následkov závisí na pacientovej dôkladnosti a odhodlaniu urobiť pre svoje zdravie maximum.

Vložiť príspevok:

Vážení čitatelia, o vaše názory veľmi stojíme. Chceme, aby ste sa u nás cítili dobre, preto diskusiu strážime a príspevky, ktoré sú v rozpore s Kódexom diskutéra mažeme.
Email